Vi erbjuder utbildningar inom…

Söker du andra utbildningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller via e-post. Vi är flexibla och har stor erfarenhet av att skräddarsy nya utbildningar. Det du efterfrågar kanske fler företag är i behov av. Vi har kontakterna!

Förfina ditt urval

Orter

Datumsatta utbildningar

Kurs/Utbildning Längd Plats Kommande tillfällen

Mobila arbetsplattformar

Användare av mobila arbetsplattformar som kan regler och skyldigheter, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att ge deltagaren kunskap om regler och rutiner runt mobila arbetsplattformar samt öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till alla som i arbetet kommer i kontakt med mobila arbetsplattformar.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Sandviken
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Fullbokad
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Fallskydd, Arbete på hög höjd

Fallolyckor är tyvärr vanligt förekommande på arbetsplatser i Sverige. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar på höjder över 2 meter, utan fasta fallskydd och där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta på hög höjd.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Hudiksvall
Sandviken
Fagersta
Hudiksvall
Sandviken
Fagersta
Hudiksvall
Hudiksvall
Fagersta
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Excel grundkurs

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Kursen riktar sig till dig som står i begrepp att börja arbeta med Excel eller till dig som redan arbetar med Excel men behöver få grunderna i programmet.

Längd: 2 dagar
Fagersta
Sandviken
Sandviken
Fagersta
Örnsköldsvik
Fagersta
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers)

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder

Längd: 2 dagar
Fagersta
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Truckförarutbildning, AB-kort

Goda kunskaper om regler och skyldigheter vid framförande av truck minskar risken för personskador.

Kursen vänder sig till dig som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder typ AB. Möjlighet finns dessutom att erhålla behörighet för C-kort. Om C-kort önskas är det viktigt att du anger detta vid anmälan. Behörighet på AB och C erhålles efter att uppkörning gjorts på aktuell trucktyp.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Excel, Rapport och analys med pivottabeller

Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat i Excel, eller som har gått fortsättningskurs i Excel.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Heta Arbeten

Med rätt kunskap begränsas riskerna med arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel vid svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning och arbete med sliprondell eller varmluftspistol. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, till dig som på företaget är brandskyddsansvarig samt till dig som beställare av det Heta arbetet.

Längd: 6.5h
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Hjullastarutbildning för material- och godshantering

Hjullastare för godshantering innebär att du har rätt att använda skopa och förflytta massor ovan jord, och utgör en obligatorisk grund för Hjullastare Anläggning. Den generella C-kursen ger behörighet för att köra hjullastare för industriell hantering med pallgafflar. Kursen är godkänd av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och efter avslutad kurs kommer du enkelt via deras hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter.

Kursen vänder sig till dig som ska köra hjullastare vid arbete efter väg, t.ex. plogning och sandning med skopa, materialhanteringsarm, plogblad eller andra redskap för hantering ovan jord.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Simatic S7, Service 2 (Siemens)

Simatic S7 Service 2 är en fortsättning till Simatic S7 service 1 och ger fördjupade kunskaper om felsökningsmöjligheterna i Simatic S7/Step 7. Målet med utbildningen är att lära sig hur man kan söka program- och hårdvarubetingade fel samt hur dessa avhjälps. Deltagarna vet hur man ska kunna använda anläggnings- och programdokumentation. De vet hur man använder Step 7 för felsökning och hur felen avhjälps. Upptäcka och åtgärda mjukvarufel som stoppar CPU:n samt kunna upptäcka och åtgärda logiska programmeringsmisstag och säkra/spara och dokumentera gjorda programändringar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll och som har grundläggande kunskaper enligt utbildningen Simatic S7 service 1.

Längd: 5 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Fåtal platser kvar

Hjärt-Lungräddning med vägledning vid elskada

Olyckor, tillbud och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa när som helst hemma, på arbetsplatsen eller under fritiden. När olyckan är framme är det mycket viktigt att den som finns i närheten, en familjemedlem, en arbetskamrat, en vän eller någon annan, kan göra något för att rädda livet på den som råkat ut för en olycka eller en sjukdomsattack. Det är därför av största vikt att så många som möjligt vet hur man ger första hjälpen och har mod att göra det

Längd: 3h
Fagersta
Fagersta
Platser kvar

Truckförarutbildning, AB-kort e-Truck

Största delen av grundutbildningen sker enskilt, på digital väg via e-Truck. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Därefter väntar praktikprovet, som förutom uppkörningen även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

Den här kursen riktar sig till personer som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder. TLP 10 är indelad i olika kurstyper, A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Fåtal platser kvar

Mobila arbetsplattformar, repetitionsutbildning

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter vid användande av mobila arbetsplattformar, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner gällande mobila arbetsplattformar och till att öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Mobila arbetsplattformar eller liknande utbildning.

Längd: 4h
Hudiksvall
Sandviken
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Ansvarsutbildning för arbetsledare

Som ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar är det mycket du måste tänka på. Du bör ha kunskap om risksituationer, veta hur du förebygger olyckor och vad som händer vid en eventuell olycka. Du utfärdar även körtillstånd. Har ni exempelvis rätt försäkringar och följer ditt företag kraven i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete? Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. På kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vad de bakomliggande principerna är.

Kursen vänder sig till dig som är arbetsledare, chef, skyddsombud eller innehar annan ansvarsposition.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers) Örnsköldsvik

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers), teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att säkerställa kranförarens kompetensnivå samt att informera om såväl företagets som myndigheternas krav på att lasthanteringen utförs på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Kursen vänder sig till dig som använder kran dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder och vars förarbevis är mer än fem år gammalt.

Längd: 4h
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Hjullastarutbildning C2 för industriell hantering

Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö (dock ej skopa, då den inte räknas som lyftaggregat).

Den här kursen riktar sig till personer som använder hjullastare dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Truckförarutbildning, teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Truckförarutbildning.

Längd: 3.5h
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Truckförarutbildning, repetition med praktik

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner. I kursen ingår dessutom en praktisk genomgång av bland annat daglig tillsyn.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Truckförarutbildning AB-kort eller liknande utbildning.

Längd: 1 dag
Iggesund
Iggesund
Iggesund
Iggesund
Iggesund
Iggesund
Iggesund
Platser kvar
Iggesund
Platser kvar
Iggesund
Platser kvar
Iggesund
Platser kvar
Iggesund
Platser kvar
Iggesund
Platser kvar

Motorsågskörkort, AB

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras. Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkortets nivå A och B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Kursen vänder sig till dig som är skogsägare samt till dig som ofta använder motorsåg.

Längd: 3 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

PEP - Personliga Effektivitets Programmet

Får du signaler från dina medarbetare att de har för stor arbetsbörda? Har du själv problem med att hinna med något annat än din e-post och ”släcka bränder”? Känner du att tiden ibland inte räcker till för allt som skall göras? Skulle du vilja känna större kontroll och glädje i arbetet, få mer tid för koncentrerat arbete och minska informationsmängden? Då är detta kursen för dig! PEP® leder till kostnadseffektiva förändringar för både individ och arbetsgivare.

Kursen vänder sig till dig som har ont om tid, mycket att göra och därför vill förändra din arbetssituation.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Ekonomi för icke-ekonomer

Allt fler får ekonomiskt ansvar i sitt arbete och att läsa en ekonomisk rapport eller ett bokslut kan vara problematiskt om man inte har tillräckliga kunskaper inom området. Idag är det viktigt att ha kontroll över kostnader och förstå vart vinsterna genereras. Den här kursen ger dig grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå företagsekonomiska samband, det ökar dina egna möjligheter att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet.

Kursen vänder sig både till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi men behöver ökade kunskaper i ämnet och till dig som är ekonomiassistent, redovisningsekonom eller liknande som vill få en ökad förståelse för helheten och hur de ekonomiska sambanden ser ut.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Krav- och inkassoutbildning

Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering. Kursen ger grundläggande kunskap inom fordringshantering och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid.

Längd: 1 dag
Gävle
Gävle
Platser kvar

AFS 2017:3, dag 1. Nya regler för trycksatta anordningar.

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft 1 december 2017. Denna föreskrift ersätter AFS 2001:4 "Gasflaskor", AFS 2002:1 "Användning av trycksatta anordningar", AFS 2005:2 "Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar" och AFS 2005:3 "Besiktning av trycksatta anordningar". Utbildningen är uppdelad i två dagar och du kan välja, utifrån ansvarsområde, att gå bägge dagarna alternativt dag 1 eller dag 2. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest effektiva sätt kan uppfylla kraven i den egna anläggningen.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Internrevision, ISO 9001 & ISO 14001

Syftet med interna revisioner är att identifiera förbättringsområden. Internrevisorn är ledningens förlängda arm ut i organisationen och nyckelperson i företagets arbete med ständiga förbättringar. Målet med kursen är att förstå grunderna i internrevision samt att stärka deltagarna i rollen som internrevisor. Efter kursen ska deltagarna kunna planera, genomföra och följa upp en revision på ett bra sätt, samt få en förståelse för vikten av och nyttan med interna revisioner.

Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli internrevisor.

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

AFS 2017:3, dag 2. Krav kring användning av trycksatta anordningar, för anläggningsägare

Från och med den 1 december gäller AFS 2017:3 som bl a innebär nya krav kring användning av trycksatta anordningar. I AFS 2017:3 dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT. Under dag 2 ingår också en kort beskrivning av de kommande kraven på att pannoperatörerna skall ha en giltig certifiering att ingå (övergångsregler gör att dessa träder i kraft först 3 år efter att föreskriften börjat gälla).

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Excel fördjupningskurs, 1 dag

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Längd: 1 dag
Sandviken
Fagersta
Sandviken
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar

Truckförarutbildning, uppgr. från AB- till C-kort

Är du truckförare med AB-kort kan du uppgradera dig till C-kort, vilket ger dig behörighet till specialmaskiner såsom Hjullastare, Sidlastare, Containertruck, Timmertruck, Grensletruck och Teleskoplastare, samtliga för industriellt bruk.

Den generella C-kursen samt denna uppgradering ger behörighet för att köra hjullastare med pallgaffel för industriellt bruk. Kursen är godkänd av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och efter avslutad kurs kommer du enkelt via deras hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter.

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Att leda utan att vara chef

Det finns många medarbetare som leder andra på jobbet utan att för den skull vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare, koordinator eller har en annan roll där du leder utan att ha formellt chefsansvar. Att ha självinsikt i rollen som ledare är av stor vikt för ett bra ledarskap. Du bör också känna trygghet och säkerhet med hur du ska agera i olika situationer.

Den här kursen vänder sig just till dig som är ledare utan att vara chef.

Längd: 4 dagar
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Sandviken
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Access grundkurs

Access är ett kraftfullt verktyg för att hantera relaterade tabeller och att skapa applikationer och den här kursen syftar att ge deltagarna en grund för att använda Access framgångsrikt.

Kursen vänder sig till dig som behöver hantera och bearbeta stora datamängder i relaterade tabeller, för uppföljning och analys, gärna med koppling mot Excel, samt till systemutvecklare som snabbt vill skapa en applikation.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Ställningsbygge upp till 9 meter

Sedan juli 2006 gäller nya regler att alla som arbetar med ställningar måste ha genomgått en utbildning, oavsett tidigare erfarenheter. Olika höjder kräver olika utbildningar. Kursen Ställningsbyggnad, allmän utbildning som ger behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd.

Utbildningen vänder sig både till dig som leder och till dig som utför arbetet.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Förhandlingsteknik, steg 1

Att lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda är en konst. I Förhandlingsteknik steg 1, lär du dig att kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling. Du lär dig vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, och att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge. Du får också lära dig vad som krävs för att uppnå ett förhandlingsläge.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

BAM - utbildning, inriktning bygg

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Längd: 3 dagar
Gävle
Gävle
Platser kvar

Ny som chef

Chefsuppdrag ska vara tydligt och förankrat hos respektive chef. Förståelse och tolkningar av vad det innebär, är centralt för att uppfylla förväntningar och krav från den egna organisationen. Med stöd av mandat, rättigheter och skyldigheter samt lagstiftningen så är chefen ansvarig för mål och resultat i sin verksamhet. Vilka ansvar, befogenheter, rättigheter och skyldigheter som åligger chefen är basen i utbildningen. De personliga egenskaperna påverkar hur chefskapet utförs, därför kartlägger vi dessa för att se vilken inverkan de får på hur chefsuppdraget utförs. Utbildningen skapar en stabil grund för starten på ett gott chefskap.

Kursen vänder sig till dig som är på väg till eller nyligen tillträtt ditt första chefsuppdrag.

Längd: 5 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

BAM - bättre arbetsmiljö

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Kursen vänder sig framför allt till dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller facklig företrädare inom privat eller offentlig sektor, och har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Projektledarutbildning

Idag bedrivs allt fler uppdrag inom olika verksamheter i projektform. Att ha en god projektstruktur är viktigt och ännu viktigare är en bra projektledare. Att vara projektledare är ett viktigt uppdrag och för att projekten ska bli framgångsrika behövs en person med förmåga att leda och inspirera. Den här utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Kursen vänder sig till dig som leder eller ska leda projekt.

Längd: 4 dagar
Fagersta
Fagersta
Platser kvar

Simatic S7, Service 1 (Siemens)

Simatic S7, Service 1 ger grundläggande kännedom om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av styrsystemet, samt hårdvarukonfiguration och enklare programhantering. Deltagarna kommer att kunna utföra programändringar samt felsöka och testa befintliga Step 7-program. De ska även känna till Simatic S7-systemets uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska även ge kunskaper för att lösa mindre automationsuppgifter.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar.

Längd: 5 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Tydligt ledarskap

Nu bjuder vi in till ett ledarskapsprogram för regionens chefer och ledare! I programmet får du möjlighet att bygga lokala och regionala nätverk, samtidigt som du arbetar med dina personliga utvecklingsmål- och planer samt ditt företags verksamhetsmål. Programmet vänder sig till dig som är företagsledare eller mellanchef i ett litet, medelstort eller stort företag eller koncern.

Längd: 12 dagar
Söråker
Söråker
Platser kvar

Excel, Fortsättningskurs, Örnsköldsvik

Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Från massa till papper och kartong

Pappersbruket berör en mängd olika yrkesroller både internt och bland leverantörer. Det finns vinst med att se sin del i ett större perspektiv och att förstå hur hela processen fungerar i ett integrerat massa- och pappersbruk. Kan vi använda det för att erbjuda ännu bättre lösningar och tjänster både internt och externt?

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Datumsatta frukostmöten

Kurs/Utbildning Längd Plats Kommande tillfällen

"Varför ska hen alltid krångla"

Har du funderat över varför vissa människor inte fungerar som den ”vanliga människan” (neurotypiska) och som kan vara svåra att förstå sig på eller ses som ett ”problem” på arbetsplatsen. Det finns kanske någon anställd på din arbetsplats som inte kan/vill kallprata, har svårt hålla sig till ämnet på möten, svårt att komma i tid, har otroligt många idéer som aldrig blir förverkligade eller har svårt ”att få saker ur händerna”

Längd: 2h
Sandviken
Örnsköldsvik
Sandviken
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Datumsatta utbildningar

Kurs/Utbildning Längd Plats Kommande tillfällen

ADR 1.3

Chaufförer som hanterar eller transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd, samt övrig personal som lastar, lossar eller på annat sätt hanterar farligt gods, måste ha utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR-S.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Ej datumsatta frukostmöten

Kurs/Utbildning

"Motivationskoden" - Tommy Lundberg

Vad är det som gör att vi går igång på jobbet – att vi blir inspirerade, engagerade och motiverade? Välkommen till en inspirerande föreläsning med Tommy Lundberg, uppmärksammad föreläsare och författare till boken ”Motivationskoden”. I Tommys föreläsning får vi följa med på en tankeväckande resa genom ekonomisk och psykologisk forskning, den mänskliga hjärnans märkliga vindlingar och Tommys egna erfarenheter och tankar om ledarskap.

"Varför ska hen alltid krångla"

Har du funderat över varför vissa människor inte fungerar som den ”vanliga människan” (neurotypiska) och som kan vara svåra att förstå sig på eller ses som ett ”problem” på arbetsplatsen. Det finns kanske någon anställd på din arbetsplats som inte kan/vill kallprata, har svårt hålla sig till ämnet på möten, svårt att komma i tid, har otroligt många idéer som aldrig blir förverkligade eller har svårt ”att få saker ur händerna”

Att främja mångfald på arbetsplatsen

Välkommen till frukostmötet Att främja mångfald på arbetsplatsen. Föreläsare Marianne Strindin och Sara Ekenstedt, ESAM AB föreläser om mångfald på arbetsplatsen.

Frukostmöte med information och samtal kring säkerhetsutbildningar

Har du funderingar kring säkerhetsutbildningar, måsteutbildningar och sanktionsavgifter. Vad gäller och Vem har ansvaret….jag eller någon annan?

Frukostmöte- Jobba med hjärnan i fokus. Varför är det viktigt att stanna upp och fokusera för att kunna prestera?

Under detta frukostseminarium berättar Ulrika Sedin, Modern Mind, om kopplingen mellan Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 och nyttan av att träna hjärnans ”uppmärksamhetsmuskel”. Vi får lära oss, hur kunskap om hjärnan gör skillnad i din organisation, på vilket sätt denna kunskap ökar förmågan att hantera e-post, möten, uppsatta mål och planering samt att det går att sänka stressnivåerna genom att jobba hjärnsmart. Teori och forskning kring mindfulness varvas med övningar och exempel på konkreta verktyg att använda i arbetsvardagen.

Hur rustar vi ledarskapet för en allt snabbare förändringstakt?

Förändringstakten ökar konstant i både näringsliv och offentlig sektor och utmanar både individ, ledare och organisation. Aldrig tidigare har människan på så kort tid utvecklat denna mängd ny avancerad teknologi och nya affärsmodeller. Ledare behöver därför utveckla sina egna förmågor. Men det räcker inte om man vill ligga i framkant. Vi behöver dessutom ett starkare samarbete med varandra och som ledare behöver vi göra både oss själva och våra medarbetare delaktiga och engagerade för att hantera utvecklingen. Elisabeth Ahremark och Lars Lagerstedt från Gaia Leadership kommer och föreläser om att leda i förändring. Lars arbetar sedan 30 år med ledningsgrupper, arbetsplats- och ledarskapsutveckling. Elisabeth har lång erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation och arbetar sedan 15 år som ledarskapskonsult.

Nya Dataskyddsförordningen GDPR berör alla

Ingen har råd att vara okunnig om nya Dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. GDPR ersätter Personuppgiftslagen PUL. GDPR säger att det idet är varje individs rättighet att veta vad som händer med dennes personuppgifter. Därför kommer det att krävas total transparens gentemot individen om hur företag använder personuppgifter. Med andra ord: det gäller att hålla koll på sina processer och den information som hanteras. Alla företag och organisationer som handhar personuppgifter berörs av förordningen och det är hög tid att börja förbereda sig. Om man inte uppfyller de nya kraven som kommer att ställas riskerar man vite på upp till 4 % av den totala koncernomsättningen.

Pris och värde - Åke Wallbäcks

Som företagare kan du ibland höra att det pris du erbjuder är för dyrt. Men hur ofta säger kunden att du är för billig? Goda kundrelationer och prissättning kan vara motpoler i en förhandling där vissa upplever prissättning som något som stör relationen medan andra upplever priser som ”frid och fröjd” - varför är det så? Finns det saker som mer framgångsrika företag gör kring pris och prissättning än de som inte lyckas?

Upplev möjligheterna med Office 365

Funderar ni på att övergå till Office 365? Kanske är ni redan mitt i en övergång... Under detta frukostmöte får du en introduktion till vad Office 365 omfattar och kunskap om hur verktygen samverkar och hur de kan öka affärsproduktiviteten. Den nya tekniken låter dig inte bara jobba där du är, utan den skapar förutsättningar för nya samarbetsformer. I ett scenariobaserade praktiska exempel får du inblick i hur du kan dra nytta av verktygen för effektivt samarbete och kommunikation.

Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Kurs/Utbildning

5S - ett leanverktyg

5S är en stabil grund att bygga ett förbättringsarbete på. Under arbetet med 5S bestämmer man sig för en standard om hur man vill att arbetsplatsen ska fungera. Standarden gör att det är lätt att upptäcka och åtgärda problem. 5S metoden blir ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang och effektivitet. Metoden skapar också ordning och reda på arbetsplatsen.

8D-metoden

För att hantera uppkomna problem och säkerställa att dessa inte inträffar igen krävs ett faktabaserat och systematiskt förbättringsarbete. Som hjälp i detta arbete finns bl.a. 8D-metoden som ger ett "steg för steg" stöd i förbättringsarbetet. I den här utbildningen varvas teori och praktik.

A3-metoden, ett leanverktyg

A3 är ett sätt att kommunicera, för att visualisera ett problemområde och skapa samsyn. Syftet är främst att lösa aktuella problem men också att göra problemlösningsprocessen transparent och lätt att lära ut. Med A3-metoden får du bättre kvalitet i både beslut och genomförande. Den skapar effektiva och lättillgängliga beslutsunderlag och rapporter och har en central roll i företagets managementsystem. Varje uppgift som en verksamhet ställs inför sammanfattas på ett enda papper.

ABK 09

ABK 09 är en av de vanligaste och viktigaste avtalsdokumenten för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Avtalsdokumenten innehåller bestämmelser som kan vara utmanande för en icke-jurist att tolka och förstå. Den här kursen ger en introduktion till avtalen och även till de viktigaste avtals- och köprättsliga principerna.

Access grundkurs

Access är ett kraftfullt verktyg för att hantera relaterade tabeller och att skapa applikationer och den här kursen syftar att ge deltagarna en grund för att använda Access framgångsrikt.

Kursen vänder sig till dig som behöver hantera och bearbeta stora datamängder i relaterade tabeller, för uppföljning och analys, gärna med koppling mot Excel, samt till systemutvecklare som snabbt vill skapa en applikation.

Affärsjuridik

I varje företags vardag ingår situationer där avtal ska slutas och risker hanteras. I denna utbildning ligger fokus på grundläggande kunskaper samt medvetenhet om riskmoment inom affärsjuridiken. Genom ökad förståelse av affärsjuridiska begrepp och ökad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i olika inköps- och försäljningssituationer, blir deltagarna mer professionella i affärssammanhang och kan göra bra affärer på ett säkert sätt.

AFS 2017:3, dag 1. Nya regler för trycksatta anordningar.

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft 1 december 2017. Denna föreskrift ersätter AFS 2001:4 "Gasflaskor", AFS 2002:1 "Användning av trycksatta anordningar", AFS 2005:2 "Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar" och AFS 2005:3 "Besiktning av trycksatta anordningar". Utbildningen är uppdelad i två dagar och du kan välja, utifrån ansvarsområde, att gå bägge dagarna alternativt dag 1 eller dag 2. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest effektiva sätt kan uppfylla kraven i den egna anläggningen.

AFS 2017:3, dag 2. Krav kring användning av trycksatta anordningar, för anläggningsägare

Från och med den 1 december gäller AFS 2017:3 som bl a innebär nya krav kring användning av trycksatta anordningar. I AFS 2017:3 dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT. Under dag 2 ingår också en kort beskrivning av de kommande kraven på att pannoperatörerna skall ha en giltig certifiering att ingå (övergångsregler gör att dessa träder i kraft först 3 år efter att föreskriften börjat gälla).

Ansvarsutbildning för arbetsledare

Som ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar är det mycket du måste tänka på. Du bör ha kunskap om risksituationer, veta hur du förebygger olyckor och vad som händer vid en eventuell olycka. Du utfärdar även körtillstånd. Har ni exempelvis rätt försäkringar och följer ditt företag kraven i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete? Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. På kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vad de bakomliggande principerna är.

Kursen vänder sig till dig som är arbetsledare, chef, skyddsombud eller innehar annan ansvarsposition.

Arbete På Väg, nivå 1-2

En grundläggande utbildning som alla inom "Arbete på väg" måste genomgå, oavsett vilken arbetsuppgift man har. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen. Du som arbetar på vägen har eget ansvar att kunna visa upp kompetensbevis för din utbildningsnivå direkt på arbetsplatsen och din arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en kopia på detta. Dessa regler för "Arbete på väg" gäller som grund för både Trafikverket och Kommuner. Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK/TRVR Apv.

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Den här utbildningen vänder sig till dig som är chef och har gått BAM utbildning för ett antal år sedan. Det är en endags utbildning där du får fräscha upp kunskaperna inom arbetsmiljö och även får ta del av det som är nytt exempelvis i AFS 2015:4

Att arbeta hållbart med Open Space-metoden

Open Space-metoden är en handlingsfokuserad mötesform som används för att nå hållbara resultat i utvecklingsprocesser i mer än 140 länder i världen. Metoden skapar förutsättningar för individer och grupper att utnyttja hela sin kapacitet och därmed bli mer effektiva medskapare i en föränderlig omvärld. Kursdeltagaren lär sig leda Open Space möten med maximal delaktighet samt skapa hållbara resultat genom strukturerad planering och uppföljning.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom offentlig sektor, ideell sektor eller privat näringsliv som ledare, anställd eller konsult.

Att arbeta i projekt

Ett lyckat och framgångsrikt projektresultat är beroende av samspelet mellan deltagarna i projektgruppen. En gemensam syn på projektarbetet gör att alla deltagare drar åt samma håll.

Att förebygga hot, mobbing och särbehandling på arbetsplatsen

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (1 §, AFS 1993:17) Mobbning, hot och trakasserier är exempel på kränkande särbehandling. Att uppmärksamma och förstå anledningen till att medarbetare utan synbar anledning håller låg profil, avstår från gemensamma aktiviteter och även avstår från befordran, är viktigt. Hur kan jag som chef, ledare och arbetskamrat närma mig och hantera dessa frågor utan att verka påträngande? Den här utbildningen ger verktyg för att se signaler och tecken på kränkande särbehandling och den ger också redskap för hur och när du som chef, ledare och arbetsmiljöombud ska agera.

Att leda effektiva möten - något du bara ska kunna?

Möten är ett av de vanligaste verktygen för kommunikation, beslutsfattning och utveckling. Olika uppskattningar visar att chefer och tjänstemän tillbringar mellan 30 - 70 % av sin arbetsdag i möten. Möten varierar från att vara effektiva, inspirerande och förtydligande sammankomster som driver verksamheten framåt, till att vara ett frustrerande och stressigt slöseri med tid, kompetens och resurser.

Att leda utan att vara chef

Det finns många medarbetare som leder andra på jobbet utan att för den skull vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare, koordinator eller har en annan roll där du leder utan att ha formellt chefsansvar. Att ha självinsikt i rollen som ledare är av stor vikt för ett bra ledarskap. Du bör också känna trygghet och säkerhet med hur du ska agera i olika situationer.

Den här kursen vänder sig just till dig som är ledare utan att vara chef.

Avtalsrätt

Varje affär är ett avtal. Upprättande av avtal inom affärslivet är en process bestående av flera olika moment, där bindande rättsregler kan göra sig gällande redan innan själva avtalet kommit till stånd. För dig som gör affärer finns en hel del att hålla reda på. Med grundläggande kunskaper i avtalsrätt kan du räta ut många frågetecken och undvika misstag och fel.

Balanseringsteknik

Obalans är en av de vanligaste orsakerna till ohälsosamma maskinvibrationer. Balanseringsteknik ger kursdeltagaren nödvändiga kunskaper och färdigheter för att på ett effektivt sätt både fastställa och åtgärda maskiners obalans. Kursen blandar teori och praktik och fördjupar kunskaperna inom 1-plans och 2-plansbalansering. Kursen behandlar både fältbalansering och balansering i balanseringsmaskin. Utbildningen är instrumentoberoende

BAM - bättre arbetsmiljö

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Kursen vänder sig framför allt till dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller facklig företrädare inom privat eller offentlig sektor, och har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

BAM - utbildning, inriktning bygg

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Bemanning och optimerad schemaläggning i offentlig sektor

Bemanningsplanering är en av de viktigaste ledningsprocesserna och det är chefens uppdrag att säkerställa att rätt resurs med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tid. I dag är schemaläggning en utmaning för många, den är matematiskt komplex samtidigt som många chefer upplever en stark målkonflikt där det är svårt att hålla alla nöjda.

Bli effektiv med Outlook

Idag är kraven ofta höga på att arbeta självständigt oavsett befattning. Vi har ofta ett överflöd av E-post, möten och information att hantera. Tid för reflektion och planering är däremot en bristvara. Att effektivt kunna använda sig av Outlook och förändra sina arbetsvanor kan både innebära bättre struktur och minska stressen.

Bli en positiv förändringsledare och stärk önskat beteende i din organisation, fördjupning

Med rätt ledarskap bygger vi framtidens vinnande organisationer! Kollektiva beteenden kan skapa stress och konflikter som påverkar hela grupper i en organisation. Under denna fördjupning tittar vi på metoder och verktyg som förstärker önskat beteende samt får kunskap om hur man bemöter härskartekniker, #metoo och konflikter. Denna utbildning är en fördjupning där du lär dig hur du på ett positivt sätt kan skapa en tryggare organisation och uppnå bättre medarbetarskap. Företagsutbildarna genomför, i samarbete med Norrlands Yrkeshögskola, en utbildning där ansvariga personer på arbetsplatserna får hjälp med att förstå hur man kan arbeta med dessa utmaningar.

Bli en positiv förändringsledare och stärk önskat beteende i din organisation, introduktion

Med rätt ledarskap bygger vi framtidens vinnande organisationer! Kollektiva beteenden kan skapa stress och konflikter som påverkar hela grupper i en organisation. Under denna introduktionskurs tittar vi på metoder och verktyg som förstärker önskat beteende. Denna utbildning lär dig hur du på ett positivt sätt kan skapa en tryggare organisation och uppnå bättre medarbetarskap. Företagsutbildarna genomför, i samarbete med Norrlands Yrkeshögskola, en utbildning där ansvariga personer på arbetsplatserna får hjälp med att förstå hur man kan arbeta med dessa utmaningar. Detta är en introduktion till hur du kan bli en positiv förändrare.

Brandfarliga varor - föreståndare

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid en bygg- och anläggningsprojekt.

Kursen riktar sig till dig som är byggarbetsmiljösamordnare, byggprojektledare, projektör, platschef, arbetsledare eller som ska lämna uppgifter till BAS enligt byggföreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör.

Coaching för ledare

Coaching har idag blivit ett viktigt begrepp för ledare, med ett coachande förhållningssätt skapas en tydlig och effektiv kommunikation. En coachande ledare hjälper sina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och att ta ansvar för dessa. Detta utvecklar både medarbetare, ledare och verksamhet. I den här utbildningen får du praktisk erfarenhet av att coacha och att själv bli coachad.

D-HLR - Hjärt och lungräddning med hjärtstartare

När en olycka inträffat måste du snabbt kunna undersöka vad som har hänt, larma 112 och ta hand om en person med luftvägsstopp, medvetslöshet eller hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer(ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

Dataskyddsförordningen - (GDPR)

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Genom de nya reglerna stärks individens rätt att själv bestämma över sina personuppgifter, vilket kommer att innebära att bl.a. reglerna om samtycken och informationsinsatser blir strängare. Under den här halvdagen får du insyn i vad förordningen innebär och du får också verktyg för hur du och din organisation kan arbeta med GDPR på ditt företag.

Kursen vänder sig framför allt till chefer, ledare, HR-personal samt IT-personal.

Effektiv presentationsteknik

Det här är kursen för dig som vill bli en kompetent och omtyckt presentatör och ledare av möten. Under två givande dagar varvar vi teori och fakta med mycket praktisk övning så att du som deltagare får arbeta med de verktyg som presenteras. Vi fokuserar på hur du mottagaranpassar och planerar en presentation, hur du strukturerar fakta och innehåll samt hur du på bästa sätt genomför presentationen. Dessutom går vi igenom klassiska fallgropar och behandlar hur du på bästa sätt fångar och engagerar åhörarna. Varje kursdeltagare får ett par dagar efter avklarad kurs en personlig utvärdering mejlad till sig.

Kursen vänder sig till dig som vill kommunicera på ett tydligt och mottagaranpassat sätt, argumentera för en idé, föra fram ett viktigt budskap eller motivera dina kollegor och medarbetare.

Ekonomi för icke-ekonomer

Allt fler får ekonomiskt ansvar i sitt arbete och att läsa en ekonomisk rapport eller ett bokslut kan vara problematiskt om man inte har tillräckliga kunskaper inom området. Idag är det viktigt att ha kontroll över kostnader och förstå vart vinsterna genereras. Den här kursen ger dig grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå företagsekonomiska samband, det ökar dina egna möjligheter att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet.

Kursen vänder sig både till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi men behöver ökade kunskaper i ämnet och till dig som är ekonomiassistent, redovisningsekonom eller liknande som vill få en ökad förståelse för helheten och hur de ekonomiska sambanden ser ut.

Ekonomi för ledare

Som ledare fattar du dagligen beslut som påverkar företagets lönsamhet och kassaflöde. Att som ledare vara medveten om vilka beslut och aktiviteter som leder till ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde är viktigt. Med rätt kunskap om de ekonomiska sambanden och hur de interagerar med varandra blir du en mycket bättre beslutsfattare i ekonomiska frågor.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller specialist och vill utveckla din förmåga att styra och följa upp verksamheten ur olika ekonomiska perspektiv.

Ekonomisk översiktskurs för kommuner

Alla som är verksamma inom kommunen måste förhålla sig till kommunens ekonomi oavsett om det gäller att besluta om ekonomin eller att följa de tagna besluten. För att den ekonomiska informationen skall vara begriplig krävs grundläggande kunskaper om ekonomiska begrepp, sammanhang och verktyg. Efter utbildningen skall deltagarna ha kännedom om den kommunala ekonomiska processen samt ha grundläggande kunskap i att läsa och förstå ekonomiska rapporter.

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald eller anställd inom den kommunala sektorn och har behov av en grundläggande ekonomisk kompetens.

EL-VIS Info, EL-VIS Kabel, EL-VIS Mall

Endags utbildning i EL-VIS, du lär dig programhantering och kabeldimensionering med fokus på kabeldimensionering. I den här utbildningen kan du arbeta med egna exempel.

Elsäkerhet vid arbete för elyrkesman (SSG 4500)

ELSÄK-FS 2006:1 ställer krav på innehavaren och arbetsgivaren att man ska ha rätt elsäkerhetskompetens för att utföra sina elarbetsuppgifter inom företaget. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. Utbildningen kan även genomföras med stöd av ESA och ESA Industri.

Engelska - Affärsinriktad

Framgångsrika affärsmetoder blir alltmer beroende av en effektiv användning av det engelska språket. Ju mer bekväm och säker man känner sig när man använder engelska i någon form eller situation, desto mer effektiv blir kommunikationen med exempelvis utländska ägare, samarbetspartners, leverantörer eller kunder.

Engelska - företagsanpassad

Behovet av att använda engelska i arbetet ökar på arbetsplatserna, dels i kontakter med kunder och även i tekniska manualer. För att kunna möta era kunders behov och att lättare förstå instruktioner på engelska erbjuder Företagsutbidarna en företagsanpassad utbildning i engelska.

Entreprenadjuridik - AB 04 i praktiken

Standardavtalet AB 04 är sannolikt de mest spridda entreprenadrättsliga villkoren. I denna kurs får du en grundläggande orientering i AB 04 där vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i standardavtalet och dess kopplingar till den allmänna avtalsrätten.

Entreprenadjuridik, grundkurs

Goda kunskaper i byggandets spelregler kan vara helt avgörande för dig som bygg- eller anläggningsentreprenör. Genom kursen får du grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Det övergripande syftet med kursen är att optimera det ekonomiska utfallet i dina projekt. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB-U 07 och ABT-U 07.

Excel fördjupningskurs, 1 dag

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Excel fördjupningskurs, 2 dagar

Genom den här kursen får du fördjupad kunskap för att kunna utnyttja fler av Excels alla funktioner. Du ska bland annat kunna skapa och redigera diagram på olika sätt, behärska felsökning, funktioner och kunna skapa egna makron.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Excel grundkurs

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Kursen riktar sig till dig som står i begrepp att börja arbeta med Excel eller till dig som redan arbetar med Excel men behöver få grunderna i programmet.

Excel, Fortsättningskurs, Örnsköldsvik

Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Excel, Rapport och analys med pivottabeller

Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat i Excel, eller som har gått fortsättningskurs i Excel.

Fallskydd, Arbete på hög höjd

Fallolyckor är tyvärr vanligt förekommande på arbetsplatser i Sverige. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar på höjder över 2 meter, utan fasta fallskydd och där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta på hög höjd.

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis

Att kunna förutsäga var möjliga fel kan uppstå är oerhört betydelsefullt för ett producerande företag. Att hitta hållbara vägar för att förhindra att dessa fel uppstår igen är ännu viktigare. FMEA - Failure Mode and Effects Analysis, är en systematisk och effektiv metod för att identifiera, analysera och prioritera felsätt, felorsaker och feleffekter i produkter och processer. Metoden används för att förebygga fel i produkter och processer och är en lämplig metod för att hantera kraven i ISO 9001:2008 8.5.3 Förbyggande åtgärder

Form och lägestoleranser med GPS

Du som behöver kontrollera om en detalj innehåller kraven på ritningen får kunskap om kravens innebörd och hur de kan utvärderas med handmätdon. Du som läser ritningar får grundläggande kunskap om toleranserna och vilka geometrikrav de förmedlar. Som konstruktör får du viktig grundkunskap som du behöver för att tillämpa en korrekt produktkravsättning.

Framgångsrik försäljning

Att kunna genomföra professionella säljsamtal både via telefon och ute hos potentiella kunder blir allt viktigare. Detta innebär större krav på den enskilde säljaren som dagligen ska sälja till allt mer slipade beslutsfattare och påverkare. I denna praktiskt inriktade utbildning får du de konkreta verktyg som behövs för att skapa bestående resultat i säljprocessen.

Frigör tid - Arbeta smart i Outlook och Onenote

Hela utbildningen består av två steg á 3 h. Mellan tillfällena är det ca 1 månad. Detta ger dig möjlighet att öva mellan tillfälle 1 och 2 och sedan ha möjlighet att repetera och få hjälp vid steg 2. Varje steg är uppbyggt som en workshop där deltagaren får tips och tricks i Outlook och OneNote. Workshopen varvas med teori och praktik. Under teorin kommer funktioner visas i Outlook och OneNote. Deltagarna får därefter testa funktionerna själv i sin dator. Konsulten finns som stöd och hjälp under det praktiska momentet

Frukostmöte

Välkommen på ett frukostmöte om digitalisering, där får du information om den nationella satsningen Kickstart Digitalisering som just nu stärker konkurrenskraften och ökar digitaliseringstakten i små och medelstora industriföretag runt om i hela Sverige. Vilka möjligheter finns det med digitalisering för just ditt företag? Hur kommer man igång eller fortsätter den egna digitaliseringsresan? Hör Ola Wallberg, affärsutvecklare för Fiber Optic Valley/RISE ge insikt och inspiration för hur just ditt företag kan ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Varmt välkommen till Företagsutbildarnas frukostmöte 27 februari. 07:30 serveras en frukostmacka samt kaffe/the 08:00 - 09:00 föreläser Ola Wallberg, Fiber Optic Valley/RISE

Från massa till papper och kartong

Pappersbruket berör en mängd olika yrkesroller både internt och bland leverantörer. Det finns vinst med att se sin del i ett större perspektiv och att förstå hur hela processen fungerar i ett integrerat massa- och pappersbruk. Kan vi använda det för att erbjuda ännu bättre lösningar och tjänster både internt och externt?

Förarkurs för kranar (Travers)

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder

Förarkurs för kranar (Travers) Örnsköldsvik

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder.

Förarkurs för kranar (Travers), teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att säkerställa kranförarens kompetensnivå samt att informera om såväl företagets som myndigheternas krav på att lasthanteringen utförs på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Kursen vänder sig till dig som använder kran dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder och vars förarbevis är mer än fem år gammalt.

Förbättringsarbete för kommuner

Filosofin kring Ständiga förbättringar sprider sig snabbt inom kommunala organisationer i Sverige och detta har gett mycket goda resultat i form av exempelvis minskade handläggningstider, ökad produktivitet och minskad stress. Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper i Ständiga förbättringar samt att presentera de metoder och verktyg som kan användas i er verksamhet.

Kursen vänder sig till dig som är chef eller medarbetare på en kommunal förvaltning, men passar även som en bra introduktion dig som har ett politiskt uppdrag eller är anställd inom en regional eller statliga verksamhet.

Förebygga och utreda olyckor

Alla anställda vill ha en trygg och säker arbetsplats vilket kräver ett medvetet säkerhetsarbete på företaget, både med att förebygga och vid händelse även utreda olyckor. I den här utbildningen får du lära dig att göra en olycksfallsutredning och att dra slutsatser från olycksfallsutredningar för att kunna eliminera riskerna att liknade händelser händer igen. Grunden i utbildningen byggs utifrån ett verkligt fall.

Förebyggande konflikthantering

En bra ledare ska kunna förebygga konflikter på arbetsplatsen. Genom insikt och förståelse för människors olika ursprung, värderingar och reaktionsmönster skapas goda förutsättningar för bra kommunikation och god harmoni bland medarbetarna.

Förhandlingsteknik, steg 1

Att lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda är en konst. I Förhandlingsteknik steg 1, lär du dig att kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling. Du lär dig vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, och att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge. Du får också lära dig vad som krävs för att uppnå ett förhandlingsläge.

Förhandlingsteknik, steg 2

Att förstå vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge är bra att veta. Att kunna kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling är kunskaper som kan vara mycket vinstgivande för ett företag. Steg 2 ger en fördjupning där du kommer med egna önskemål och gör en uppföljning av dina erfarenheter från riktiga förhandlingar.

Försäljning för icke-säljare

Affärsmässighet – för framgångsrika och lönsamma affärer! I alla kontakter med kunder finns möjlighet till försäljning. I alla kundkontakter finns ett intresse för vad du kan erbjuda för att på bästa sätt matcha kundens behov. Ofta tar det dock emot att försöka sälja; här hjälper vi dig som inte är säljare att bli bekvämare i att agera på ett säljande sätt. Vi ger praktiska tips och verktyg som hjälper dig att utveckla kundkontakterna och se försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete.

Kursen riktar sig till dig som har någon form av kundkontakt där försäljning är eller skulle kunna vara en del av yrkesrollen, t.ex. servicepersonal, konsulter, projektledare, ingenjörer, eller företagsägare.

Grundkurs i logistik

Logistiken har en stor betydelse för ett företag då den påverkar såväl företagets lönsamhet som kundservice. Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper i logistik samt skapa förståelse för vikten av ett logistiskt synsätt för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Kursen vänder sig till alla medarbetare i företaget.

Grundkurs i offentlig upphandling

Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling (LOU). Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen och en introduktion hur du genomför en upphandling.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom eller med den offentliga sektorn.

Grundkurs schemaläsning, mätning och felsökning fordonsel

Det här är en bra grundutbildning i att läsa och förstå elscheman, göra mätningar och felsökningar. Utbildningen vänder sig till de som arbetar med fordon och påbyggnader till fordon. I utbildningen varvas teori med praktiska övningar.

Grundläggande Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete är grunden till ett väl fungerande brandskydd. För att det skall fungera i praktiken är det viktigt att all personal på företaget är medvetna om hur brandskyddet är organiserat. Systematiskt arbete innebär att följa ett visst arbetssätt såväl i det preventiva arbetet och när väl olyckan är framme. All personal bör därför ha tillräcklig kunskap och färdighet för att agera i olika roller vid en inträffad olycka.

Handledarutbildning

Den som ska utbilda eller introducera en kollega eller elev har ett mycket betydelsefullt uppdrag. Hur identifierar man sin adepts talang på bästa tänkbara sätt? För att kunskapsöverföringen ska bli effektiv behövs ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt med god planering och rätt pedagogiska verktyg.

Hantera stora datamängder mellan Access och Excel

Denna utbildning kombinerar Access och Excel för att kunna hantera stora datamängder och skapa just den lösning som du behöver. Kursen går igenom hur man kan ta hand om data, som tankats ner utifrån, i Access. Där kan tidsstämpling och andra bearbetningar och kompletteringar göras. Konkret: Vi lär oss skapa vissa typer av frågor i Access (select, append, update).

Heta Arbeten

Med rätt kunskap begränsas riskerna med arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel vid svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning och arbete med sliprondell eller varmluftspistol. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, till dig som på företaget är brandskyddsansvarig samt till dig som beställare av det Heta arbetet.

Hjullastarutbildning C2 för industriell hantering

Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö (dock ej skopa, då den inte räknas som lyftaggregat).

Den här kursen riktar sig till personer som använder hjullastare dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder.

Hjullastarutbildning för material- och godshantering

Hjullastare för godshantering innebär att du har rätt att använda skopa och förflytta massor ovan jord, och utgör en obligatorisk grund för Hjullastare Anläggning. Den generella C-kursen ger behörighet för att köra hjullastare för industriell hantering med pallgafflar. Kursen är godkänd av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och efter avslutad kurs kommer du enkelt via deras hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter.

Kursen vänder sig till dig som ska köra hjullastare vid arbete efter väg, t.ex. plogning och sandning med skopa, materialhanteringsarm, plogblad eller andra redskap för hantering ovan jord.

Hjärt-Lungräddning med vägledning vid elskada

Olyckor, tillbud och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa när som helst hemma, på arbetsplatsen eller under fritiden. När olyckan är framme är det mycket viktigt att den som finns i närheten, en familjemedlem, en arbetskamrat, en vän eller någon annan, kan göra något för att rädda livet på den som råkat ut för en olycka eller en sjukdomsattack. Det är därför av största vikt att så många som möjligt vet hur man ger första hjälpen och har mod att göra det

Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning

Som chef och ledare ska du ha kunskap om hur du förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Fyra paragrafer i AFS 2015:4 innehåller krav på att chefer och ledare ska ha tillräcklig kunskap inom området. Det gäller att förebygga, se och åtgärda signaler på ohälsosam arbetsbelastning och psykisk ohälsa. Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg som du kan använda direkt med dina medarbetare.

Hydraulik - introduktionskurs

Den som i sitt arbete kommer i kontakt med produkter och komponenter inom det hydrauliska området behöver ha kunskap om hydraulikens grunder för att kunna utveckla sitt arbete. Målet för denna kurs är att kursdeltagaren ska få en förståelse för grunderna i hydraulik.

Kursen riktar sig till dig som är montör, inköpare, operatör, servicepersonal eller säljare av komponenter och produkter inom det hydrauliska området.

Hydraulik grundkurs

Den som arbetar med hydrauliksystem bör ha en grundläggande utbildning om hydraulikens funktioner, kunskaper som går att applicera på de system som vederbörande möter i sitt dagliga arbete. Rätt kunskap underlättar såväl underhåll som felsökning och skapar dessutom trygga och effektiva medarbetare inom kunskapsområdet.

Hydraulik grundkurs, ITH, Ö-vik

Alla som arbetar inom industrin kommer i kontakt med någon form av hydraulik. Genom denna kurs får man de grundkunskaper man behöver för att kunna diskutera och förstå, felsöka och använda hydraulik.

Hydraulvätskor grundkurs, ITH

Kursen för dig som är i behov av grundläggande kunskaper om hydraulvätskor. Varför har oljor olika användningsområden och hur kan man minimera föroreningar? Vi pratar bl.a. om olika typer av hydraulvätska, dess uppbyggnad, tillsatser och du får lära dig om olika analysmetoder och tolkning av dess resultat.

Härdplastutbildning

Arbetsmiljöverkets skärper sina krav fr om 1 juni 2015 avseende information och dokumentation när det gäller målarfärger och härdplaster. (AFS 2014:43). Kraven säger att utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som innebära exponering av farliga kemiska produkter. Idag ställs kravet att utbildningsintyget får vara högst 5 år gammalt. Utbildningsintyget måste även beskriva de moment som ingår i utbildningen.

Internrevision, ISO 9001 & ISO 14001

Syftet med interna revisioner är att identifiera förbättringsområden. Internrevisorn är ledningens förlängda arm ut i organisationen och nyckelperson i företagets arbete med ständiga förbättringar. Målet med kursen är att förstå grunderna i internrevision samt att stärka deltagarna i rollen som internrevisor. Efter kursen ska deltagarna kunna planera, genomföra och följa upp en revision på ett bra sätt, samt få en förståelse för vikten av och nyttan med interna revisioner.

Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli internrevisor.

Jobba smartare med datorn

Microsoft Office - 4 program på 2 dagar! De flesta som arbetar med datorer har kommit i kontakt med Microsofts Officepaket. Många utnyttjar dock inte de användbara funktionerna som gör Word, Excel, PowerPoint och Outlook till kompletta program. Kursen lär dig de viktiga grunderna i programmen, tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör ditt arbete effektivare.

Kan man beräkna lönsamhet i rehabilitering?

Finns det någon lönsamhet i rehabiliteringsåtgärder och kan det synliggöras i bokslutet?

Föreläsare Claes Malmquist visar på hur man kan lägga ett ekonomiskt perspektiv på en rehabiliteringsprocess ur ett organisationsperspektiv. Claes är nationalekonom med lång erfarenhet av teoretiskt och praktiskt arbete med fokus på humankapitalet. Författare till ett tiotal böcker inom området bl a Rehabiliteringens Ekonomi.

Kemikalieåtervinning

Den här utbildningen ger en god inblick i hur man ur bi- och restprodukter utvinner energi och kemikalier på ett miljövänligt sätt. Du lär dig de kemiska och fysikaliska sambanden och fördelarna med att processen har en kemikaliebalans som är optimal som ger goda miljöeffekter. (Foto: Bergslagsbild AB)

Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatser är jobbiga och påverkar människan både i arbetet och privat. På arbetsplatsen kan arbetsglädjen och produktiviteten sänkas markant. Det är viktigt att se signaler på konflikt och ta tag i befintliga konflikter så tidigt som möjligt för att undvika att konflikten blir till svårigheter och obehag i våra liv. Kunskap om hur man hanterar konflikter kan lösa och mildra konflikter samt bidra till att konflikter inte behöver uppstå.

Konstruera för svetsning

En konstruktiv utformning som ger bra förutsättningar för svetsning samt klar och entydig specificering av svetsförband och kvalitetskrav, är en grundläggande förutsättningar föra att uppnå "rätt kvalitet" vid tillverkning. För konstruktören är även de tillverkningstekniska aspekterna avseende svetsning viktiga att beakta. Den här utbildningen är upplagd så att mycket är kopplat till praktiska produktionsaspekter.

Kontroll och kalibrering av mätdon

Det ställs krav på att den personal som utför kontroll och kalibrering ska ha utbildning för arbetsuppgiften. Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2000, kräver att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem.

Krav- och inkassoutbildning

Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering. Kursen ger grundläggande kunskap inom fordringshantering och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid.

Krishantering

En krissituation är en situation eller händelse som avviker från eller stör den dagliga verksamheten. När företag och organisationer hamnar i krissituationer fungerar inte verksamheten som vanligt, varken produktions- eller medarbetarmässigt. Det ställs stora krav på att organisationen skall klara av de förväntningar som ställs och därför är det av stor vikt att vara förberedd när det värsta händer. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag samt verkliga scenarier från arbetslivet.

Kvalitetssäkring av skruvförband

Att ha grundläggande kunskap om skruvförbandens funktion, tillämpning och eventuell problematik runt momentdragning av skruvförband är mycket viktig och skapar trygghet i arbetssituationen.

Lean Administration

Leanfilosofin sprider sig nu snabbt inom administration och tjänster. Lean är inte en metod, det är ett förhållningssätt, en ledarskapsfilosofi som måste genomsyra hela organisationen. Allt fler organisationer når kraftigt förbättrade resultat efter att de anammat Lean och flödeseffektivitet som sin strategi för verksamhetsutveckling. I denna kurs får du lära dig hur företaget kan arbeta med Lean inom administrativa stödprocesser som ekonomi, personal, inköp och kundtjänst, och därigenom förbättra organisationens resultat och få mer nöjda medarbetare.

Lean Management

Lean sprider sig snabbt i Sverige och utomlands, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Lean är inte en metod, det är ett förhållningssätt och en filosofi som måste genomsyra hela organisationen. En av anledningarna till att Toyota är ett av världens mest framgångsrika företag är att de utövar ledarskap enligt Lean, Lean Management. Toyotas ledarskap har bildat skola, nu finns möjlighet för fler att ta del av det lyckade konceptet.

Lean Produktion 7,5 hp

Mer värde för mindre arbete är den framgångsrika filosofin bakom Lean. Lean Produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet.

Lean Produktutveckling, grundkurs (LPD)

Att göra rätt från början är en av kvalitetsarbetets viktigaste utmaningar. I praktiken innebär det att rätt egenskaper måste byggas in redan då nya tjänster och varor utvecklas. Lean Produktutveckling (LPD) är ett utvecklingskoncept som på olika sätt bemöter utmaningarna att arbeta med effektiv och kundfokuserad produktutveckling.

Leanintroduktion för personal

Lean är en filosofi som bygger på ledningens och medarbetarnas engagemang för att ständigt utveckla och förbättra samtliga delar inom ett företag. Förutom engagemanget som kännetecknar ett Leanarbetssät är också enkelhet, struktur och visualitet ingredienser som ingår. Lean innebär att arbeta med värdehöjande aktiviteter och så långt som möjligt eliminera slöseri.

Leanspel - produktion

Mer värde för mindre arbete är den framgångsrika filosofin bakom Lean. Genom att spela Leanspel får deltagarna en konkret introduktion till Lean och en förståelse för grundprinciperna bakom Lean. Deltagarna deltar aktivt i spelet och får då prova på och uppleva hur Leans principer påverkar resultatet vid produktion av varor och tjänster.

Maskinsäkerhetsexpert

Medarbetarsamtal/svåra samtal

Oavsett om du som chef ska genomföra ett medarbetarsamtal med ett känsligt och svårt ämne eller ett medarbetarsamtal med mest positiva tongångar, krävs kunskap för att genomföra samtalet på ett bra sätt. Ett samtal som är väl förberett och har en bra struktur kan vara skillnaden mellan ett lyckat och ett jobbigt medarbetarsamtal. Som samtalsledare bör du vara förberedd på vilka reaktioner som kan komma, kunna lyssna aktivt samt ge feedback på ett bra sätt.

Kursen riktar sig till dig som är chef, ledare, samordnare eller projektledare.

Mentorprogrammet

Medarbetare som får chansen att utveckla sin kompetens genom personlig utveckling, bidrar i hög grad till att företag utvecklas. I detta Mentorprogram får adepter och mentorer, stora möjligheter att arbeta med sin personliga utveckling. Såväl adepter som mentorer får dessutom möjlighet att utveckla sina nätverk. Programmet är utvecklat i samverkan mellan Företagsutbildarna, Örnsköldsviks Industrigrupp, Världsklass 2015 och lokala företag.

Programmet vänder sig till anställda inom näringslivet och offentlig sektor som vill arbeta med sin personliga utveckling och stärkta sin kompetens inom ledarskap.

Miljölagstiftning i praktiken

Miljölagarna är många och komplicerade men det är av stor vikt att få grundläggande kunskaper om vilka miljölagar som gäller för just ditt företag.

Mobila arbetsplattformar

Användare av mobila arbetsplattformar som kan regler och skyldigheter, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att ge deltagaren kunskap om regler och rutiner runt mobila arbetsplattformar samt öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till alla som i arbetet kommer i kontakt med mobila arbetsplattformar.

Mobila arbetsplattformar, repetitionsutbildning

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter vid användande av mobila arbetsplattformar, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner gällande mobila arbetsplattformar och till att öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Mobila arbetsplattformar eller liknande utbildning.

Moderna inköp - nyckeln till lönsamhet

Att hantera sina inköp av varor och tjänster professionellt är oerhört centralt för att skapa, bibehålla och öka lönsamheten för alla företag och organisationer. De företag som bäst hanterar inköpen, kommer att klara sig bättre än sina konkurrenter. Motiverade, kompetenta inköpare och inköpsavdelningar som är proaktiva är i många fall skillnaden mellan vinst och förlust för många företag. Med den här utbildningen får du en konkret verktygslåda för lyckade, lönsamma och professionella inköp.

Motorsågskörkort, A

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras. Kursen Motorsågskorkort A ger grundkunskaper i säker motorsågshantering vid kapning. Kursen berör också områdena personlig skyddsutrustning, motorsågens säkerhetsdetaljer samt arbetsmiljölagstiftning.

Den här kursen vänder sig bl. a. till dig som arbetar som vedkapare eller byggnadsarbetare.

Motorsågskörkort, AB

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras. Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkortets nivå A och B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Kursen vänder sig till dig som är skogsägare samt till dig som ofta använder motorsåg.

MS Project, grund

Vill du kunna hantera ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att planera och genomföra komplexa projekt? Project är ett program för dig som arbetar med projekt och som vill växa i din roll som projektledare. Du lär dig ett hjälpmedel som ger dig en helt ny kontroll och överblick genom ett projekts alla stadier. Du får träna dig på att organisera, lägga upp och presentera ditt projekt, utforma rapporter och göra utskrifter. Efter två kursdagar kommer du att se helt nya dimensioner i din roll som projektledare!

Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Ny förvaltningslag och ny kommunallag - vilka förändringar innebär det?

Under 2018 börjar både en ny kommunallag och en ny förvaltningslag att gälla. Båda lagarna påverkar hur ärenden i kommunerna ska handläggas såväl rättssäkert som effektivt.

Företagsutbildarna erbjuder under 2018 denna föreläsning i halvdagsformat med Lars Bejstam, juris doktor och docent i förvaltningsrätt.

Ny som chef

Chefsuppdrag ska vara tydligt och förankrat hos respektive chef. Förståelse och tolkningar av vad det innebär, är centralt för att uppfylla förväntningar och krav från den egna organisationen. Med stöd av mandat, rättigheter och skyldigheter samt lagstiftningen så är chefen ansvarig för mål och resultat i sin verksamhet. Vilka ansvar, befogenheter, rättigheter och skyldigheter som åligger chefen är basen i utbildningen. De personliga egenskaperna påverkar hur chefskapet utförs, därför kartlägger vi dessa för att se vilken inverkan de får på hur chefsuppdraget utförs. Utbildningen skapar en stabil grund för starten på ett gott chefskap.

Kursen vänder sig till dig som är på väg till eller nyligen tillträtt ditt första chefsuppdrag.

Nya ISO 9001 med riskhantering

Hösten 2015 uppdaterades kvalitetsledningsstandarden, ISO 9001. Standarden har blivit mer tjänsteorienterad och fått en ökad flexibilitet i gällande dokumentation. Nya ISO 9001:2015 ger även ett ökat fokus på ledarskapet. De största förändringarna handlar om åtgärder för att hantera risker och möjligheter i företaget och för strategiskt viktiga leverantörer. Vilket innebär höjda krav på riskhantering.

Offentlighet och sekretess för kommunala förvaltningar och bolag

Offentlighetsprincipen, som har lång tradition i vårt land, garanterar medborgarnas insyn i den offentliga verksamheten och bidrar till kontroll av att myndigheterna inte missbrukar sin makt. Insynen i det offentligas verksamhet är dock inte utan begränsningar.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom eller med den offentliga sektorn.

OneNote Grund

OneNote är ett program som ingår i Microsoft Office och fungerar som en digital anteckningsbok. OneNote hjälper dig att skapa en mer effektiv vardag genom att du samlar allt material digitalt och det blir lättsökt, lättarbetat och snyggt.

Optiskt strålskydd - lasersäkerhet

Arbetsgivaren ska säkerställa att de arbetstagare som utsätts för risker på grund av artificiell optisk strålning på arbetsplatsen och deras företrädare i arbetsmiljöfrågor, får all nödvändig information och utbildning som behövs för arbetsuppgiften. Kursens syfte är att skapa förståelse för egenskaperna hos olika laserkällor, kunna riskbedöma, hantera och skapa säkra rutiner kring hantering av laserutrustning i industrin för att förebygga hälsorisker och säkerhetsrisker som kan uppstå vid exponering för artificiell optisk strålning under arbetet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

31 mars 2016 trädde AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, i kraft. Bakgrunden är att antalet anmälningar om arbetssjukdom inom det området har de senaste fem åren ökat med ca 70 procent. AFS 2015:4 ställer nya och tydliga krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande med att minimera riskerna med sjukfrånvaro p g a psykosocial hälsa.

Outlook - tips & tricks

Denna kurs kommer att spara många arbetstimmar för dig som arbetar mycket i Outlook! Du får flera matnyttiga tips som hjälper dig att effektivisera din vardag. Sista passet under dagen kommer att behandla specifika frågor som deltagarna har med sig till kursen. På så sätt ges möjlighet att skräddarsy innehållet efter dina problemställningar och önskemål.

Outlook, grund, Ö-vik

PDF xchange

PDF har länge varit mycket statiskt med små möjligheter att anpassa och forma efter behov. De nya funktionerna gör det möjligt att skapa mer dynamiska PDF:er och användningsområdena blir därmed fler.

PEP - Personliga Effektivitets Programmet

Får du signaler från dina medarbetare att de har för stor arbetsbörda? Har du själv problem med att hinna med något annat än din e-post och ”släcka bränder”? Känner du att tiden ibland inte räcker till för allt som skall göras? Skulle du vilja känna större kontroll och glädje i arbetet, få mer tid för koncentrerat arbete och minska informationsmängden? Då är detta kursen för dig! PEP® leder till kostnadseffektiva förändringar för både individ och arbetsgivare.

Kursen vänder sig till dig som har ont om tid, mycket att göra och därför vill förändra din arbetssituation.

PowerPoint - Intensivkurs för självlärda

Vill du få kunder, medarbetare och andra att uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med PowerPoint kan du skapa presentationer som övertygar lyssnarna. I denna kurs lär du dig att arbeta från grunden med PowerPoint och programmets mallar för att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan sedan visas på en datorskäm, med OH-bilder eller på en stor skärm via projektor. Kursen är upplagd som en intensivkurs med ett något komprimerat innehåll, och genomförs under en dag istället för grundkursens två dagar. För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivkursen är det bra om du redan kan delar av kursinnehållet.

PowerPoint 2016

Om du redan kan mycket av grunderna i PowerPoint 2016 är det här en kurs för dig. Vi kommer att gå igenom olika typer av mallar och du får lära dig att skapa egna teman och anpassa bakgrundslayouterna. Vi beskriver hur du konfigurerar bildspel och hur du använder olika övergångar och animeringar för att skapa en spännande presentation.

PPAP - Production Part Approval Process

PPAP - Production Part Approval Process, är en kvalitetssäkringsprocess för godkännande av nya eller ändrade produkter. Det innebär att leverantören måste visa att man förstår alla specifikationer och att de kan uppfyllas i den planerade produktionsprocessen. PPAP är en del i standarden ISO/TS 16949. Den här utbildningen ger en förståelse för vad PPAP är och hur det förhåller sig till standarden ISO/TS 16949 och vilka de ingående kraven är och vilka kvalitetsverktyg som efterfrågas (Core Tools).

Praktisk Arbetsmiljö - för medarbetare WEBB

Detta är en webbaserad utbildning där ni själva bestämmer startdag. Ett effektivt och digitalt verktyg för dig som ledare att använda tillsammans med dina medarbetare i ert arbete kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kursen bygger på ett brett grepp kring den sociala arbetsmiljön och faktorer som påverkar den. Här finns allt du behöver för att på ett nytt sätt arbeta med arbetsmiljön på just din arbetsplats. Dina medarbetare deltar själva aktivt i arbetsmiljöarbetet och kan medverka till bättre fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Alla har tillgång till samma kunskap och information, samtidigt.

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare i företag och organisationer.

Praktiskt förbättringsarbete

För att hitta rotorsaken till företagets kvalitetsproblem krävs ett faktabaserat och systematiskt förbättringsarbete. I den här kursen får du praktiska kunskaper i tillämpningen av grundläggande kvalitetsverktyg så att avvikelser och problem får en bestående lösning. Du får också veta hur kvalitetsverktygen förhåller sig till Lean, Six Sigma och ISO 9001.

Processledning - Facilitering av effektiva möten

Kursen ger dig praktisk erfarenhet och teori i facilitering/processledning av effektiva arbetsmöten. Många kallar detta även för workshopledning eller neutral mötesledning. Kursen är ett bra komplement till vanlig chefsutveckling, projektledarutbildningar samt för dig som vill få verktyg för förändringsledning. Du får kännedom om vad det innebär att agera som facilitator, checklista för möten och genomgång av olika typer av verktyg för att skapa delaktighet och engagemang. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett kortare möte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

Produktionsteknik

En flexibel produktion är ett måste för att ha möjlighet att möta de allt högre produktionskrav som ställs på tillverkande företag. Högre kompetens inom produktionsteknik efterfrågas allt mer, förutom den tekniska kompetensen krävs också kunskap om kvalitet och ekonomi. I den här kursen får deltagarna grunderna i produktionsteknik, kursen tar upp produktionsteknikens delar, kvalitetsarbete och även företagets ekonomiska villkor. Kursen består av teoretiska genomgångar och praktiska övningar som tillsammans blir en faktasamling som deltagaren tar med hem och kan använda i sitt arbete. Kursen är på 2 x 2 dagar och deltagarna gör en hemuppgift mellan seminarium 1 och 2.

Professionella kundkontakter

Att ge utmärkt kundservice är ofta skillnaden mellan att få och behålla en kund eller att mista kunden. Att skapa en bra relation, ha en bra kommunikation och ett professionellt bemötande både när det gäller positiva och negativa besked är nyckeln till utmärkt kundservice.

Kursen vänder sig till dig som möter kunder i ditt dagliga arbete antingen personligen, i telefon eller via webben samt till chefer och ledare som aktivt vill stötta och utveckla sitt team kring kundfokus.

Projektledarutbildning

Idag bedrivs allt fler uppdrag inom olika verksamheter i projektform. Att ha en god projektstruktur är viktigt och ännu viktigare är en bra projektledare. Att vara projektledare är ett viktigt uppdrag och för att projekten ska bli framgångsrika behövs en person med förmåga att leda och inspirera. Den här utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Kursen vänder sig till dig som leder eller ska leda projekt.

Projektledarutbildning Örnsköldsvik

Bakom ett framgångsrikt projekt står en person med förmåga att leda och inspirera. Utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Projektmedarbetare

Projekt syftar ofta till att lösa en eller flera uppgifter med en temporär sammansatt grupp av medarbetare under en begränsad tid. Förutsättningen för att projektet ska vara effektivt är att alla strävar mot samma mätbara mål och att man har ett tydligt och strukturerat arbetssätt.

Proportionalteknik Hydraulik

Alla som arbetar inom industri eller inom mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av styrd hydraulik. Genom denna kurs får man kunskaper i ämnet för både öppna och slutna system, och kan därmed förstå, felsöka och använda proportionalteknik i både industriella system och fordonshydraulik.

Ritningsläsning, grundkurs

Vid tillverkning och kontroll av verkstadsprodukter är det mycket viktigt att personalen kan tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget. För blivande verkstadstekniker och kontrollanter är en grundutbildning i ritningsläsning nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I den här utbildningen får du grunderna i ritningsläsning enligt ISO-standard och du får även grunderna i form och lägestoleranser.

Röjsåg, röjningsteknik och säkerhet, Nivå RA Grund

Utbildningen i röjningsteknik och säkerhet syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt använda röjmotorsåg. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder röjsåg dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder på såväl privata som offentliga arbetsplatser, exempelvis med röjning av sly, arbete med grästrimmer eller nedsågning av mindre häck.

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Samordningsansvar för arbetsmiljö

När flera arbetsgivare bedriver verksamhet på ett arbetsställe ska det finnas en som ansvarar för samordning av arbetsmiljöarbetet så att frågor kring säkerhet och hälsa kan bedömas och hanteras på ett effektivt sätt. Brister i samordningsansvaret kan leda till ökade risker för arbetsskador, både arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar.

Simatic S7, Service 1 (Siemens)

Simatic S7, Service 1 ger grundläggande kännedom om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av styrsystemet, samt hårdvarukonfiguration och enklare programhantering. Deltagarna kommer att kunna utföra programändringar samt felsöka och testa befintliga Step 7-program. De ska även känna till Simatic S7-systemets uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska även ge kunskaper för att lösa mindre automationsuppgifter.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar.

Simatic S7, Service 2 (Siemens)

Simatic S7 Service 2 är en fortsättning till Simatic S7 service 1 och ger fördjupade kunskaper om felsökningsmöjligheterna i Simatic S7/Step 7. Målet med utbildningen är att lära sig hur man kan söka program- och hårdvarubetingade fel samt hur dessa avhjälps. Deltagarna vet hur man ska kunna använda anläggnings- och programdokumentation. De vet hur man använder Step 7 för felsökning och hur felen avhjälps. Upptäcka och åtgärda mjukvarufel som stoppar CPU:n samt kunna upptäcka och åtgärda logiska programmeringsmisstag och säkra/spara och dokumentera gjorda programändringar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll och som har grundläggande kunskaper enligt utbildningen Simatic S7 service 1.

Six Sigma Green Belt

Utbildningen bygger på Six Sigma som är ett beprövat koncept för hur man lyckas genomföra förbättringsprojekt av genombrottskaraktär. En central del av konceptet är att utbilda projektledare enligt en specifik projekt metodik, DMAIC, med tillhörande kvalitetsverktyg. Utbildningen varvar teoretisk utbildning med praktisk tillämpning. Utbildningen sker under fyra månader med tre utbildningstillfällen om två dagar. Totalt sex dagars teoretisk utbildning. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna i ett eget förbättringsprojekt där teorin tillämpas. Stöd från kursledare finns att tillgå via telefon och mail.

Smörjteknik i praktiken, steg 1

Idag beror 45-50 % av alla lagerhaverier på felaktig smörjning. Operatörer, mekaniker och smörjare kan spara stora belopp åt sina arbetsgivare genom att lära sig mer om smörjteknikens grunder och förstå sambandet mellan maskinelement och smörjmedel. Bättre underhåll minskar dessutom miljöpåverkan.

Kursen riktar sig till dig som är erfaren smörjare, arbetsledare eller underhållsansvarig.

Smörjteknik i praktiken, steg 2

Idag beror 45-50 % av alla lagerhaverier på felaktig smörjning. Vid uppbyggandet av ett underhållsystem på det egna företaget är det viktigt att ha operatörer, mek- och smörjpersonal som kan dimensionera med rätt smörjmedel och sätta optimala underhållsintervaller. Rätt kompetens och djupare kunskap om de delar som påverkar samarbetet mellan maskinelement och smörjmedel minskar produktionsstörningarna, miljöpåverkan samtidigt som man erhåller en god lönsamhet i det förebyggande underhållsarbetet.

Smörjteknik i praktiken, steg 3

Idag beror 45-50 % av alla lagerhaverier på felaktig smörjning. Att ha operatörer, mek- och smörjpersonal med djupare kunskap om de delar som påverkar samarbetet mellan maskinelement och smörjmedel är värdefull kompetens för företagen. Kunskapen leder till minskade produktionsstörningar, mindre miljöpåverkan och sänkta kostnader. Detta är det sista steget i vår 3-stegsutbildning i smörjteknik.

Starta Eget-kurs - regional utbildning för företagare

Vill du utveckla ditt företag? Vi erbjuder dig att delta i ett affärsutvecklingsprogram, där du får verktyg som ger dig möjlighet att vidareutveckla ditt företag. Programmet vänder sig till dig som har ett ungt företag och som vill utveckla din verksamhet. Vi utgår från din affärsidé och den vision du har med ditt företag och fokuserar på att hitta de aktiviteter som tar ditt företag till nästa nivå och mot uppsatta mål.

Starta Eget-kurs - regional utbildning för nyföretagare

Starta eget- kursen är en utbildning som förser dig med de nödvändiga kunskaper du behöver om du vill starta företag. Kursen vänder sig till dig som har en konkret affärsidé och/eller har planer på att ta över ett befintligt företag.

Strategisk kompetensutveckling

Att kompetensutvecklingen går i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare. Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir dessutom både rekrytering och utveckling lättare.

Strategisk ledning

När du arbetat ett antal år som chef och ledare är det viktigt att fylla på med kunskap och energi, både för din egen skull och för verksamheten som du är satt att leda. I den här utbildningen får du stöd i att utveckla företagets strategiska arbete och en fortsatt utveckling som chef och ledare.

STS rörkopplingar

Kontrollkraven på svetsade rörsystem är normalt mycket omfattande i förhållande till system uppbyggda med rörkopplingar. Samtidigt rör det sig i många sammanhang om applikationer med samma konstruktions- och driftsdata (tryck, temperatur och media). Då processystem och impulsledningar oftast sitter i direkt förbindelse med varandra, bör kraven på montage och kontroll jämställas. Det är endast vid betraktandet av hela system och totala hanteringen, som man erhåller en verklig kontroll på säkerhet, miljö och ekonomi. Mot bakgrund av detta har Swagelok Sweden utvecklat utbildningarna STS rörkopplingar samt STS ventiler. STS står för Safety Training Seminar och behandlar den typ av frågeställningar som uppkommer vid val och handhavande av röranslutningar och ventiler i flödessystem.

Ställningsbygge upp till 9 meter

Sedan juli 2006 gäller nya regler att alla som arbetar med ställningar måste ha genomgått en utbildning, oavsett tidigare erfarenheter. Olika höjder kräver olika utbildningar. Kursen Ställningsbyggnad, allmän utbildning som ger behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd.

Utbildningen vänder sig både till dig som leder och till dig som utför arbetet.

Svenska - Avancerad

Vi höjer nivån i arbetet med tala/skriva/lyssna/läsa, skruvar upp tempot en ytterligare och använder mer avancerad svenska samtidigt som vi fortsätter att bygga på ordförrådet och uttal.

Svenska 1 - för nybörjare

Här börjar vi ”från scratch” med det nya språket med tonvikt på uttal och vokabulär. Du kommer snabbt att kunna formulera enkla meningar och göra dig förstådd i vardagen. Vi använder läroböcker, men förankrar också språket i din dagliga miljö.

Svenska 2 - fortsättning

Vi fortsätter det påbörjade arbetet med tala/skriva/lyssna/läsa, skruvar upp tempot en aning och använder mer och mer svenska samtidigt som vi fortsätter att bygga på ordförrådet.

Säker hantering av gas

Kunskapskraven ökar på de medarbetare som arbetar med gas och tillhörande utrustning. Ett förebyggande säkerhetsarbete minimerar risken för att en olycka ska inträffa. Den här utbildningen ger dig goda kunskaper i säker hantering av gaser.

Säkerhet i hydraulik och trycksatta system

Den som arbetar med hydraulik och trycksatta system behöver ha kunskap om vilka risker som finns i arbetet. Bland annat så finns hälsorisker vid hantering av oljan, risker med trycksatta slangar och otäta hydraulsystem. Vad händer om man träffas av en stråle med ett tryck på 400 bar? Kursen är inriktad på säkerheten i hydraulik men många delar är även överförbara till andra trycksatta system.

Säkra lyft

Personal som arbetar med att koppla laster, assisterar vid lyft av laster eller i övrigt kommer i kontakt med olika lyftarbeten måste har rätt kunskap och säkerthetstänk för att undvika olyckor i lyftsituationer.

Säljhinderträning

Hjärtat i de flesta företagen är försäljning, utan marknad och kunder har företagen inte avsättning för sina affärsidéer.

Teamarbete - ska det vara så svårt?

Samverkan inom skola, omsorg och integration är en utmaning, både inom och mellan verksamheter. Lagen kräver handlingsplaner, genomförandeplaner och samordnade individuella planer.

Verkligheten ser ibland annorlunda ut. Vi vet att det är viktigt och vi vill få till team - men hur? Dessutom förväntas vi mer och mer bilda tillfälliga team kring den enskilde, hellre än att ha fasta team dit personen bjuds in. Detta ställer ytterligare krav på organisationen. När vi väl sitter där vet vi inte riktigt hur vi ska göra och vi får inte till den där planen i alla fall. Då är det lätt att man återgår till att alla sköter sitt och klagar på ”dom andra” för att det inte fungerar.

Kanske vi måste tänka nytt? Teamsamverkan kräver först insatser från ledningsnivå. När man väl fått till en struktur för samverkan, inom och mellan verksamheter, behövs en metod – tiden är för dyrbar för att bara träffas och prata. Med ett team kan vi fatta rätt beslut som den enskilde är delaktig i och allas kompetens och erfarenhet tas till vara.

Tillsyn av pallställ och övriga ställagetyper

I AFS anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras ska genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren måste därmed ha rutiner för fortlöpande kontroll av att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget upprättat måste det också klart framgå hur frekvent kontrollen utförs, vilka punkter som kontrolleras samt vem som ansvarar för att kontrollen utförs.

Truckförarutbildning, AB-kort

Goda kunskaper om regler och skyldigheter vid framförande av truck minskar risken för personskador.

Kursen vänder sig till dig som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder typ AB. Möjlighet finns dessutom att erhålla behörighet för C-kort. Om C-kort önskas är det viktigt att du anger detta vid anmälan. Behörighet på AB och C erhålles efter att uppkörning gjorts på aktuell trucktyp.

Truckförarutbildning, AB-kort e-Truck

Största delen av grundutbildningen sker enskilt, på digital väg via e-Truck. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Därefter väntar praktikprovet, som förutom uppkörningen även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

Den här kursen riktar sig till personer som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder. TLP 10 är indelad i olika kurstyper, A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör.

Truckförarutbildning, repetition med praktik

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner. I kursen ingår dessutom en praktisk genomgång av bland annat daglig tillsyn.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Truckförarutbildning AB-kort eller liknande utbildning.

Truckförarutbildning, teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Truckförarutbildning.

Truckförarutbildning, uppgr. från AB- till C-kort

Är du truckförare med AB-kort kan du uppgradera dig till C-kort, vilket ger dig behörighet till specialmaskiner såsom Hjullastare, Sidlastare, Containertruck, Timmertruck, Grensletruck och Teleskoplastare, samtliga för industriellt bruk.

Den generella C-kursen samt denna uppgradering ger behörighet för att köra hjullastare med pallgaffel för industriellt bruk. Kursen är godkänd av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och efter avslutad kurs kommer du enkelt via deras hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter.

Tydligt ledarskap

Nu bjuder vi in till ett ledarskapsprogram för regionens chefer och ledare! I programmet får du möjlighet att bygga lokala och regionala nätverk, samtidigt som du arbetar med dina personliga utvecklingsmål- och planer samt ditt företags verksamhetsmål. Programmet vänder sig till dig som är företagsledare eller mellanchef i ett litet, medelstort eller stort företag eller koncern.

UGL - Utveckling av grupp och ledare

Utveckling av Grupp och Ledare passar dig som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem. Under fem heldagar får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera direkt och tydligt samt träna på konflikthantering och se en grupps utveckling.

Underhållsteknik i Hydraulik

Alla som arbetar inom industri eller mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av hydraulik med ingående komponenter.

Vinnande presentationer 1 dag

Hur fångar jag åhörarnas eller en kunds intresse? I den här utbildningen lär du dig att hålla en vinnande och övertygande presentation. Du lär dig hur du skapar kontakt med lyssnarna, hur du förbereder din presentation och genomför den på ett sätt som gör att ditt budskap verkligen når fram och dröjer sig kvar hos dina åhörare.

Vinnande Presentationer och Retorik 2 dagar

Ingår det i ditt jobb att hålla presentationer för en större eller mindre grupp? Känner du ibland att du skulle vilja vässa dina presentationer ett snäpp till? Då är den här utbildningen för dig! Att presentera en idé eller ett förslag på ett engagerande och professionellt sätt är nödvändigt för att kunna förmedla ditt budskap och få gehör.

Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 1

Utbildningen omfattar två dagar och täcker grunderna inom området värmebehandling och tar upp processkunskap samt säkerhetsfrågor vid hanteringen av ugnar och gaser.

Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 2

Utbildningen omfattar två dagar med värmebehandlingsteorier och praktiska exempel och övningar. Praktikfall diskuteras och praktiska försök görs i laboratorieskala, t.ex. värmning och kylning med olika metoder.

Word Grundkurs

De flesta som arbetar med datorer har kommit i kontakt med ordbehandlingsprogrammet Word. Många utnyttjar dock inte de användbara funktionerna som gör Word till ett komplett program för alla som arbetar med texter. Kursen lär dig de viktiga grunderna i Word tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör ditt arbete effektivare.

Ej datumsatta seminarier

Kurs/Utbildning

Det omöjliga ledarskapet - Martin Strömbergsson, FIFA-domare

Välkommen till en inspirationsföreläsning med Martin Strömbergsson, fotbollsdomare och socialpedagog.

Härskartekniker - att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat

Den allmänna uppfattningen om kommunikation är att alla utgår ifrån att vi bemöter varandra med ömsesidig respekt. Ibland används dock kommunikation utifrån ett maktperspektiv, sk Härskartekniker. Hur bemöter man personer som använder sig av Härskartekniker? Ursula Lork, psykolog, föreläser om Härskartekniker och vad man kan göra för att bidra till en reell och långsiktig förändring av det sociala klimatet.

Lunchseminarium - Förändra dina kostvanor och må bättre!

Välkommen till sopplunch och ett inspirerande seminarium om hur du på ett enkelt sätt kan förbättra dina kostvanor och genom det må bättre. Hur kan matlådan och tekniken påverka hur vi mår? Vad behöver kroppen för att fungera och må bra? I denna föreläsning får du tips om hur du kan tänka redan från planering av måltid till hur du enkelt gör din matlåda mer hälsosam.

Ständiga förbättringar - Från ord till handling

Välkommen till vår föreläsning Ständiga förbättringar - Från ord till handling med föreläsare Lars Nilsson C2 Management. Att arbeta med ständiga förbättringar för att få till bättre flöden, högre kvalitet och engagerad personal är aktuellt för de flesta företag och organisationer. Det handlar om att engagera alla i företaget för att i små steg bli bättre och bättre.

Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Kurs/Utbildning

ADR 1.3

Chaufförer som hanterar eller transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd, samt övrig personal som lastar, lossar eller på annat sätt hanterar farligt gods, måste ha utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR-S.