Att leda nästa generation , Generation Y obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Välkommen till en spännande föreläsning om att leda nästa generation. Den 23 maj kl 13:00 - 16:00 Nästa generation, generation Y, intar nu arbetsmarknaden. Dessa 80- och 90-talister ställer krav, är orädda, illojala och fulla med utmanande idéer. Detta skapar antingen problem eller lönsamhetsgenererande och organisationsutvecklande möjligheter! Hur agerar du som ledare inför denna spännande utmaning? Påverkar detta ditt ledarskap?

Innehåll

Föreläsningen med Emma Pihl ger nycklarna till det generationsanpassade ledarskap som behövs för att ditt företag på bästa sätt ska kunna leda, utveckla och behålla nästa generations medarbetare, och få dem att prestera optimalt.
Föreläsningen ger bland annat svar på hur du motiverar generationen som inte längre attraheras av guldklockor och hur ett plus ett blir tre för ditt företag. Detta genom att addera tidigare generationers erfarenheter med den nya generationens digitala förmåga och nytänkande idéer.

Omfattning

3 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss