Praktisk affärsjuridik för icke-jurister

Vill du säkerställa att du arbetar smart med avtal och affärer? Kursen ger en god grund för hantering av vardagliga affärsjuridiska situationer. Du får information om hur man bäst positionerar sitt företag vid avtalsförhandlingar, marknadsföring och konkurrens, tvister och hur ni undviker de vanligaste fallgroparna. Kursen riktar sig till inköpare, säljare, projektledare, andra med ansvar för företagets affärer i olika hänseenden. Ingen juridisk förkunskap är nödvändig.

Målgrupp

Kursen riktar sig till inköpare, säljare, projektledare, andra med ansvar för företagets affärer i olika hänseenden. Ingen juridisk förkunskap är nödvändig.

Innehåll

- Introduktion till affärsjuridiken och de svenska och internationella regelverk som styr i affärslivet

- Avtal från ax till limpa – från föravtal (”LoI”) till leveransavtal och en del däremellan.

- De vanligaste standardavtalen och hur man inkorporerar dem vid affärsuppgörelser

- Fel och dröjsmål; så bedömer du och hanterar du kommersiella tvister

- Marknadsföring och konkurrens

- Internationella avtal och de viktigaste skillnaderna

- Avtalsklausulernas ABC – så undviker du fallgropar i avtalsförhandlingar

- Korruptionsbestämmelser i Sverige och utlandet – vilka förmåner är egentligen ok att erbjuda eller acceptera i affärer?

Omfattning

En dag

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se