Föreläsning: Internkommunikation som skapar värde

Ser du några utmaningar med hur ni kommunicerar internt? Internkommunikation är en nyckelfaktor i många andra kompetensområden som ledarskap, arbetsmiljö och marknadsföring men får sällan den uppmärksamhet eller prioritering som verksamheten behöver. Välkommen till en föreläsning som ökar din förståelse, motivation och kompetens till att bidra i ditt företags internkommunikation på ett mer medvetet sätt.

Målgrupp

Internkommunikation rör alla i verksamheten så alla är välkomna på föreläsningen. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Tiden är förbi när endast kommunikatörer på ett företag identifierar kommunikationsbehov, förmedlar viktiga budskap eller driver samtliga kanaler som används i informationsspridning eller för dialog. Antal kommunikatörer som skulle behövas för att omhänderta exempelvis alla kommunikationsbehov i initierade projekt eller tillfälliga arbetsgrupper är inte längre realiseringsbart - kompetens måste finnas hos fler. Vi förstår att alla anställda i ett företag oavsett roll kommunicerar men vi tänker inte på hur mycket eller hur det görs - vi säkerställer inte alltid att grundläggande kunskaper och färdigheter finns. Hur blir kommunikationen mer medveten? Hur påverkar internkommunikationen varumärket? Vilket arbetssätt, verktyg och metoder kan göra oss mer effektiva i vår kommunikation men också ge oss ett större värde av vår totala insats?�

Föreläsningen med Johanna Sevonen ger en uppdaterad bild av internkommunikation, varför den är viktig att prioritera och investera i, hur förutsättningarna har förändrats sedan digitaliseringen, vilka delar som bygger en framgångsrik kommunikation, vad som ingår i ett kommunikationssystem och när kommunikativt ledarskap är en kritisk framgångsfaktor.

Du välkomnas med kaffe/te och smörgås och efter föreläsningen ingår lunchbuffé från Aktivitetsfabriken Mat och Möten.

Vill ni ha hjälp med att ta fram en längre utbildning eller företagsanpassat upplägg inom internkommunikation?
Hör av dig till Jenny Persson, jenny@foretagsutbildarna.se.Johanna Sevonen
Exempel på uppdrag som inspiratör:
* En av fem experter som ombetts kommentera slutrapporten för Europas största forskningsprojekt "Kommunikativa organisationer"
* En av aktiva mentorerna hos Sveriges Kommunikatörer sedan 2016.
* Hederstalare på examination Communication Mentoring Program 2018.
* Moderator och talare på Framtidens kommunikatör 2015 och 2017 samt Framtidens kommunikativa organisation 2016, regi Teknologisk Institut.
* Gästföreläsare på Mittuniversitetet 2015 samt 2017 "Värdet av internkommunikation".

Exempel på uppdrag i stora företag:
* 20-årig erfarenhet av att ta fram kommunikationsstrategier, manusskrivande till ledning och filmer, content- och kanaler, kommunikationen vid omorganisationer och kris- samt presstöd
* Pågående: Internkommunikationsrevidering åt en av Sveriges största folkrörelser.
* Interimschef med personalansvar i omfattande förändringsprojekt på ett av Nordens mest framgångsrika företag inom dagligvaruhandeln. Nytt arbetssätt för 2500 personer i nya innovativa miljöer.
* Projektledare och tillsammans med andra producerat strategi och innehåll för stämma och prestigefyllt event inom näringslivet.
* Tar fram utbildningsprogram, verktyg och tränar återkommande ledningsgrupper och chefer i bland annat förändringskommunikation, internkommunikation, storytelling, retorik och budskapsträning.
* Format sju unika dialogkoncept för aktivering av 15.000-22.000 medarbetare i 700-1.000 gruppdiskussioner per gång kring bland annat värderingar, målbilder och strategier. Effekter som ökade kunskaper, samsyn, engagemang och gemensamma aktiviteter inom team samt mer kommunikativa chefer.

Omfattning

3 timmar

Kontakt

jenny@foretagsutbildarna.se