Arbetsmiljö och kvalitet

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats. Sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön bör vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation – en väl värd investering.

Arbetsmiljö och kvalitet hänger ihop. Att satsa på en trygg och bra arbetsmiljö borde vara en självklarhet för företag i alla branscher. Friska, kompetenta och motiverade medarbetare har en positiv inverkan på produktivitet, kvalitet och på bemötandet av kunder.

Behöver ert företag utbildning inom arbetsmiljö och kvalitet?

Tveka inte att höra av er så berättar vi mer!

Arbetsmiljö för alla

Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren men varje anställd har också ett stort ansvar att bidra till det. Genom att utbilda alla medarbetare får deltagarna en förståelse för vilket ansvar den egna individen har. Hur det egna beteendet påverkar arbetsmiljö och säkerhet samt att det ökar riskmedvetenheten.

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är en utmaning för många företag. Frågor som rör stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar. Därför är det arbetsgivarens skyldighet att se till att organisationen fungerar på det sätt att de anställda trivs och mår bra. Utbildning i OSA ger en praktiskt inriktad introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

BAM - Bättre arbetsmiljö

Företagsutbildarna erbjuder flera arbetsmiljöutbildningar där grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM) är basen. BAM är den största grundläggande arbetsmiljöutbildningen i Sverige och är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Den riktar sig till nya chefer, nya skyddsombud och andra som har behov av grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöarbetet och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö.

Så säger våra kunder

Kommande utbildningar inom

Arbetsmiljö och kvalitet