Personlig coaching för ledare

Är du intresserad av individuell coaching för ledare? Vi anpassar din coaching för att effektivt och enkelt stötta dig i din ledarskapsutveckling och med dina utmaningar idag och på lång sikt. Kursen riktar sig till dig med erfarenhet av chef/ledarskap och som vill arbeta djupgående med Visibility Management - att utveckla förmågan att nätverka, kommunicera med och påverka din omgivning.

Målgrupp

Alla chefer och ledare med ett uppdrag som innebär att de behöver kontakta och påverka många interna och externa personer, grupper och intressenter.

Innehåll

För att ha ett bra underlag inför coachingen använder vi LNQ - Leadership Networking Questionnaire. Genom att mäta LNQ kan man arbeta aktivt med Visibility Management, att aktivt synliggöra sig själv, sin kompetens och sina visioner på ett effektivt och inspirerande sätt utan att framstå som förmer, skrytsam, inkompetent eller aggressiv. Resultaten är tydliga. Chefer som har lågt LNQ uppfattas som otillgängliga, otydliga i sitt budskap, kan värderas lägre och tappar ofta självförtroende och självkänsla. Genom att arbeta med Visibility Management vinner både du som individ och verksamheten.

Steg 1 Ifyllnad av LNQ (webbbaserad 1-3 veckor innan kursstart)

Steg 2 Uppstart 3 timmar fysiskt möte med genomgång av teoriavsnitt, åtgärdsmetoder samt återkoppling av testresultat (gemensamt)

Steg 3 Åtgärdsprogram 6 st coachingssamtal om en timme på Skype eller telefon som genomförs med initialt 2-3 veckors mellanrum för att mot slutet förlängas till 4-5 veckor mellan samtalen


Förtydligande:
Priset 20700:- (medlemspris 19400:-) avser LNQ verktyg, uppstartsmöte i grupp och 6 coachingtimmar. Vill du köpa fler coachingtimmar tillkommer en kostnad på 2150:- / timme med en omfattning som du och konsulten kommer överens om tillsammans.
Steg 2, uppstarten är 3 h i grupp tillsammans med konsulten och avslutas med lunch.

Omfattning

4 timmar

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se