Medlemskap

[Tove reviderar och utvecklar texten - DEN HÄR TEXTEN ÄR EJ UPPDATERAD]
Det finns många goda skäl att bli medlem i Företagsutbildarna. Här berättar vi om några av de viktigaste.

Vi sänker dina kostnader
Som medlem hos oss får dina medarbetare rabatt på våra utbildningar. Låga priser betyder i många fall låg kvalitet, men hos oss är det precis tvärtom. Vi är väldigt noga med att våra utbildningar och utbildare håller en genomgående hög kvalitet. Eftersom vi arrangerar de flesta av utbildningarna lokalt på orten så slipper medlemmarna kostnader för resor, övernattning och traktamenten. En medlemsenkät visar att företagen i genomsnitt halverat sina utbildningskostnader genom att vara medlem hos Företagsutbildarna.

Vi förenklar dina upphandlingar
Hos oss finns ett stort och genuint kunnande om utbildningar och om de företag som säljer utbildningar. Det kan du som medlemsföretag dra nytta av. Genom att vi för talan för en stor grupp företag som samordnar sina utbildningar kan vi påverka pris och upplägg utan att tumma på kvalitén. Vi förhandlar bara med de bästa utbildningsföretagen som finns i landet och köper rätt utbildning till rätt pris. Låt oss därför hjälpa dig med ditt val så sparar du både tid och pengar.

Miljöaspekt, lokal återväxt och långsiktighet
Tack vare att de flesta utbildningar hålls på hemmaplan minskar alltså resandet vilket får en gynnsam effekt på miljön. Det lokala tänket innebär också att företag i närområdet anlitas när vi exempelvis väljer konferenslokaler, bokar måltider samt övriga kringarrangemang. På så vis bidrar Företagsutbildarna och dess medlemmar till återväxten i närområdet. Långsiktighet och kontinuitet är viktiga ledord i Företagsutbildarnas utbildningsverksamhet.

Vi samverkar med andra

För att kunna erbjuda medlemmarna det de efterfrågar så samarbetar vi med andra företag och organisationer. Som exempel kan vi nämna att vi är ett av TSL:s företag – Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden - för omställningsstöd i Sverige. Vi finns till hands för företag som av olika anledningar tvingas säga upp personal och kan erbjuda omställningshjälp för de av medlemmar som behöver det.

Vi bildar nätverk
Företagsutbildarna tar initiativ till seminarier, ledarträffar och frukostmöten med mera. Vi har även byggt upp ett eget nätverk för personal inom underhåll för Norrlandskustens pappersbruk. Vi anser att personliga möten är grunden till bra samverkan i kompetensfrågor och inom andra viktiga områden. När utbildningarna pågår skapas nätverk där deltagare från flera företag utbyter erfarenheter. Dessa nätverk är mycket uppskattade även efter kurserna.

Bli medlem – ett klokt beslut
Ett medlemskap i Företagsutbildarna kostar 300 kr per anställd och år i serviceavgift. Ett företag betalar för max 250 anställda och en koncern max 1000 anställda. Utöver det betalar medlemsföretag en engångsinsats som är 500 kronor för 1-5 anställda och 2000 kronor fler än 6 anställda. Läs våra stadgar, klicka här.

Tycker du att detta låter intressant? Fyll i en medlemsansökan eller kontakta oss så berättar vi mer.