SmartTime®utbildning

SmartTime® är en utbildning i personlig effektivitet i 2 steg där syftet är att arbeta enklare och smartare med full kontroll och bra struktur på samtliga uppgifter och dokument, med en planering som verkligen fokuserar på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna. Målet för varje deltagare är att få mer gjort, få ökad kontroll, minska stressen och frigöra tid till det som är viktigt. Jobba smartare helt enkelt!

Målgrupp

• Skapa bra arbetsmetoder för att lättare kunna hantera en hög administrativ börda och därigenom få bättre förutsättningar för att klara ”toppar” i arbetet.
• Skapa mera överblick och kontroll för varje individ, som ska leda till att sänka stressen och få en bättre arbetsmiljö.
• Öka kunskapen om hur vi kan jobba smartare i Outlook, för att därigenom förenkla användandet vilket ska leda till en enklare arbetsdag för individen

Innehåll

• Mailpolicy, effektiv e-posthantering för sändare och mottagare
• Beslutsmodellen – Kasta-Spara-Göra, smart metod för att hantera in- och utflöde av e-post, telefon, dokument, möten mm
• OneNote introduktion
• Tekniska funktioner i e-postprogrammet (mappar, kalender, att göra-listan, signaler och andra inställningar och hjälpmedel)
• Uppgiftsstyrd eller e-poststyrd?
• Hur håller man inkorgen i schack?
• Struktur och ordning och reda bland mail och dokument
• Tids-och energitjuvar med lösningar
• Att ändra vanor och RMA – Rätt Mental Attityd
• Struktur på arbetsplatsen, korgar, mappar, pärmar, hyllor
• Skrivbordet – arbetsyta eller förvaringsyta
• Planering och prioritering.
• Smarta mål, dag-vecka-månad-år
• Tidsinventering och ”snittdagen”
• Egen tid, vinsten av att boka möte med sig själv
• Delegering och handlingsplaner
• Veckoavstämning: Koppla ner, skapa kontroll och ta helg!
• Att jobba flexibelt: Var, när och hur?
• Praktiskt genomförande med personlig coachning
• Sammanfattning och kursintyg

Lunch och fika ingår i kurspriset.

Utbildare: Lennard Rasmussen, Kompetensakademin

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Maria Eriksson
026-424 44 81