Arbetsmiljö och kvalitet

Optimal arbetsmiljö är avgörande för företagsframgång och bör vara en
integrerad del av daglig verksamhet. Att investera i en säker och trivsam
arbetsmiljö är en självklar prioritet för företag i alla branscher.

 

Friska, kompetenta och engagerade medarbetare har positiv
inverkan på produktivitet, kvalitet och kundrelationer. Gör arbetsmiljön
till en central del av er företagsstrategi för långsiktig framgång.

Behöver ert företag utbildning inom arbetsmiljö och kvalitet?

Tveka inte att höra av er så berättar vi mer!

Ansök om ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar

Företag och organisationer inom den privata sektorn, som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK samt har tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kan söka stöd. Chefer och skyddsombud som deltar i gemensam utbildning får utökat stöd.

 
Stöd för chefer

Chefer kan erhålla stöd för både grund- och vidareutbildning.

 

Stöd för skyddsombud

Skydds- och arbetsmiljöombud kan få stöd för vidareutbildning (grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM omfattas inte).

Syftet med arbetsmiljölagen är att aktivt förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, samtidigt som en trivsam och säker arbetsmiljö främjas. Arbetsgivaren bär ett betydande ansvar, men varje anställd spelar också en nyckelroll i att bidra till detta mål. Genom att erbjuda utbildning för alla medarbetare främjas förståelsen för den individuella arbetsmiljöansvaret.

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om hur det egna beteendet påverkar arbetsmiljön och säkerheten samt att öka riskmedvetenheten.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) utgör en utmaning för många företag. Frågor kring stress och arbetsklimat är nära kopplade till hur arbetet organiseras och det sociala samspelet på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att organisationen främjar trivsel och välmående bland de anställda.

Utbildning i OSA erbjuder en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö.

Företagsutbildarna erbjuder omfattande arbetsmiljöutbildningar, där Bättre Arbetsmiljö (BAM) är Sveriges mest omfattande grundutbildning. Utvecklad av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, riktar sig BAM särskilt till nya chefer, nyutnämnda skyddsombud och andra med behov av grundläggande arbetsmiljökunskaper.

BAM ger en helhetsförståelse för arbetsmiljöarbetet och återspeglar parternas gemensamma syn på grundläggande kunskapsnivå inom arbetsmiljöfrågor.

Så säger våra kunder

Kommande utbildningar inom

Arbetsmiljö och kvalitet