Lean Management

Lean sprider sig snabbt i Sverige och utomlands, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Lean är inte en metod, det är ett förhållningssätt och en filosofi som måste genomsyra hela organisationen. En av anledningarna till att Toyota är ett av världens mest framgångsrika företag är att de utövar ledarskap enligt Lean, Lean Management. Toyotas ledarskap har bildat skola, nu finns möjlighet för fler att ta del av det lyckade konceptet.

Målgrupp

Chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda enligt Lean Management.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig att leda med utgångspunkt från principerna som bygger en leanorganisation. Deltagarna ska få förståelse för hur man med en gemensam kunddefinition och förståelse för de värdeflöden som skapar nytta för kunderna, leder organisationen i önskad riktning. Kursen syftar även till att påvisa vad som motiverar och inspirerar medarbetarna mot ett lyckat resultat.

Innehåll

Lean Management innebär ett ledande av organisationen så att den präglas av ett starkt kundfokus, bra innovationskraft samt ett utvecklat och modigt medarbetarskap som engagerat och gemensamt söker upp och eliminerar det som inte tillför kundnytta:

• Principer och begrepp
• Noggrann genomgång av kundbegreppet - Vad är en kund, vem är kund enligt Lean och vad är ett värde för kunden?
• Vad i processen är värdeskapande och vad är slöserier?
• Presentation av metoder enligt Lean, verktyg som används och viktiga ord som Kaizen och Muda
• Ta tillvara medarbetarnas olikheter för att berika nyttan till kunden
• Hitta rätt ledare för förändringar och motivera dem
• Konkreta exempel på införanden av Lean i Sverige - lyckade och mindre lyckade

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss