Entreprenadjuridik - Konsumententreprenader

Goda kunskaper i lagarna och reglerna som styr när du bygger mot konsument kan vara helt avgörande för undvikande av tvist och entreprenörens möjlighet till full betalning. Företagsutbildaren i samarbete med Sveriges Byggindustrier erbjuder utbildningen Entreprenadjuridik - Konsumententrerpenade. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundlig genomgång av regelverket kring konsumententreprenader, standardavtalet ABS 09 och Hantverkarformuläret samt konsumenttjänstlagen och dess tvingande regler. Det övergripande syftet med kursen är att belysa den juridiska vikten och fördelarna med att ingå skriftliga och tydliga avtal.

Innehåll

- Praktisk avtalsrätt och genomgång av viktiga begrepp
- Grundlig genomgång av standardavtalen på konsumentområdet, ABS 09 och Hantverkarformuläret 09 jämte tillhörande kontraktsformulär med tyngdpunkt på avtalets ingående,
åtagandets omfattning, fel och ansvarsfrågor, garantitider, betalningsvillkor m.m.
- Genomgång av kompletterande viktiga regler i konsumenttjänstlagen

Omfattning

4 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss