Möteseffektivitet

Idag upptar interna möten mellan 25-50 % av tiden för många tjänstemän. Vissa möten saknar syfte, har inga tydliga mål eller saknar agenda. Start och sluttider hålls inte och det fattas inte tillräckligt tydliga beslut. Känns det som om era möten tar tid och energi, istället för att leda verksamheten mot uppsatta mål?

Målgrupp

Du bör ha gått SmartTime®, 2,5 dagar för att delta i den här halvdagskursen.

Innehåll

Få inspiration och bra tips på vad du konkret kan göra för att dina möten framöver kan bli mera framgångsrika.
Få tid för reflektion för dina möten, samt praktiskt arbete med vad du önskar att förbättra framöver.

Teori:
• Syfte och mål
• Innehåll/agenda
• Protokoll/handlingsplan, mall
• Information, diskussion eller beslut
• Riktlinjer och regler, före, under och efter
• Olika personligheter är en styrka
• 9 nycklar för smarta möten, checklista

Praktik:
• Eget arbete med dina möten, det du vill förändra/förbättra
• Individuell coachning från kursledaren från Kompetensakademin

Dagen avslutas med gemensam lunch.

Omfattning

4 timmar

Kontakt

Maria Eriksson
026-424 44 81