Kursvillkor

Kallelse:
Kallelse med uppgifter om bland annat kursens tid, plats och utbildare skickas till deltagare cirka fyra veckor före kursstart.

Pris- och betalningsvillkor:
Kurspris finns angivet på respektive kurstillfälle. Företagsutbildarnas priser på en kurs kan av olika skäl variera mellan tillfälle och plats. Betalning sker mot faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer lagstadgad moms.

Avbokningsvillkor:
En kursanmälan är bindande men går att avboka utan kostnad fram till fyra veckor före kursens startdatum. Vi debiterar 50% vid avbokning senast 30 dagar innan och 100% senast 14 dagar innan kursstart. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Detta måste meddelas i förväg till Företagsutbildarna. Om deltagare inte kommer till kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteras hela kursavgiften. Företagsutbildarna har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Villkoren följer utbildningsbranschens standard.

Kursintyg:
När kursintyg utfärdas görs det enbart till de deltagare som genomgått komplett kurs, eller där kursledaren gör bedömningen att det är befogat trots att kursen inte är genomförd i sin helhet.

Reservation:
Vi reserverar oss för ändringar i pris och kursinnehåll.

GDPR:

Klicka här för att ta del av vår integritetspolicy.

Rådgivning och tjänster

Våra utbildningsrådgivare kan kompetensutveckling. Vi har 20 års erfarenhet av att hjälpa företag med deras utbildningsbehov – alltid med kundnytta och service i fokus.

Ta del av det som är på gång!

Anmäl dig till våra utskick och få det senaste om kommande utbildningar och