Personlig coaching för ledare

Är du intresserad av individuell coaching för ledare? Upplägget är för dig som redan gått något ledarprogram och behöver ta nästa steg eller för dig som hellre vill utvecklas i egen regi med stöd av en personlig coach. Vi erbjuder nu ett Individuellt coachingstöd när det passar dig! Vi inleder med ett gemensamt halvdagsseminarium men arbetar sedan individuellt via skype eller telefon.

Målgrupp

Alla chefer och ledare med ett uppdrag som innebär att de behöver kontakta och påverka många interna och externa personer, grupper och intressenter.

Innehåll

Fördelar med programmet
-tids- och kostnadseffektivt, du har minimalt med produktionsbortfall, rese, transport och uppstartskostnader.
-fokus bara på dig själv, dina behov, önskemål och utmaningar. Ingen anpassning till övriga deltagare.
-nytt och otroligt spännande verktyg som vi i dagsläget inte använder i något annat av våra övriga program.

Vad är LNQ?
LNQ, leadership Networking Questionnaire, mäter dina olika former av sociala kontakthinder och i vilken utsträckning de hindrar och påverkar din förmåga att initiera kontakt, synliggöra och tydliggöra både dig själv och din verksamhet samt din möjlighet att påverka andra.

Sedan 2001 har vår handledare använt LNQ:s systertest, SPQ, för att kartlägga och hjälpa säljare att bli kvitt sina kontakt/ säljhinder. Det som gör att de inte agerar som varken de själva eller säljchefen önskar i sitt säljande arbete. När vi nu kan börja jobba med LNQ når vi en ny målgrupp med detta unika och kraftfulla verktyg. Nämligen alla er chefer och ledare med uppdrag som innebär att ni behöver kontakta och påverka många interna och externa personer, grupperingar och intressenter. De handlar om kontakter med allt från tex. sin egen strategiska ledning, medarbetare, chefskollegor, specialister, kunder, leverantörer, distributörer till myndigheter, media eller forskningsinstitut.

Nyttan med programmet
synligare och tydligare ledarskap, stärkt varumärke samt ökad energi och lugn.
Genom ditt individuella coachningsarbete med en beteendevetare och erfaren handledare inom detta område får du bearbeta just de delar som ditt LNQ-resultat visar att du behöver åtgärda och korrigera, för att nå bättre resultat i verksamheten och ett bättre chef och ledarskap.

Visibility management
Ett favorituttryck för många osynliga chefer är –ni vet att ni alltid är välkomna, det är bara att knacka på dörren…beteendet motsvarar den säljare som passivt sitter och väntar på kunden ska ringa…

Den avgörande pusselbiten för att stärka varumärken och konkurrenskraft är ett utvecklat Visibility Management. Det handlar om förmågan att aktivt synliggöra sig själv, sin kompetens, verksamhet och företag till omvärlden.

Chefer som får låga resultat i LNQ-mätningarna har en ständig kamp och energiförlust i arbetet med att tex;
-synliggöra sig själv, sina åsikter och sin verksamhet med motståndet mot att ses som förmer än andra
-visa upp sin kompetens och resultat med rädslan att uppfattas skrytsam eller dryg
-påverka och driva på andra med olustkänslan att verka för aggressiv och påflugen
-uttrycka sina åsikter när man är lite osäker med rädslan att verka okunnig och inkompetent.

Resultaten är tydliga. Dessa chefer uppfattas inte som tillgängliga, blir otydliga i sitt budskap, värderas lägre, tappar fart eller står still i karriärutveckling, förringar sig själva, tappar självförtroende och självkänsla. Deras svaga Visibility management kostar dem själva och företaget massor i onödan.


Upplägg på coachingprogrammet
Steg 1 Ifyllnad av LNQ, vilken är webbaserad.
Steg 2 Uppstart 4 timmar fysiskt möte med genomgång av teoriavsnitt, åtgärdsmetoder samt återkoppling av testresultat.
Steg 3 Åtgärdsprogram
6 st Coachingssamtal om 50 minuter på Skype eller telefon
Genomförs normalt med initialt 2-3 veckors mellanrum för att mot slutet förlängas till 4-5 veckor mellan samtalen. Detta styrs dock av individuella behov och förutsättningar.

Omfattning

9 timmar

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se