Vi erbjuder utbildningar inom…

Söker du andra utbildningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller via e-post. Vi är flexibla och har stor erfarenhet av att skräddarsy nya utbildningar. Det du efterfrågar kanske fler företag är i behov av. Vi har kontakterna!

Förfina ditt urval

Orter

Datumsatta utbildningar

Kurs/Utbildning Längd Plats Kommande tillfällen

Ny som chef

Chefsuppdrag ska vara tydligt och förankrat hos respektive chef. Förståelse och tolkningar av vad det innebär, är centralt för att uppfylla förväntningar och krav från den egna organisationen. Med stöd av mandat, rättigheter och skyldigheter samt lagstiftningen så är chefen ansvarig för mål och resultat i sin verksamhet. Vilka ansvar, befogenheter, rättigheter och skyldigheter som åligger chefen är basen i utbildningen. De personliga egenskaperna påverkar hur chefskapet utförs, därför kartlägger vi dessa för att se vilken inverkan de får på hur chefsuppdraget utförs. Utbildningen skapar en stabil grund för starten på ett gott chefskap.

Kursen vänder sig till dig som är på väg till eller nyligen tillträtt ditt första chefsuppdrag.

Längd: 5 dagar
Gävle
Gävle
Platser kvar

Truckförarutbildning, teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Truckförarutbildning.

Längd: 4h
Örnsköldsvik
Fagersta
Gävle
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Gävle
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers), teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att säkerställa kranförarens kompetensnivå samt att informera om såväl företagets som myndigheternas krav på att lasthanteringen utförs på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Kursen vänder sig till dig som använder kran dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder och vars förarbevis är mer än fem år gammalt.

Längd: 4h
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Fagersta
Örnsköldsvik
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar

Truckförarutbildning, uppgr. från AB- till C-kort

Är du truckförare med AB-kort kan du uppgradera dig till C-kort, vilket ger dig behörighet till specialmaskiner såsom Hjullastare, Sidlastare, Containertruck, Timmertruck, Grensletruck och Teleskoplastare, samtliga för industriellt bruk.

Den generella C-kursen samt denna uppgradering ger behörighet för att köra hjullastare med pallgaffel för industriellt bruk.

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Starta Eget-kurs - regional utbildning för nyföretagare

Starta eget- kursen är en utbildning som förser dig med de nödvändiga kunskaper du behöver om du vill starta företag.

Längd: 9 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Fullbokad

Regional utbildning för företagare

Vill du utveckla ditt företag? Vi erbjuder dig att delta i ett affärsutvecklingsprogram, där du får verktyg som ger dig möjlighet att vidareutveckla ditt företag. Programmet vänder sig till dig som har ett ungt företag och som vill utveckla din verksamhet. Vi utgår från din affärsidé och den vision du har med ditt företag och fokuserar på att hitta de aktiviteter som tar ditt företag till nästa nivå och mot uppsatta mål.

Längd: 6d 3h
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Heta Arbeten

Med rätt kunskap begränsas riskerna med arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel vid svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning och arbete med sliprondell eller varmluftspistol. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, till dig som på företaget är brandskyddsansvarig samt till dig som beställare av det Heta arbetet.

Längd: 1 dag
Sandviken
Fagersta
Hudiksvall
Sandviken
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Excel grundkurs

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Kursen riktar sig till dig som står i begrepp att börja arbeta med Excel eller till dig som redan arbetar med Excel men behöver få grunderna i programmet.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Gävle
Hudiksvall
Fagersta
Sandviken
Fåtal platser kvar
Gävle
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar

Samverka i arbetslaget genom Teams

Teams är ett mycket bra verktyg för att effektivisera sitt arbete i arbetslag, intressegrupper eller i projekt. I Teams spar du relevant dokumentation, kommunicerar med gruppmedlemmar, samarbetar i filer, ordnar videomöten, planerar aktiveter med mera. Genom konversationer och sameditering i delade dokument får du tillgång till moderna och effektiva verktyg. Teams är det perfekta verktyget för de som arbetar i ett arbetslag, i ett projekt, hantera supportärenden, samarbete med kunder eller andra externa grupper.

Längd: 3h
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Mobila arbetsplattformar

Användare av mobila arbetsplattformar som kan regler och skyldigheter, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att ge deltagaren kunskap om regler och rutiner runt mobila arbetsplattformar samt öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till alla som i arbetet kommer i kontakt med mobila arbetsplattformar.

Längd: 1 dag
Fagersta
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Pannoperatörsutbildning kategori 1 och 3 enligt AFS 2017:3 med Kiwa

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022.

Den här utbildningen är komplett och ger dig teoretiska kunskaper som motsvarar kraven för panna kategori 1-4. Kiwa erbjuder provtillfällen i anslutning till kursen.

Certifiering utfärdas efter godkänt teoretiskt prov av Kiwa Sverige AB som är ett ackrediterat certifieringsorgan enligt SWEDAC (sedan 2019-11-04).

Kursen består av tre dagar lärarledd undervisning. Certifieringsprovet bokas separat och kommer att erbjudas 1-2 veckor efter genomförd kurs.

Vill du veta vilken kategori ni har? https://www.kiwa.com/se/sv/aktuellt/certifiering-pannoperatorer-afs2017-3/vilken-kategori-ar-min-panna/

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Hudiksvall
Sandviken
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Excel fördjupningskurs, 1 dag

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Längd: 1 dag
Fagersta
Sandviken
Fagersta
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Ansvarsutbildning för arbetsledare

Som ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar är det mycket du måste tänka på. Du bör ha kunskap om risksituationer, veta hur du förebygger olyckor och vad som händer vid en eventuell olycka. Du utfärdar även körtillstånd. Har ni exempelvis rätt försäkringar och följer ditt företag kraven i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete? Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. På kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vad de bakomliggande principerna är.

Kursen vänder sig till dig som är arbetsledare, chef, skyddsombud eller innehar annan ansvarsposition.

Längd: 1 dag
Gävle
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Söderhamn
Hudiksvall
Gävle
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Söderhamn
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Hjullastarutbildning C2 för industriell hantering

Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö (dock ej skopa, då den inte räknas som lyftaggregat).

Den här kursen riktar sig till personer som använder hjullastare dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

BAM - bättre arbetsmiljö

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Kursen vänder sig framför allt till dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller facklig företrädare inom privat eller offentlig sektor, och har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

D-HLR, Hjärt- Lungräddning med hjärtstartare

När en olycka inträffat måste du snabbt kunna undersöka vad som har hänt, larma 112 och ta hand om en person med luftvägsstopp, medvetslöshet eller hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer(ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

Längd: 3h
Fagersta
Fagersta
Fagersta
Fagersta
Fagersta
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Fagersta
Fåtal platser kvar
Fagersta
Platser kvar

Grundläggande Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete är grunden till ett väl fungerande brandskydd. För att det skall fungera i praktiken är det viktigt att all personal på företaget är medvetna om hur brandskyddet är organiserat. Systematiskt arbete innebär att följa ett visst arbetssätt såväl i det preventiva arbetet och när väl olyckan är framme. All personal bör därför ha tillräcklig kunskap och färdighet för att agera i olika roller vid en inträffad olycka.

Längd: 3h
Fagersta
Fagersta
Fagersta
Fullbokad
Fagersta
Platser kvar

Excel fördjupningskurs, 2 dagar

Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? I utbildningen Excel fördjupning förbättrar du dina kunskaper om länkar, granskning av formler, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

SmartTime®utbildning

SmartTime® är en utbildning i personlig effektivitet i 2 steg där syftet är att arbeta enklare och smartare med full kontroll och bra struktur på samtliga uppgifter och dokument, med en planering som verkligen fokuserar på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna. Målet för varje deltagare är att få mer gjort, få ökad kontroll, minska stressen och frigöra tid till det som är viktigt. Jobba smartare helt enkelt!

Längd: 2 dagar
Sandviken
Örnsköldsvik
Sandviken
Fåtal platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Att leda utan att vara chef

Det finns många medarbetare som leder andra på jobbet utan att för den skull vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare, koordinator eller har en annan roll där du leder utan att ha formellt chefsansvar. Att ha självinsikt i rollen som ledare är av stor vikt för ett bra ledarskap. Du bör också känna trygghet och säkerhet med hur du ska agera i olika situationer.

Den här kursen vänder sig just till dig som är ledare utan att vara chef.

Längd: 4 dagar
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Sandviken
Örnsköldsvik
Fullbokad
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Byggarbetsmiljösamordnare P/U Grund/Uppdatering

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Den här utbildningen ger kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid en bygg- och anläggningsprojekt.

Längd: 1 dag
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Ställningsbygge upp till 9 meter

Sedan juli 2006 gäller nya regler att alla som arbetar med ställningar måste ha genomgått en utbildning, oavsett tidigare erfarenheter. Olika höjder kräver olika utbildningar. Kursen Ställningsbyggnad, allmän utbildning som ger behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd. Utbildningen vänder sig både till dig som leder och till dig som utför arbetet.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Truckförarutbildning, AB-kort e-Truck

Största delen av grundutbildningen sker enskilt, på digital väg via e-Truck. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Därefter väntar praktikprovet, som förutom uppkörningen även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

Den här kursen riktar sig till personer som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder. TLP 10 är indelad i olika kurstyper, A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Fåtal platser kvar
Örnsköldsvik
Fåtal platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Effektiv presentationsteknik

Det här är kursen för dig som vill bli en kompetent och omtyckt presentatör och ledare av möten. Under två givande dagar varvar vi teori och fakta med mycket praktisk övning så att du som deltagare får arbeta med de verktyg som presenteras. Vi fokuserar på hur du mottagaranpassar och planerar en presentation, hur du strukturerar fakta och innehåll samt hur du på bästa sätt genomför presentationen. Dessutom går vi igenom klassiska fallgropar och behandlar hur du på bästa sätt fångar och engagerar åhörarna. Varje kursdeltagare får ett par dagar efter avklarad kurs en personlig utvärdering mejlad till sig.

Kursen vänder sig till dig som vill kommunicera på ett tydligt och mottagaranpassat sätt, argumentera för en idé, föra fram ett viktigt budskap eller motivera dina kollegor och medarbetare.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Sandviken
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers) Örnsköldsvik

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Fåtal platser kvar

Smarta®Möten

Effektiva möten ger bättre resultat på kortare tid med struktur och mål.
Idag upptar interna möten mellan 25 - 50 % av tiden för många tjänstemän. Vissa möten saknar syfte, har inga tydliga mål eller saknar agenda. Start och sluttider hålls inte och det fattas inte tillräckligt tydliga beslut. Känns det som om era möten tar tid och energi, istället för att leda verksamheten mot uppsatta mål? Vill ni se till att era möten blir effektiva med riktigt bra mötesteknik? Då har vi lösningen!

Utbildningen genomförs på ett roligt och inspirerande sätt där vi varvar teori med praktiska övningar och workshops. Det är ca 4 - 5 veckor mellan de 2 kurstillfällena för att ni ska ha möjlighet att öva och applicera kunskaperna på era ordinarie möten.

SmartaMöten® är en 1,5 dagars kurs i möteseffektivitet för dig som vill bli inspirerat och få handfasta tips på hur du kan lyfta dina möten till nya nivåer. Genom utbildningen kommer du att ta del av dom viktiga delarna som behövs för att skapa goda förutsättningar för bra möten. Utbildningen varvar teori med reflektion, samt praktisk eget arbete, där du får god tid på dig att kunna fokusera på dina egna möten och det du vill förbättra. Utbildningen i att skapa effektiva möten lämpar sig för alla typer av verksamheter, både privata och offentliga.

Längd: 1d 4h
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Truckförarutbildning, AB-kort

Goda kunskaper om regler och skyldigheter vid framförande av truck minskar risken för personskador.

Kursen vänder sig till dig som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder typ AB. Möjlighet finns dessutom att erhålla behörighet för C-kort. Om C-kort önskas är det viktigt att du anger detta vid anmälan. Behörighet på AB och C erhålles efter att uppkörning gjorts på aktuell trucktyp.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Fagersta
Hudiksvall
Hudiksvall
Fagersta
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Krav- och inkassoutbildning

Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering. Kursen ger grundläggande kunskap inom fordringshantering och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid.

Längd: 1 dag
Sandviken
Örnsköldsvik
Sandviken
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Personlig coaching för ledare

Är du intresserad av individuell coaching för ledare? Upplägget är för dig som redan gått något ledarprogram och behöver ta nästa steg eller för dig som hellre vill utvecklas i egen regi med stöd av en personlig coach. Vi erbjuder nu ett Individuellt coachingstöd när det passar dig! Vi inleder med ett gemensamt halvdagsseminarium men arbetar sedan individuellt via skype eller telefon.

Längd: 9h
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Röjsåg, röjningsteknik och säkerhet, Nivå RA Grund

Utbildningen i röjningsteknik och säkerhet syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt använda röjmotorsåg. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder röjsåg dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder på såväl privata som offentliga arbetsplatser, exempelvis med röjning av sly, arbete med grästrimmer eller nedsågning av mindre häck.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Föreläsning: AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Har ni koll på vad som gäller för trycksatta anordningar? 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar. De flesta fastigheter och verksamheter har någon form av trycksatt anordning och behöver göra åtgärder för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav enligt AFS 2017:3. Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.

Längd: 4h
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Mobila arbetsplattformar, repetitionsutbildning

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter vid användande av mobila arbetsplattformar, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner gällande mobila arbetsplattformar och till att öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Mobila arbetsplattformar eller liknande utbildning.

Längd: 4h
Hudiksvall
Fagersta
Örnsköldsvik
Gävle
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Gävle
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Truckförarutbildning, repetition med praktik

För att säkerställa truckförarens kompetensnivå och säkerställa att truckföraren är informerad om såväl företagets som myndigheternas krav på säker truckhantering är truckrepetition ett viktigt inslag i säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Repetition - och fortbildningskurser ger möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.

Längd: 1 dag
Iggesund
Iggesund
Iggesund
Söderhamn
Iggesund
Fåtal platser kvar
Iggesund
Platser kvar
Iggesund
Platser kvar
Söderhamn
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers)

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder

Längd: 2 dagar
Fagersta
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Härdplastutbildning

Arbetsmiljöverkets skärper sina krav fr om 1 juni 2015 avseende information och dokumentation när det gäller målarfärger och härdplaster. (AFS 2014:43). Kraven säger att utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som innebära exponering av farliga kemiska produkter. Idag ställs kravet att utbildningsintyget får vara högst 5 år gammalt. Utbildningsintyget måste även beskriva de moment som ingår i utbildningen.

Längd: 4h
Fagersta
Fagersta
Fagersta
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar

Grundläggande LEAN

Med grund i den mest relevanta forskningen samt genom egna erfarenheter från 80-års samlad erfarenhet världen över av ledarskap, Lean och företagsutveckling bygger PT Leans grundläggande Lean-utbildning på inspirerande teori och på praktiska övningar – allt för att göra utbildningen så relevant som möjligt. Under utbildningen redogör PT Lean även för historian bakom Lean samt kritiska faktorer för att lyckas med implementering av Lean. Efter genomförd utbildning har deltagarna fått uppleva och känna på vad Lean innebär i teori och praktik, med andra ord lagt grunden för företagets utveckling.

Längd: 1 dag
Gävle
Gävle
Platser kvar

Fallskydd, Arbete på hög höjd

Fallolyckor är tyvärr vanligt förekommande på arbetsplatser i Sverige. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar på höjder över 2 meter, utan fasta fallskydd och där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta på hög höjd.

Längd: 1 dag
Fagersta
Hudiksvall
Sandviken
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Elsäkerhet vid arbete för elyrkesman (SSG 4500)

ELSÄK-FS 2006:1 ställer krav på innehavaren och arbetsgivaren att man ska ha rätt elsäkerhetskompetens för att utföra sina elarbetsuppgifter inom företaget. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. Utbildningen kan även genomföras med stöd av ESA och ESA Industri.

Längd: 1 dag
Iggesund
Iggesund
Fåtal platser kvar

Medarbetarsamtal/svåra samtal

Oavsett om du som chef ska genomföra ett medarbetarsamtal med ett känsligt och svårt ämne eller ett medarbetarsamtal med mest positiva tongångar, krävs kunskap för att genomföra samtalet på ett bra sätt. Ett samtal som är väl förberett och har en bra struktur kan vara skillnaden mellan ett lyckat och ett jobbigt medarbetarsamtal. Som samtalsledare bör du vara förberedd på vilka reaktioner som kan komma, kunna lyssna aktivt samt ge feedback på ett bra sätt.

Kursen riktar sig till dig som är chef, ledare, samordnare eller projektledare.

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Säker kemikaliehantering

Grundkurs i kemikaliehantering. Oavsett om du arbetat länge i en miljö som hanterar kemikalier eller inte så är det bra att uppdatera kunskapen om kemikaliers påverkan på dig och din arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete, ansvarar för inköp eller på annat sätt kommer i kontakt med kemiska produkter. Ingen särskild förkunskap krävs.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Svensk och internationell moms

De flesta momsutbildningar du kan gå handlar om moms i Sverige, eller så handlar de om utländsk moms. Den här utbildningen tar upp momsfrågor inom både svensk handel och utrikes handel. I utbildningen ingår block ur vår heldagskurs kring internationell handel som vi bedömer vara särskilt viktiga och exempel på delar inom det svenska momsområdet där vi upplever att det finns mycket frågor.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Ekonomi för icke-ekonomer

Allt fler får ekonomiskt ansvar i sitt arbete och att läsa en ekonomisk rapport eller ett bokslut kan vara problematiskt om man inte har tillräckliga kunskaper inom området. Idag är det viktigt att ha kontroll över kostnader och förstå vart vinsterna genereras. Den här kursen ger dig grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå företagsekonomiska samband, det ökar dina egna möjligheter att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet.

Kursen vänder sig både till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi men behöver ökade kunskaper i ämnet och till dig som är ekonomiassistent, redovisningsekonom eller liknande som vill få en ökad förståelse för helheten och hur de ekonomiska sambanden ser ut.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Systematisk problemlösning

Systematisk problemlösning (SPL) är ett centralt verktyg inom Lean och kan ses som motorn för att eliminera slöserier, störningar och arbeta med ständiga förbättringar. Syftet är att hitta grundorsakerna till ett problem därefter bygga bort dem. Under utbildningen får deltagarna teori inom ämnet samt praktiska övningar för att öva på olika typer av verktyg och tekniker – på både fiktiva och verkliga problem.

Längd: 1 dag
Gävle
Gävle
Platser kvar

Produktionsteknik längre grundutbildning

Behovet av produktionstekniker är stort. Företagsutbildarna har tillsammans med deltagare från Produktionschefsnätverket i Hudiksvall tagit fram en längre utbildning i produktionsteknik som kombineras med arbete i respektive företag. Utbildningen pågår i ett år fördelat på 20 utbildningsdagar, fysiska träffar ca 2 dagar/månad och mellan träffarna behöver deltagarna bedriva en del självstudier. Utbildningen genomförs i Hudiksvall, Sandviken och Gimo. Det är en grundläggande utbildning som levereras från Sandviks utbildningsföretag SUAB.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen inom produktionsteknik och skapa möjligheter för deltagarna att utvecklas på sina respektive företag. Varje deltagare behöver en mentor från det egna bolaget som tar fram ett produktionstekniskt projekt som deltagaren kan jobba med under utbildningen. Mentorn förväntas vara involverad i utbildningen för att säkerställa stöd och framdrift i projekt och utbildning (gärna en produktionstekniker).

Startdatum för utbildning är den 8 september, validering görs 5 maj.

Längd: 20 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 1

Utbildningen omfattar två dagar och täcker grunderna inom området värmebehandling och tar upp processkunskap samt säkerhetsfrågor vid hanteringen av ugnar och gaser.

Längd: 2 dagar
Ramnäs
Ramnäs
Platser kvar

Hjullastarutbildning för material- och godshantering

Hjullastare för godshantering innebär att du har rätt att använda skopa och förflytta massor ovan jord, och utgör en obligatorisk grund för Hjullastare Anläggning. Den generella C-kursen ger behörighet för att köra hjullastare för industriell hantering med pallgafflar.

Kursen vänder sig till dig som ska köra hjullastare vid arbete efter väg, t.ex. plogning och sandning med skopa, materialhanteringsarm, plogblad eller andra redskap för hantering ovan jord.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Projektledarutbildning

Idag bedrivs allt fler uppdrag inom olika verksamheter i projektform. Att ha en god projektstruktur är viktigt och ännu viktigare är en bra projektledare. Att vara projektledare är ett viktigt uppdrag och för att projekten ska bli framgångsrika behövs en person med förmåga att leda och inspirera. Den här utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Kursen vänder sig till dig som leder eller ska leda projekt.

Längd: 4 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Lean Ledarskap

Lean ledarskap handlar om att ge ledare förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt leda förändringar, initiativ och implementeringar inom Lean. Under utbildningen tränas ledarna bland annat i att ge och ta feedback, coachande förhållningssätt, skapa engagemang och motivation samt att leda workshops/utbildningar. Vidare bygger utbildningen på vedertagen forskning och teori inom Lean, exempelvis Toyota Kata, för att ledaren skall vara trygg i rollen som lean-ledare.

Längd: 2 dagar
Gävle
Gävle
Platser kvar

Säkra lyft

Personal som arbetar med att koppla laster, assisterar vid lyft av laster eller i övrigt kommer i kontakt med olika lyftarbeten måste har rätt kunskap och säkerthetstänk för att undvika olyckor i lyftsituationer.

Längd: 4h
Fagersta
Fagersta
Platser kvar

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Ekonomi för ledare

Som ledare fattar du dagligen beslut som påverkar företagets lönsamhet och kassaflöde. Att som ledare vara medveten om vilka beslut och aktiviteter som leder till ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde är viktigt. Med rätt kunskap om de ekonomiska sambanden och hur de interagerar med varandra blir du en mycket bättre beslutsfattare i ekonomiska frågor.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller specialist och vill utveckla din förmåga att styra och följa upp verksamheten ur olika ekonomiska perspektiv.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Handledarutbildning

Den som ska utbilda eller introducera en kollega eller elev har ett mycket betydelsefullt uppdrag. Hur identifierar man sin adepts talang på bästa tänkbara sätt? För att kunskapsöverföringen ska bli effektiv behövs ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt med god planering och rätt pedagogiska verktyg.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Leader Standard Work

Leader Standard Work är en metod som ger chefer och ledare förutsättningar till att driva verksamheten framåt med fokus på rätt aktiviteter på rätt person. Metoden säkerställer att chefer och ledare tvärfunktionellt samarbetar och styr verksamheten mot samma mål samt att frågan ”om jag är borta en månad, vad behöver bli gjort dagligen, veckovis och månadsvis?” besvaras. Varje chef/ledare får under utbildningsdagarna lära känna sin process och kartlägga aktiviteter för att sedan standardisera arbetet genom att bestämma när och hur ofta det ska göras samt redogöra för vad som kan delegeras till annan chef/ledare. Därefter länkas de olika ledarnas arbete samman för att skapa en helhet – ett system som driver och utvecklar verksamheten och dess medarbetare.

Längd: 2 dagar
Gävle
Gävle
Platser kvar

Simatic S7, Service 1 (Siemens)

Simatic S7, Service 1 ger grundläggande kännedom om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av styrsystemet, samt hårdvarukonfiguration och enklare programhantering. Deltagarna kommer att kunna utföra programändringar samt felsöka och testa befintliga Step 7-program. De ska även känna till Simatic S7-systemets uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska även ge kunskaper för att lösa mindre automationsuppgifter.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar.

Längd: 5 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Målstyrning, prestation och lön

Målstyrning, prestation och lön – hur får du medarbetarna att förstå på vilket sätt de kan påverka sin lön?

Den här utbildningen blandar teori, praktik genom gruppövningar och erfarenhetsutbyten. Den ger dig en teoretisk och praktisk kunskap i hur du arbetar systematiskt med lönebildning. Hur sätter man smarta mål? Hur utvärderar man prestation? Hur trillar detta sedan ut i kronor och ören i en lönerevision?

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Strategi och ledning

Utbildningen i strategi och ledning ger deltagarna en insikt i hur en verksamhet kan styras och drivas genom operativa, taktiska och strategiska forum. Rätt agenda, rätt diskussion och rätt beslut vid rätt tillfälle – det är vad en välfungerande strategi och ledning ger. Med operativa, taktiska och strategiska forum för verksamhetens frågor får inte bara företagets chefer och ledare förutsättningar till att leda verksamheten framåt, även medarbetarna får en tydlighet att förhålla sig till.

Längd: 1 dag
Gävle
Gävle
Platser kvar

Mentorprogrammet

Medarbetare som får chansen att utveckla sin kompetens genom personlig utveckling, bidrar i hög grad till att företag utvecklas. I detta Mentorprogram får adepter och mentorer, stora möjligheter att arbeta med sin personliga utveckling. Såväl adepter som mentorer får dessutom möjlighet att utveckla sina nätverk. Programmet är framtaget i samverkan mellan Företagsutbildarna, Örnsköldsviks Industrigrupp, Världsklass 2015 och lokala företag.

Längd: 5 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Hydraulik grundkurs

Den som arbetar med hydrauliksystem bör ha en grundläggande utbildning om hydraulikens funktioner, kunskaper som går att applicera på de system som vederbörande möter i sitt dagliga arbete. Rätt kunskap underlättar såväl underhåll som felsökning och skapar dessutom trygga och effektiva medarbetare inom kunskapsområdet.

Längd: 5 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Tydligt ledarskap

Nu bjuder vi in till ett ledarskapsprogram för regionens chefer och ledare! I programmet får du möjlighet att bygga lokala och regionala nätverk, samtidigt som du arbetar med dina personliga utvecklingsmål- och planer samt ditt företags verksamhetsmål. Programmet vänder sig till dig som är företagsledare eller mellanchef i ett litet, medelstort eller stort företag eller koncern.

Längd: 12 dagar
Söråker
Söråker
Platser kvar

Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Kurs/Utbildning

5S - ett leanverktyg

5S är en stabil grund att bygga ett förbättringsarbete på. Under arbetet med 5S bestämmer man sig för en standard om hur man vill att arbetsplatsen ska fungera. Standarden gör att det är lätt att upptäcka och åtgärda problem. 5S metoden blir ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang och effektivitet. Metoden skapar också ordning och reda på arbetsplatsen.

8D-metoden

För att hantera uppkomna problem och säkerställa att dessa inte inträffar igen krävs ett faktabaserat och systematiskt förbättringsarbete. Som hjälp i detta arbete finns bl.a. 8D-metoden som ger ett "steg för steg" stöd i förbättringsarbetet. I den här utbildningen varvas teori och praktik.

A3-metoden, ett leanverktyg

A3 är ett sätt att kommunicera, för att visualisera ett problemområde och skapa samsyn. Syftet är främst att lösa aktuella problem men också att göra problemlösningsprocessen transparent och lätt att lära ut. Med A3-metoden får du bättre kvalitet i både beslut och genomförande. Den skapar effektiva och lättillgängliga beslutsunderlag och rapporter och har en central roll i företagets managementsystem. Varje uppgift som en verksamhet ställs inför sammanfattas på ett enda papper.

ABK 09

ABK 09 är en av de vanligaste och viktigaste avtalsdokumenten för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Avtalsdokumenten innehåller bestämmelser som kan vara utmanande för en icke-jurist att tolka och förstå. Den här kursen ger en introduktion till avtalen och även till de viktigaste avtals- och köprättsliga principerna.

Access grundkurs

Access är ett kraftfullt verktyg för att hantera relaterade tabeller och att skapa applikationer och den här kursen syftar att ge deltagarna en grund för att använda Access framgångsrikt.

Kursen vänder sig till dig som behöver hantera och bearbeta stora datamängder i relaterade tabeller, för uppföljning och analys, gärna med koppling mot Excel, samt till systemutvecklare som snabbt vill skapa en applikation.

ADR 1.3

Chaufförer som hanterar eller transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd, samt övrig personal som lastar, lossar eller på annat sätt hanterar farligt gods, måste ha utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR-S.

Affärsekonomi

Grundläggande kunskap i affärsekonomi är ett måste för dig med ett budgetansvar då du i stort sett dagligen måste ta beslut som påverkar företagets ekonomiska situation Den här utbildningen ger dig en bättre förståelse för grundläggande ekonomiska samband, lär dig läsa och förstå ekonomiska rapporter vilket ger en kompetens att kunna delta i affärsekonomiska diskussioner på ett aktivt sätt. Du får affärsnytta direkt i utbildningen eftersom du utgår från ditt företags senaste årsredovisning.

Affärsjuridik

I varje företags vardag ingår situationer där avtal ska slutas och risker hanteras. I denna utbildning ligger fokus på grundläggande kunskaper samt medvetenhet om riskmoment inom affärsjuridiken. Genom ökad förståelse av affärsjuridiska begrepp och ökad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i olika inköps- och försäljningssituationer, blir deltagarna mer professionella i affärssammanhang och kan göra bra affärer på ett säkert sätt.

Ansvarsutbildning för arbetsledare

Som ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar är det mycket du måste tänka på. Du bör ha kunskap om risksituationer, veta hur du förebygger olyckor och vad som händer vid en eventuell olycka. Du utfärdar även körtillstånd. Har ni exempelvis rätt försäkringar och följer ditt företag kraven i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete? Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. På kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vad de bakomliggande principerna är.

Kursen vänder sig till dig som är arbetsledare, chef, skyddsombud eller innehar annan ansvarsposition.

Arbete På Väg, nivå 1-2

En grundläggande utbildning som alla inom "Arbete på väg" måste genomgå, oavsett vilken arbetsuppgift man har. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen. Du som arbetar på vägen har eget ansvar att kunna visa upp kompetensbevis för din utbildningsnivå direkt på arbetsplatsen och din arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en kopia på detta. Dessa regler för "Arbete på väg" gäller som grund för både Trafikverket och Kommuner. Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK/TRVR Apv.

Arbetsmiljö för alla

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren men varje anställd har också ett ansvar att bidra till att arbetsmiljö och säkerhet i och kring arbetsplatsen blir så bra som möjligt. Det är allt ifrån hur man bemöter och blir bemött av sina arbetskamrater och chefer till att ha koll på säkerheten. I den här utbildningen får deltagarna en förståelse vilket ansvar den egna individen har, hur mitt beteende påverkar arbetsmiljö och säkerhet samt att öka riskmedvetenheten . Det här är en företagsintern utbildning som fått stor uppskattning, här är några citat från tidigare deltagare: "Professionell kursledare!. Det var inte tråkigt en sekund. Kursledarens engagemang och ton. Inkluderande och trovärdigt"

Att arbeta i projekt

Ett lyckat och framgångsrikt projektresultat är beroende av samspelet mellan deltagarna i projektgruppen. En gemensam syn på projektarbetet gör att alla deltagare drar åt samma håll.

Att förebygga hot, mobbing och särbehandling på arbetsplatsen

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (1 §, AFS 1993:17) Mobbning, hot och trakasserier är exempel på kränkande särbehandling. Att uppmärksamma och förstå anledningen till att medarbetare utan synbar anledning håller låg profil, avstår från gemensamma aktiviteter och även avstår från befordran, är viktigt. Hur kan jag som chef, ledare och arbetskamrat närma mig och hantera dessa frågor utan att verka påträngande? Den här utbildningen ger verktyg för att se signaler och tecken på kränkande särbehandling och den ger också redskap för hur och när du som chef, ledare och arbetsmiljöombud ska agera.

Att leda utan att vara chef

Det finns många medarbetare som leder andra på jobbet utan att för den skull vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare, koordinator eller har en annan roll där du leder utan att ha formellt chefsansvar. Att ha självinsikt i rollen som ledare är av stor vikt för ett bra ledarskap. Du bör också känna trygghet och säkerhet med hur du ska agera i olika situationer.

Den här kursen vänder sig just till dig som är ledare utan att vara chef.

Balanseringsteknik

Obalans är en av de vanligaste orsakerna till ohälsosamma maskinvibrationer. Balanseringsteknik ger kursdeltagaren nödvändiga kunskaper och färdigheter för att på ett effektivt sätt både fastställa och åtgärda maskiners obalans. Kursen blandar teori och praktik och fördjupar kunskaperna inom 1-plans och 2-plansbalansering. Kursen behandlar både fältbalansering och balansering i balanseringsmaskin. Utbildningen är instrumentoberoende

BAM - bättre arbetsmiljö

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Kursen vänder sig framför allt till dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller facklig företrädare inom privat eller offentlig sektor, och har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

BAM - utbildning, inriktning bygg

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Bemanning och optimerad schemaläggning i offentlig sektor

Bemanningsplanering är en av de viktigaste ledningsprocesserna och det är chefens uppdrag att säkerställa att rätt resurs med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tid. I dag är schemaläggning en utmaning för många, den är matematiskt komplex samtidigt som många chefer upplever en stark målkonflikt där det är svårt att hålla alla nöjda.

Bli effektiv med Outlook

Idag är kraven ofta höga på att arbeta självständigt oavsett befattning. Vi har ofta ett överflöd av E-post, möten och information att hantera. Tid för reflektion och planering är däremot en bristvara. Att effektivt kunna använda sig av Outlook och förändra sina arbetsvanor kan både innebära bättre struktur och minska stressen.

Brandfarliga varor - föreståndare

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Byggarbetsmiljösamordnare P/U Grund/Uppdatering

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Den här utbildningen ger kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid en bygg- och anläggningsprojekt.

Coaching för ledare

Coaching har idag blivit ett viktigt begrepp för ledare, med ett coachande förhållningssätt skapas en tydlig och effektiv kommunikation. En coachande ledare hjälper sina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och att ta ansvar för dessa. Detta utvecklar både medarbetare, ledare och verksamhet. I den här utbildningen får du praktisk erfarenhet av att coacha och att själv bli coachad.

D-HLR, Hjärt- Lungräddning med hjärtstartare

När en olycka inträffat måste du snabbt kunna undersöka vad som har hänt, larma 112 och ta hand om en person med luftvägsstopp, medvetslöshet eller hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer(ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

D-HLR, Hjärt- Lungräddning med vägledning vid elskada

Olyckor, tillbud och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa när som helst hemma, på arbetsplatsen eller under fritiden. När olyckan är framme är det mycket viktigt att den som finns i närheten, en familjemedlem, en arbetskamrat, en vän eller någon annan, kan göra något för att rädda livet på den som råkat ut för en olycka eller en sjukdomsattack. Det är därför av största vikt att så många som möjligt vet hur man ger första hjälpen och har mod att göra det

Dataskyddsförordningen - (GDPR)

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Genom de nya reglerna stärks individens rätt att själv bestämma över sina personuppgifter, vilket kommer att innebära att bl.a. reglerna om samtycken och informationsinsatser blir strängare. Under den här halvdagen får du insyn i vad förordningen innebär och du får också verktyg för hur du och din organisation kan arbeta med GDPR på ditt företag.

Kursen vänder sig framför allt till chefer, ledare, HR-personal samt IT-personal.

Digital marknadsföring - information, verktyg och workshop

Vill du lära dig hur digital marknadsföring kan bli en naturlig del av ert varumärkesarbete? Under denna 2-dagarsutbildning​ ​kommer du få en bra förståelse för hur ni som företag kan dra nytta av att synas online. Ni fokuserar på branding och rekrytering via Facebook och Linkedin. I workshopen får du en introduktion till verktyget Facebook Business manager. Du lär dig skapa annonser och sk. jobbinlägg, samtidigt som ni utforskar alla möjligheter med verktyget. Under utbildningens andra dag går ni igenom möjligheterna med Google Ads och hur ni som företag kan dra nytta av det på bästa sätt. Under workshopen sätter ni tillsammans med utbildaren upp ett nytt Google Ads-konto, går igenom inställningar och hur man lägger in kampanjstrukturen.

Effektiv presentationsteknik

Det här är kursen för dig som vill bli en kompetent och omtyckt presentatör och ledare av möten. Under två givande dagar varvar vi teori och fakta med mycket praktisk övning så att du som deltagare får arbeta med de verktyg som presenteras. Vi fokuserar på hur du mottagaranpassar och planerar en presentation, hur du strukturerar fakta och innehåll samt hur du på bästa sätt genomför presentationen. Dessutom går vi igenom klassiska fallgropar och behandlar hur du på bästa sätt fångar och engagerar åhörarna. Varje kursdeltagare får ett par dagar efter avklarad kurs en personlig utvärdering mejlad till sig.

Kursen vänder sig till dig som vill kommunicera på ett tydligt och mottagaranpassat sätt, argumentera för en idé, föra fram ett viktigt budskap eller motivera dina kollegor och medarbetare.

Ekonomi för icke-ekonomer

Allt fler får ekonomiskt ansvar i sitt arbete och att läsa en ekonomisk rapport eller ett bokslut kan vara problematiskt om man inte har tillräckliga kunskaper inom området. Idag är det viktigt att ha kontroll över kostnader och förstå vart vinsterna genereras. Den här kursen ger dig grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå företagsekonomiska samband, det ökar dina egna möjligheter att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet.

Kursen vänder sig både till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi men behöver ökade kunskaper i ämnet och till dig som är ekonomiassistent, redovisningsekonom eller liknande som vill få en ökad förståelse för helheten och hur de ekonomiska sambanden ser ut.

Ekonomi för ledare

Som ledare fattar du dagligen beslut som påverkar företagets lönsamhet och kassaflöde. Att som ledare vara medveten om vilka beslut och aktiviteter som leder till ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde är viktigt. Med rätt kunskap om de ekonomiska sambanden och hur de interagerar med varandra blir du en mycket bättre beslutsfattare i ekonomiska frågor.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller specialist och vill utveckla din förmåga att styra och följa upp verksamheten ur olika ekonomiska perspektiv.

Ekonomisk översiktskurs för kommuner

Alla som är verksamma inom kommunen måste förhålla sig till kommunens ekonomi oavsett om det gäller att besluta om ekonomin eller att följa de tagna besluten. För att den ekonomiska informationen skall vara begriplig krävs grundläggande kunskaper om ekonomiska begrepp, sammanhang och verktyg. Efter utbildningen skall deltagarna ha kännedom om den kommunala ekonomiska processen samt ha grundläggande kunskap i att läsa och förstå ekonomiska rapporter.

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald eller anställd inom den kommunala sektorn och har behov av en grundläggande ekonomisk kompetens.

Elsäkerhet vid arbete för elyrkesman (SSG 4500)

ELSÄK-FS 2006:1 ställer krav på innehavaren och arbetsgivaren att man ska ha rätt elsäkerhetskompetens för att utföra sina elarbetsuppgifter inom företaget. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. Utbildningen kan även genomföras med stöd av ESA och ESA Industri.

Engelska - företagsanpassad

Behovet av att använda engelska i arbetet ökar på arbetsplatserna, dels i kontakter med kunder och även i tekniska manualer. För att kunna möta era kunders behov och att lättare förstå instruktioner på engelska erbjuder Företagsutbidarna en företagsanpassad utbildning i engelska.

Entreprenadjuridik - AB 04 i praktiken

Standardavtalet AB 04 är sannolikt de mest spridda entreprenadrättsliga villkoren. I denna kurs får du en grundläggande orientering i AB 04 där vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i standardavtalet och dess kopplingar till den allmänna avtalsrätten.

Entreprenadjuridik - Konsumententreprenader

Goda kunskaper i lagarna och reglerna som styr när du bygger mot konsument kan vara helt avgörande för undvikande av tvist och entreprenörens möjlighet till full betalning. Företagsutbildaren i samarbete med Sveriges Byggindustrier erbjuder utbildningen Entreprenadjuridik - Konsumententrerpenade. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundlig genomgång av regelverket kring konsumententreprenader, standardavtalet ABS 09 och Hantverkarformuläret samt konsumenttjänstlagen och dess tvingande regler. Det övergripande syftet med kursen är att belysa den juridiska vikten och fördelarna med att ingå skriftliga och tydliga avtal.

Entreprenadjuridik, grundkurs

Goda kunskaper i byggandets spelregler kan vara helt avgörande för dig som bygg- eller anläggningsentreprenör. Genom kursen får du grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Det övergripande syftet med kursen är att optimera det ekonomiska utfallet i dina projekt. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB-U 07 och ABT-U 07.

ESA Industri & Installation

Vet du vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet? I vår kurs lär du dig att arbeta tryggt och säkert. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och klarlägga organisation, roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 och samordnad med ESA-14. Arbetsmetoderna är anpassade för de driftförhållanden som finns på större arbetsplatser. Du kan använda kursen som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

ESA light för Underhåll- och Automationstekniker

Ett elsäkerhetstänkande ska ingå som en naturlig del i den totala underhåll- och investeringsverksamhet. Vi når största effekt genom att vi agerar förebyggande. För att garantera personsäkerheten och uppfylla företaget och myndigheternas krav är utbildning i grundläggande elsäkerhet nödvändig. Mål med utbildningen är att kunskap om hur man utföra arbetsuppgifter i elanläggningen på ett säkert sätt.

Excel Bas - digital utbildning

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra både enkla och svåra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Excel Bas är en onlinekurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet. I kursen får du lära dig de mest använda delarna i Excel genom korta videolektioner som visar hur du använder de. Till varje lektion har du ett quiz där du får testa dina kunskaper. Många av lektionerna har även uppgifter i Excel så att du på riktigt lär dig programmet.

Excel fördjupning Pivottabeller - digital utbildning

Om du arbetar i Excel utan att använda Pivottabeller lägger du troligtvis mycket tid på analyser som Excel kan göra åt dig. Denna onlinekurs vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och har grundläggande kunskaper i Excel. Efter kursen kommer du att kunna sortera, gruppera och analysera data på en djupare nivå.

Excel fördjupningskurs, 1 dag

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Excel fördjupningskurs, 2 dagar

Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? I utbildningen Excel fördjupning förbättrar du dina kunskaper om länkar, granskning av formler, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Excel grundkurs

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Kursen riktar sig till dig som står i begrepp att börja arbeta med Excel eller till dig som redan arbetar med Excel men behöver få grunderna i programmet.

Excel, Fortsättningskurs, Örnsköldsvik

Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Excel, Rapport och analys med pivottabeller

Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat i Excel, eller som har gått fortsättningskurs i Excel.

Fallskydd, Arbete på hög höjd

Fallolyckor är tyvärr vanligt förekommande på arbetsplatser i Sverige. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar på höjder över 2 meter, utan fasta fallskydd och där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta på hög höjd.

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis

Att kunna förutsäga var möjliga fel kan uppstå är oerhört betydelsefullt för ett producerande företag. Att hitta hållbara vägar för att förhindra att dessa fel uppstår igen är ännu viktigare. FMEA - Failure Mode and Effects Analysis, är en systematisk och effektiv metod för att identifiera, analysera och prioritera felsätt, felorsaker och feleffekter i produkter och processer. Metoden används för att förebygga fel i produkter och processer och är en lämplig metod för att hantera kraven i ISO 9001:2008 8.5.3 Förbyggande åtgärder

Form och lägestoleranser med GPS

Du som behöver kontrollera om en detalj innehåller kraven på ritningen får kunskap om kravens innebörd och hur de kan utvärderas med handmätdon. Du som läser ritningar får grundläggande kunskap om toleranserna och vilka geometrikrav de förmedlar. Som konstruktör får du viktig grundkunskap som du behöver för att tillämpa en korrekt produktkravsättning.

Framgångsrik förhandling

Att lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda är en konst. I Framgångsrik förhandling, lär du dig att kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling. Du lär dig vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, och att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge. Du får också lära dig vad som krävs för att uppnå ett förhandlingsläge.

Framgångsrik försäljning

Att kunna genomföra professionella säljsamtal både via telefon och ute hos potentiella kunder blir allt viktigare. Detta innebär större krav på den enskilde säljaren som dagligen ska sälja till allt mer slipade beslutsfattare och påverkare. I denna praktiskt inriktade utbildning får du de konkreta verktyg som behövs för att skapa bestående resultat i säljprocessen.

Från massa till papper och kartong

Pappersbruket berör en mängd olika yrkesroller både internt och bland leverantörer. Det finns vinst med att se sin del i ett större perspektiv och att förstå hur hela processen fungerar i ett integrerat massa- och pappersbruk. Kan vi använda det för att erbjuda ännu bättre lösningar och tjänster både internt och externt?

Förarkurs för kranar (Travers)

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder

Förarkurs för kranar (Travers) Örnsköldsvik

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder.

Förarkurs för kranar (Travers), teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att säkerställa kranförarens kompetensnivå samt att informera om såväl företagets som myndigheternas krav på att lasthanteringen utförs på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Kursen vänder sig till dig som använder kran dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder och vars förarbevis är mer än fem år gammalt.

Förbättringsarbete för kommuner

Filosofin kring Ständiga förbättringar sprider sig snabbt inom kommunala organisationer i Sverige och detta har gett mycket goda resultat i form av exempelvis minskade handläggningstider, ökad produktivitet och minskad stress. Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper i Ständiga förbättringar samt att presentera de metoder och verktyg som kan användas i er verksamhet.

Kursen vänder sig till dig som är chef eller medarbetare på en kommunal förvaltning, men passar även som en bra introduktion dig som har ett politiskt uppdrag eller är anställd inom en regional eller statliga verksamhet.

Föreläsning - Hot och våld på arbetsplatsen

Hot och våld på arbetsplatsen, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och breder ut sig i många yrken. Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskadeanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Även andra yrkeskategorier där man möter människor i sin arbetsdag, tex socialförvaltning, skola, kommuner, handel, har nytta av kunskap i ämnet. Arbetsmiljöverket kraftsamlar nu mot hot och våld i arbetslivet och området är prioriterat inom Arbtesmiljöverkets tillsyn.

Föreläsning: AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Har ni koll på vad som gäller för trycksatta anordningar? 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar. De flesta fastigheter och verksamheter har någon form av trycksatt anordning och behöver göra åtgärder för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav enligt AFS 2017:3. Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.

Föreläsning: Internkommunikation som skapar värde

Ser du några utmaningar med hur ni kommunicerar internt? Internkommunikation är en nyckelfaktor i många andra kompetensområden som ledarskap, arbetsmiljö och marknadsföring men får sällan den uppmärksamhet eller prioritering som verksamheten behöver. Välkommen till en föreläsning som ökar din förståelse, motivation och kompetens till att bidra i ditt företags internkommunikation på ett mer medvetet sätt.

Förhandlingsteknik, steg 2

Att förstå vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge är bra att veta. Att kunna kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling är kunskaper som kan vara mycket vinstgivande för ett företag. Steg 2 ger en fördjupning där du kommer med egna önskemål och gör en uppföljning av dina erfarenheter från riktiga förhandlingar.

Försäljning för icke-säljare

Affärsmässighet – för framgångsrika och lönsamma affärer! I alla kontakter med kunder finns möjlighet till försäljning. I alla kundkontakter finns ett intresse för vad du kan erbjuda för att på bästa sätt matcha kundens behov. Ofta tar det dock emot att försöka sälja; här hjälper vi dig som inte är säljare att bli bekvämare i att agera på ett säljande sätt. Vi ger praktiska tips och verktyg som hjälper dig att utveckla kundkontakterna och se försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete.

Kursen riktar sig till dig som har någon form av kundkontakt där försäljning är eller skulle kunna vara en del av yrkesrollen, t.ex. servicepersonal, konsulter, projektledare, ingenjörer, eller företagsägare.

Grundkurs i logistik

Logistiken har en stor betydelse för ett företag då den påverkar såväl företagets lönsamhet som kundservice. Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper i logistik samt skapa förståelse för vikten av ett logistiskt synsätt för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Kursen vänder sig till alla medarbetare i företaget.

Grundkurs i offentlig upphandling

Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling (LOU). Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen och en introduktion hur du genomför en upphandling.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom eller med den offentliga sektorn.

Grundkurs schemaläsning, mätning och felsökning fordonsel

Det här är en bra grundutbildning i att läsa och förstå elscheman, göra mätningar och felsökningar. Utbildningen vänder sig till de som arbetar med fordon och påbyggnader till fordon. I utbildningen varvas teori med praktiska övningar.

Grundläggande Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete är grunden till ett väl fungerande brandskydd. För att det skall fungera i praktiken är det viktigt att all personal på företaget är medvetna om hur brandskyddet är organiserat. Systematiskt arbete innebär att följa ett visst arbetssätt såväl i det preventiva arbetet och när väl olyckan är framme. All personal bör därför ha tillräcklig kunskap och färdighet för att agera i olika roller vid en inträffad olycka.

Grundläggande LEAN

Med grund i den mest relevanta forskningen samt genom egna erfarenheter från 80-års samlad erfarenhet världen över av ledarskap, Lean och företagsutveckling bygger PT Leans grundläggande Lean-utbildning på inspirerande teori och på praktiska övningar – allt för att göra utbildningen så relevant som möjligt. Under utbildningen redogör PT Lean även för historian bakom Lean samt kritiska faktorer för att lyckas med implementering av Lean. Efter genomförd utbildning har deltagarna fått uppleva och känna på vad Lean innebär i teori och praktik, med andra ord lagt grunden för företagets utveckling.

Handledarutbildning

Den som ska utbilda eller introducera en kollega eller elev har ett mycket betydelsefullt uppdrag. Hur identifierar man sin adepts talang på bästa tänkbara sätt? För att kunskapsöverföringen ska bli effektiv behövs ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt med god planering och rätt pedagogiska verktyg.

Heta Arbeten

Med rätt kunskap begränsas riskerna med arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel vid svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning och arbete med sliprondell eller varmluftspistol. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, till dig som på företaget är brandskyddsansvarig samt till dig som beställare av det Heta arbetet.

Hjullastarutbildning C2 för industriell hantering

Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö (dock ej skopa, då den inte räknas som lyftaggregat).

Den här kursen riktar sig till personer som använder hjullastare dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder.

Hjullastarutbildning för material- och godshantering

Hjullastare för godshantering innebär att du har rätt att använda skopa och förflytta massor ovan jord, och utgör en obligatorisk grund för Hjullastare Anläggning. Den generella C-kursen ger behörighet för att köra hjullastare för industriell hantering med pallgafflar.

Kursen vänder sig till dig som ska köra hjullastare vid arbete efter väg, t.ex. plogning och sandning med skopa, materialhanteringsarm, plogblad eller andra redskap för hantering ovan jord.

Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning

Som chef och ledare ska du ha kunskap om hur du förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Fyra paragrafer i AFS 2015:4 innehåller krav på att chefer och ledare ska ha tillräcklig kunskap inom området. Det gäller att förebygga, se och åtgärda signaler på ohälsosam arbetsbelastning och psykisk ohälsa. Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg som du kan använda direkt med dina medarbetare.

Hydraulik grundkurs

Den som arbetar med hydrauliksystem bör ha en grundläggande utbildning om hydraulikens funktioner, kunskaper som går att applicera på de system som vederbörande möter i sitt dagliga arbete. Rätt kunskap underlättar såväl underhåll som felsökning och skapar dessutom trygga och effektiva medarbetare inom kunskapsområdet.

Hydraulik grundkurs, ITH, Ö-vik

Alla som arbetar inom industrin kommer i kontakt med någon form av hydraulik. Genom denna kurs får man de grundkunskaper man behöver för att kunna diskutera och förstå, felsöka och använda hydraulik.

Härdplastutbildning

Arbetsmiljöverkets skärper sina krav fr om 1 juni 2015 avseende information och dokumentation när det gäller målarfärger och härdplaster. (AFS 2014:43). Kraven säger att utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som innebära exponering av farliga kemiska produkter. Idag ställs kravet att utbildningsintyget får vara högst 5 år gammalt. Utbildningsintyget måste även beskriva de moment som ingår i utbildningen.

Hållbart medskapande med Open Space-metoden

Open Space-metoden är en handlingsfokuserad mötesform som används för att nå hållbara resultat i utvecklingsprocesser. Den används framgångsrikt för grupper från 5-2000 personer, i mer än 140 länder. Metoden skapar förutsättningar för individer och grupper att nyttja hela sin kapacitet och därmed bli mer effektiva medskapare i en föränderlig omvärld. Som kursdeltagaren lär du dig att leda Open Space möten med maximal delaktighet samt skapa hållbara resultat genom strukturerad planering och uppföljning.

Internrevision, ISO 9001 & ISO 14001

Syftet med interna revisioner är att identifiera förbättringsområden. Internrevisorn är ledningens förlängda arm ut i organisationen och nyckelperson i företagets arbete med ständiga förbättringar. Målet med kursen är att förstå grunderna i internrevision samt att stärka deltagarna i rollen som internrevisor. Efter kursen ska deltagarna kunna planera, genomföra och följa upp en revision på ett bra sätt, samt få en förståelse för vikten av och nyttan med interna revisioner.

Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli internrevisor.

Introduktionskurs i hydraulik

Att få en förståelse för vad hydraulik är nödvändigt för den som i sitt arbete kommer i kontakt med produkter och komponenter inom det hydrauliska området, bl a för att kunna föra diskussioner med kunder och kollegor. I den här utbildningen får du kunskap om vad hydraulik är och du får göra enkla databaserade laborationer för att få en förståelse för ex tryck och flöde. Utbildningen kan ses som steg 1 i våra hydraulikutbildningar.

Jobba smartare med datorn

Microsoft Office - 4 program på 2 dagar! De flesta som arbetar med datorer har kommit i kontakt med Microsofts Officepaket. Många utnyttjar dock inte de användbara funktionerna som gör Word, Excel, PowerPoint och Outlook till kompletta program. Kursen lär dig de viktiga grunderna i programmen, tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör ditt arbete effektivare.

Kemikalieåtervinning

Den här utbildningen ger en god inblick i hur man ur bi- och restprodukter utvinner energi och kemikalier på ett miljövänligt sätt. Du lär dig de kemiska och fysikaliska sambanden och fördelarna med att processen har en kemikaliebalans som är optimal som ger goda miljöeffekter. (Foto: Bergslagsbild AB)

Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatser är jobbiga och påverkar människan både i arbetet och privat. På arbetsplatsen kan arbetsglädjen och produktiviteten sänkas markant. Det är viktigt att se signaler på konflikt och ta tag i befintliga konflikter så tidigt som möjligt för att undvika att konflikten blir till svårigheter och obehag i våra liv. Kunskap om hur man hanterar konflikter kan lösa och mildra konflikter samt bidra till att konflikter inte behöver uppstå.

Konstruera för svets

Att ha kännedom om materiallära, svetsmetoder, svetsbeteckningar är viktiga aspekter när man konstruerar för svetsning. Korrekta underlag från konstruktören är viktigt för kvalitén på produkten, för företagets ekonomi och ger stora fördelar i produktionscykeln eftersom det är kostsamt, svårt och ibland omöjligt att i efterhand rätta till felaktiga svetsar. Den här utbildningen är upplagd så att mycket är kopplat till praktiska produktionsaspekter.

Kontroll och kalibrering av mätdon

Det ställs krav på att den personal som utför kontroll och kalibrering ska ha utbildning för arbetsuppgiften. Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2000, kräver att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem.

Krav- och inkassoutbildning

Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering. Kursen ger grundläggande kunskap inom fordringshantering och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid.

Krishantering

En krissituation är en situation eller händelse som avviker från eller stör den dagliga verksamheten. När företag och organisationer hamnar i krissituationer fungerar inte verksamheten som vanligt, varken produktions- eller medarbetarmässigt. Det ställs stora krav på att organisationen skall klara av de förväntningar som ställs och därför är det av stor vikt att vara förberedd när det värsta händer. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag samt verkliga scenarier från arbetslivet.

Leader Standard Work

Leader Standard Work är en metod som ger chefer och ledare förutsättningar till att driva verksamheten framåt med fokus på rätt aktiviteter på rätt person. Metoden säkerställer att chefer och ledare tvärfunktionellt samarbetar och styr verksamheten mot samma mål samt att frågan ”om jag är borta en månad, vad behöver bli gjort dagligen, veckovis och månadsvis?” besvaras. Varje chef/ledare får under utbildningsdagarna lära känna sin process och kartlägga aktiviteter för att sedan standardisera arbetet genom att bestämma när och hur ofta det ska göras samt redogöra för vad som kan delegeras till annan chef/ledare. Därefter länkas de olika ledarnas arbete samman för att skapa en helhet – ett system som driver och utvecklar verksamheten och dess medarbetare.

Lean Administration

Leanfilosofin sprider sig nu snabbt inom administration och tjänster. Lean är inte en metod, det är ett förhållningssätt, en ledarskapsfilosofi som måste genomsyra hela organisationen. Allt fler organisationer når kraftigt förbättrade resultat efter att de anammat Lean och flödeseffektivitet som sin strategi för verksamhetsutveckling. I denna kurs får du lära dig hur företaget kan arbeta med Lean inom administrativa stödprocesser som ekonomi, personal, inköp och kundtjänst, och därigenom förbättra organisationens resultat och få mer nöjda medarbetare.

Lean Ledarskap

Lean ledarskap handlar om att ge ledare förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt leda förändringar, initiativ och implementeringar inom Lean. Under utbildningen tränas ledarna bland annat i att ge och ta feedback, coachande förhållningssätt, skapa engagemang och motivation samt att leda workshops/utbildningar. Vidare bygger utbildningen på vedertagen forskning och teori inom Lean, exempelvis Toyota Kata, för att ledaren skall vara trygg i rollen som lean-ledare.

Lean Management

Lean sprider sig snabbt i Sverige och utomlands, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Lean är inte en metod, det är ett förhållningssätt och en filosofi som måste genomsyra hela organisationen. En av anledningarna till att Toyota är ett av världens mest framgångsrika företag är att de utövar ledarskap enligt Lean, Lean Management. Toyotas ledarskap har bildat skola, nu finns möjlighet för fler att ta del av det lyckade konceptet.

Lean Produktutveckling, grundkurs (LPD)

Att göra rätt från början är en av kvalitetsarbetets viktigaste utmaningar. I praktiken innebär det att rätt egenskaper måste byggas in redan då nya tjänster och varor utvecklas. Lean Produktutveckling (LPD) är ett utvecklingskoncept som på olika sätt bemöter utmaningarna att arbeta med effektiv och kundfokuserad produktutveckling.

Leverantörsreskontra, välj rätt och ha koll på din leverantör

Betalströmmarna in och ut ur företaget är viktiga att hålla kontroll på, då de dels leder ut till kundreskontran och leverantörsreskontran. Alla metoder vi går igenom kan integreras i ditt eget företags rutiner. Den här utbildningen ger deltagarna verktyg för att hitta rätt sammansättning av skickliga och pålitliga leverantörer för deras verksamhet.

Lär dig leda produktiva möten

Som chef/arbetsledare vill du skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare så att deras tid och kompetens används på bästa sätt. Mötet är ofta det forum där ni identifierar problem och lösningar, sätter mål och fördelar ansvar. Genom att använda en flexibel och beprövad metod kan du som mötesledare utveckla en mer produktiv möteskultur i er organisation.

Lönekartläggning och lönerevision

Lönekartläggning och lönerevision - vad säger lag och avtal och hur hänger arbetet med lönebildningen ihop?

Den här utbildningen blandar teori, praktik genom gruppövningar och erfarenhetsutbyten. Den kommer att ge handfasta tips och råd på hur man kan genomföra en lönekartläggning och lönerevision utifrån de krav som finns i lag och avtal och hur man kan integrera det arbetet med lönebildningen överlag i sin organisation.

Maskinsäkerhetsexpert

Medarbetar- och utvecklingssamtal

Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal som en del väljer att kalla det är en viktig del i en organisations verksamhetsutveckling! Det syftar till att gemensamt definiera medarbetarens uppdrag och de förväntningar och krav som finns. Att föra dialog kring utveckling på både kort och lång sikt och inventera vilka behov av kompetensutveckling som finns.

Medarbetarsamtal/svåra samtal

Oavsett om du som chef ska genomföra ett medarbetarsamtal med ett känsligt och svårt ämne eller ett medarbetarsamtal med mest positiva tongångar, krävs kunskap för att genomföra samtalet på ett bra sätt. Ett samtal som är väl förberett och har en bra struktur kan vara skillnaden mellan ett lyckat och ett jobbigt medarbetarsamtal. Som samtalsledare bör du vara förberedd på vilka reaktioner som kan komma, kunna lyssna aktivt samt ge feedback på ett bra sätt.

Kursen riktar sig till dig som är chef, ledare, samordnare eller projektledare.

Medarbetarskap

Hur skapar ni en miljö där era medarbetare är motiverande och utvecklas tillsammans? Med hjälp av denna utbildning kan ni ta ett helhetsgrepp och involvera ledningsgrupp, chefer/ledare och medarbetare för att skapa samsyn och hållbara förhållningssätt kring medarbetarskap i er organisation.

Syftet är att implementera ledningens affärsplan och övergripande strategier till tydliga mål och riktlinjer av och för medarbetaren i den vardagliga verksamheten. Målet är att utveckla engagerade, ansvarstagande och stolta medarbetare som stärker företagets varumärke och konkurrenskraft.

Utbildningen vänder sig till dig som vill engagera både ledningsgrupp, chefer och medarbetare i arbetet med att befästa eller förbättra företagskulturen.

Mentorprogrammet

Medarbetare som får chansen att utveckla sin kompetens genom personlig utveckling, bidrar i hög grad till att företag utvecklas. I detta Mentorprogram får adepter och mentorer, stora möjligheter att arbeta med sin personliga utveckling. Såväl adepter som mentorer får dessutom möjlighet att utveckla sina nätverk. Programmet är framtaget i samverkan mellan Företagsutbildarna, Örnsköldsviks Industrigrupp, Världsklass 2015 och lokala företag.

Miljölagstiftning i praktiken

Miljölagarna är många och komplicerade men det är av stor vikt att få grundläggande kunskaper om vilka miljölagar som gäller för just ditt företag.

Mobila arbetsplattformar

Användare av mobila arbetsplattformar som kan regler och skyldigheter, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att ge deltagaren kunskap om regler och rutiner runt mobila arbetsplattformar samt öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till alla som i arbetet kommer i kontakt med mobila arbetsplattformar.

Mobila arbetsplattformar, repetitionsutbildning

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter vid användande av mobila arbetsplattformar, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner gällande mobila arbetsplattformar och till att öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Mobila arbetsplattformar eller liknande utbildning.

Moderna inköp - nyckeln till lönsamhet

Att hantera sina inköp av varor och tjänster professionellt är oerhört centralt för att skapa, bibehålla och öka lönsamheten för alla företag och organisationer. De företag som bäst hanterar inköpen, kommer att klara sig bättre än sina konkurrenter. Motiverade, kompetenta inköpare och inköpsavdelningar som är proaktiva är i många fall skillnaden mellan vinst och förlust för många företag. Med den här utbildningen får du en konkret verktygslåda för lyckade, lönsamma och professionella inköp.

Motorsågskörkort, A

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras. Kursen Motorsågskorkort A ger grundkunskaper i säker motorsågshantering vid kapning. Kursen berör också områdena personlig skyddsutrustning, motorsågens säkerhetsdetaljer samt arbetsmiljölagstiftning.

Den här kursen vänder sig bl. a. till dig som arbetar som vedkapare eller byggnadsarbetare.

Motorsågskörkort, AB

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras. Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkortets nivå A och B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Kursen vänder sig till dig som är skogsägare samt till dig som ofta använder motorsåg.

MS Project, grund

Vill du kunna hantera ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att planera och genomföra komplexa projekt? Project är ett program för dig som arbetar med projekt och som vill växa i din roll som projektledare. Du lär dig ett hjälpmedel som ger dig en helt ny kontroll och överblick genom ett projekts alla stadier. Du får träna dig på att organisera, lägga upp och presentera ditt projekt, utforma rapporter och göra utskrifter. Efter två kursdagar kommer du att se helt nya dimensioner i din roll som projektledare!

Målstyrning, prestation och lön

Målstyrning, prestation och lön – hur får du medarbetarna att förstå på vilket sätt de kan påverka sin lön?

Den här utbildningen blandar teori, praktik genom gruppövningar och erfarenhetsutbyten. Den ger dig en teoretisk och praktisk kunskap i hur du arbetar systematiskt med lönebildning. Hur sätter man smarta mål? Hur utvärderar man prestation? Hur trillar detta sedan ut i kronor och ören i en lönerevision?

Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Möteseffektivitet

Idag upptar interna möten mellan 25-50 % av tiden för många tjänstemän. Vissa möten saknar syfte, har inga tydliga mål eller saknar agenda. Start och sluttider hålls inte och det fattas inte tillräckligt tydliga beslut. Känns det som om era möten tar tid och energi, istället för att leda verksamheten mot uppsatta mål?

Ny förvaltningslag och ny kommunallag - vilka förändringar innebär det?

Under 2018 börjar både en ny kommunallag och en ny förvaltningslag att gälla. Båda lagarna påverkar hur ärenden i kommunerna ska handläggas såväl rättssäkert som effektivt.

Företagsutbildarna erbjuder denna föreläsning i halvdagsformat med Lars Bejstam, juris doktor och docent i förvaltningsrätt.

Ny som chef

Chefsuppdrag ska vara tydligt och förankrat hos respektive chef. Förståelse och tolkningar av vad det innebär, är centralt för att uppfylla förväntningar och krav från den egna organisationen. Med stöd av mandat, rättigheter och skyldigheter samt lagstiftningen så är chefen ansvarig för mål och resultat i sin verksamhet. Vilka ansvar, befogenheter, rättigheter och skyldigheter som åligger chefen är basen i utbildningen. De personliga egenskaperna påverkar hur chefskapet utförs, därför kartlägger vi dessa för att se vilken inverkan de får på hur chefsuppdraget utförs. Utbildningen skapar en stabil grund för starten på ett gott chefskap.

Kursen vänder sig till dig som är på väg till eller nyligen tillträtt ditt första chefsuppdrag.

Nya ISO 9001 med riskhantering

Hösten 2015 uppdaterades kvalitetsledningsstandarden, ISO 9001. Standarden har blivit mer tjänsteorienterad och fått en ökad flexibilitet i gällande dokumentation. Nya ISO 9001:2015 ger även ett ökat fokus på ledarskapet. De största förändringarna handlar om åtgärder för att hantera risker och möjligheter i företaget och för strategiskt viktiga leverantörer. Vilket innebär höjda krav på riskhantering.

Offentlighet och sekretess för kommunala förvaltningar och bolag

Offentlighetsprincipen, som har lång tradition i vårt land, garanterar medborgarnas insyn i den offentliga verksamheten och bidrar till kontroll av att myndigheterna inte missbrukar sin makt. Insynen i det offentligas verksamhet är dock inte utan begränsningar.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom eller med den offentliga sektorn.

OneNote Grund

OneNote är ett program som ingår i Microsoft Office och fungerar som en digital anteckningsbok. OneNote hjälper dig att skapa en mer effektiv vardag genom att du samlar allt material digitalt och det blir lättsökt, lättarbetat och snyggt.

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

31 mars 2016 trädde AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, i kraft. Bakgrunden är att antalet anmälningar om arbetssjukdom inom det området har de senaste fem åren ökat med ca 70 procent. AFS 2015:4 ställer nya och tydliga krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande med att minimera riskerna med sjukfrånvaro p g a psykosocial hälsa.

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 började gälla i mars 2016. Känner du till de bindande föreskrifter som du som chef är ansvarig att följa när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö? Vill du uppdatera dina kunskaper och få tankar och verktyg för att se till att din organisation gör det som krävs för att säkerställa att ni arbetar på rätt nivå med systematiskt arbetsmiljöarbete? Utbildningen riktar sig till dig som är chef/ledare, skyddsombud eller till dig som arbetar med HR.

Outlook, grund, Ö-vik

Pannoperatörsutbildning kategori 1 och 3 enligt AFS 2017:3 med Kiwa

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022.

Den här utbildningen är komplett och ger dig teoretiska kunskaper som motsvarar kraven för panna kategori 1-4. Kiwa erbjuder provtillfällen i anslutning till kursen.

Certifiering utfärdas efter godkänt teoretiskt prov av Kiwa Sverige AB som är ett ackrediterat certifieringsorgan enligt SWEDAC (sedan 2019-11-04).

Kursen består av tre dagar lärarledd undervisning. Certifieringsprovet bokas separat och kommer att erbjudas 1-2 veckor efter genomförd kurs.

Vill du veta vilken kategori ni har? https://www.kiwa.com/se/sv/aktuellt/certifiering-pannoperatorer-afs2017-3/vilken-kategori-ar-min-panna/

Pannoperatörsutbildning kategori 2 enligt AFS 2017:3 med Kiwa

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Den här utbildningen är komplett och ger dig teoretiska kunskaper som motsvarar kraven för panna kategori 2. Kiwa erbjuder provtillfällen i anslutning till kursen. Certifiering utfärdas efter godkänt teoretiskt prov av Kiwa Sverige AB som är ett ackrediterat certifieringsorgan enligt SWEDAC (sedan 2019-11-04). Kursen består av 1.5 dags teoretiskt utbildning.

PDF xchange

PDF har länge varit mycket statiskt med små möjligheter att anpassa och forma efter behov. De nya funktionerna gör det möjligt att skapa mer dynamiska PDF:er och användningsområdena blir därmed fler.

Personlig coaching för ledare

Är du intresserad av individuell coaching för ledare? Upplägget är för dig som redan gått något ledarprogram och behöver ta nästa steg eller för dig som hellre vill utvecklas i egen regi med stöd av en personlig coach. Vi erbjuder nu ett Individuellt coachingstöd när det passar dig! Vi inleder med ett gemensamt halvdagsseminarium men arbetar sedan individuellt via skype eller telefon.

PowerPoint - Intensivkurs för självlärda

Vill du få kunder, medarbetare och andra att uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med PowerPoint kan du skapa presentationer som övertygar lyssnarna. I denna kurs lär du dig att arbeta från grunden med PowerPoint och programmets mallar för att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan sedan visas på en datorskäm, med OH-bilder eller på en stor skärm via projektor. Kursen är upplagd som en intensivkurs med ett något komprimerat innehåll, och genomförs under en dag istället för grundkursens två dagar. För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivkursen är det bra om du redan kan delar av kursinnehållet.

PowerPoint 2016

Om du redan kan mycket av grunderna i PowerPoint 2016 är det här en kurs för dig. Vi kommer att gå igenom olika typer av mallar och du får lära dig att skapa egna teman och anpassa bakgrundslayouterna. Vi beskriver hur du konfigurerar bildspel och hur du använder olika övergångar och animeringar för att skapa en spännande presentation.

PPAP - Production Part Approval Process

PPAP - Production Part Approval Process, är en kvalitetssäkringsprocess för godkännande av nya eller ändrade produkter. Det innebär att leverantören måste visa att man förstår alla specifikationer och att de kan uppfyllas i den planerade produktionsprocessen. PPAP är en del i standarden ISO/TS 16949. Den här utbildningen ger en förståelse för vad PPAP är och hur det förhåller sig till standarden ISO/TS 16949 och vilka de ingående kraven är och vilka kvalitetsverktyg som efterfrågas (Core Tools).

Praktisk affärsjuridik för icke-jurister

Vill du säkerställa att du arbetar smart med avtal och affärer? Kursen ger en god grund för hantering av vardagliga affärsjuridiska situationer. Du får information om hur man bäst positionerar sitt företag vid avtalsförhandlingar, marknadsföring och konkurrens, tvister och hur ni undviker de vanligaste fallgroparna. Kursen riktar sig till inköpare, säljare, projektledare, andra med ansvar för företagets affärer i olika hänseenden. Ingen juridisk förkunskap är nödvändig.

Praktisk Arbetsmiljö - för medarbetare WEBB

Detta är en webbaserad utbildning där ni själva bestämmer startdag. Ett effektivt och digitalt verktyg för dig som ledare att använda tillsammans med dina medarbetare i ert arbete kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kursen bygger på ett brett grepp kring den sociala arbetsmiljön och faktorer som påverkar den. Här finns allt du behöver för att på ett nytt sätt arbeta med arbetsmiljön på just din arbetsplats. Dina medarbetare deltar själva aktivt i arbetsmiljöarbetet och kan medverka till bättre fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Alla har tillgång till samma kunskap och information, samtidigt.

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare i företag och organisationer.

Praktisk stöd i arbetet med OSA (AFS 2015:4)

Målen för OSA enligt AFS 2015:4 är att främja hälsan på arbetsplatsen och öka förmågan att motverka ohälsa. Arbetsgivare ska se till att du som chef eller arbetsledare har kunskap om hur du kan förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling i din arbetsgrupp. Företagsutbildarna har tagit fram utbildningar och stödåtgärder till chef och ledare i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Praktiskt förbättringsarbete

För att hitta rotorsaken till företagets kvalitetsproblem krävs ett faktabaserat och systematiskt förbättringsarbete. I den här kursen får du praktiska kunskaper i tillämpningen av grundläggande kvalitetsverktyg så att avvikelser och problem får en bestående lösning. Du får också veta hur kvalitetsverktygen förhåller sig till Lean, Six Sigma och ISO 9001.

Presentera professionellt med PowerPoint och Excel

Det här är kursen för dig som vill skapa professionella rapporter (diagram och pivottabeller) i Excel och presentera dem tydligt och tilltalande i Powerpoint. Det är en heldagskurs med fokus på rapporter och presentationer.

Produktionsteknik

En flexibel produktion är ett måste för att ha möjlighet att möta de allt högre produktionskrav som ställs på tillverkande företag. Högre kompetens inom produktionsteknik efterfrågas allt mer, förutom den tekniska kompetensen krävs också kunskap om kvalitet och ekonomi. I den här kursen får deltagarna grunderna i produktionsteknik, kursen tar upp produktionsteknikens delar, kvalitetsarbete och även företagets ekonomiska villkor. Kursen består av teoretiska genomgångar och praktiska övningar som tillsammans blir en faktasamling som deltagaren tar med hem och kan använda i sitt arbete. Kursen är på 2 x 2 dagar och deltagarna gör en hemuppgift mellan seminarium 1 och 2.

Produktionsteknik längre grundutbildning

Behovet av produktionstekniker är stort. Företagsutbildarna har tillsammans med deltagare från Produktionschefsnätverket i Hudiksvall tagit fram en längre utbildning i produktionsteknik som kombineras med arbete i respektive företag. Utbildningen pågår i ett år fördelat på 20 utbildningsdagar, fysiska träffar ca 2 dagar/månad och mellan träffarna behöver deltagarna bedriva en del självstudier. Utbildningen genomförs i Hudiksvall, Sandviken och Gimo. Det är en grundläggande utbildning som levereras från Sandviks utbildningsföretag SUAB.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen inom produktionsteknik och skapa möjligheter för deltagarna att utvecklas på sina respektive företag. Varje deltagare behöver en mentor från det egna bolaget som tar fram ett produktionstekniskt projekt som deltagaren kan jobba med under utbildningen. Mentorn förväntas vara involverad i utbildningen för att säkerställa stöd och framdrift i projekt och utbildning (gärna en produktionstekniker).

Startdatum för utbildning är den 8 september, validering görs 5 maj.

Professionella kundkontakter

Att ge utmärkt kundservice är ofta skillnaden mellan att få och behålla en kund eller att mista kunden. Att skapa en bra relation, ha en bra kommunikation och ett professionellt bemötande både när det gäller positiva och negativa besked är nyckeln till utmärkt kundservice.

Kursen vänder sig till dig som möter kunder i ditt dagliga arbete antingen personligen, i telefon eller via webben samt till chefer och ledare som aktivt vill stötta och utveckla sitt team kring kundfokus.

Projektledarutbildning

Idag bedrivs allt fler uppdrag inom olika verksamheter i projektform. Att ha en god projektstruktur är viktigt och ännu viktigare är en bra projektledare. Att vara projektledare är ett viktigt uppdrag och för att projekten ska bli framgångsrika behövs en person med förmåga att leda och inspirera. Den här utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Kursen vänder sig till dig som leder eller ska leda projekt.

Projektledarutbildning Örnsköldsvik

Bakom ett framgångsrikt projekt står en person med förmåga att leda och inspirera. Utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Projektmedarbetare

Projekt syftar ofta till att lösa en eller flera uppgifter med en temporär sammansatt grupp av medarbetare under en begränsad tid. Förutsättningen för att projektet ska vara effektivt är att alla strävar mot samma mätbara mål och att man har ett tydligt och strukturerat arbetssätt.

Proportionalteknik Hydraulik

Alla som arbetar inom industri eller inom mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av styrd hydraulik. Genom denna kurs får man kunskaper i ämnet för både öppna och slutna system, och kan därmed förstå, felsöka och använda proportionalteknik i både industriella system och fordonshydraulik.

Regional utbildning för företagare

Vill du utveckla ditt företag? Vi erbjuder dig att delta i ett affärsutvecklingsprogram, där du får verktyg som ger dig möjlighet att vidareutveckla ditt företag. Programmet vänder sig till dig som har ett ungt företag och som vill utveckla din verksamhet. Vi utgår från din affärsidé och den vision du har med ditt företag och fokuserar på att hitta de aktiviteter som tar ditt företag till nästa nivå och mot uppsatta mål.

Rekrytering och introduktion

Nära hälften av alla småföretag anser att de har gjort en till tre felrekryteringar de senaste tre åren och en enda felrekrytering kan kosta företaget nära en miljon kronor. Det handlar om att hitta rätt person för ett jobb första gången genom relevant datainsamling och en professionellt utförd intervju.

Riskhantering - Risk management

Hur identifierar, analyserar och värderar ni risker i er verksamhet? Riskhantering och riskbaserat tänkande blir allt viktigare för företag och organisationer, i vissa standarder är det ett krav. I kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001 efterfrågas systematiska arbetssätt för riskhantering och riskbaserat tänkande i processerna både på operativ och strategisk nivå. Standarden ISO 31000:2018 ger stöd för hur riskhantering kan utformas och anpassas för företagets och organisationernas behov. Standarden ISO 27001 ger riktlinjer för ledningssystem för informationssäkerhet I den här utbildningen får deltagaren kunskap om riskhantering och verktyg att arbeta vidare med riskhantering i sina egna organisationer.

Ritningsläsning, grundkurs

Vid tillverkning och kontroll av verkstadsprodukter är det mycket viktigt att personalen kan tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget. För blivande verkstadstekniker och kontrollanter är en grundutbildning i ritningsläsning nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I den här utbildningen får du grunderna i ritningsläsning enligt ISO-standard och du får även grunderna i form och lägestoleranser.

Röjsåg, röjningsteknik och säkerhet, Nivå RA Grund

Utbildningen i röjningsteknik och säkerhet syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt använda röjmotorsåg. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder röjsåg dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder på såväl privata som offentliga arbetsplatser, exempelvis med röjning av sly, arbete med grästrimmer eller nedsågning av mindre häck.

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Samverka i arbetslaget genom Teams

Teams är ett mycket bra verktyg för att effektivisera sitt arbete i arbetslag, intressegrupper eller i projekt. I Teams spar du relevant dokumentation, kommunicerar med gruppmedlemmar, samarbetar i filer, ordnar videomöten, planerar aktiveter med mera. Genom konversationer och sameditering i delade dokument får du tillgång till moderna och effektiva verktyg. Teams är det perfekta verktyget för de som arbetar i ett arbetslag, i ett projekt, hantera supportärenden, samarbete med kunder eller andra externa grupper.

Scrum Master (utan certifiering)

Målet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur och varför Scrum fungerar, samt hur detta kan tillämpas rent praktiskt. Detta är en interaktiv kurs med fokus på verkliga exempel, övning och diskussion snarare än slides och passiv inlärning. Kursen genomförs på ett agilt sätt med en flexibel “kursbacklog” där du som deltagare har stor påverkan.

Simatic S7, Service 1 (Siemens)

Simatic S7, Service 1 ger grundläggande kännedom om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av styrsystemet, samt hårdvarukonfiguration och enklare programhantering. Deltagarna kommer att kunna utföra programändringar samt felsöka och testa befintliga Step 7-program. De ska även känna till Simatic S7-systemets uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska även ge kunskaper för att lösa mindre automationsuppgifter.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar.

Simatic S7, Service 2 (Siemens)

Simatic S7 Service 2 är en fortsättning till Simatic S7 service 1 och ger fördjupade kunskaper om felsökningsmöjligheterna i Simatic S7/Step 7. Målet med utbildningen är att lära sig hur man kan söka program- och hårdvarubetingade fel samt hur dessa avhjälps. Deltagarna vet hur man ska kunna använda anläggnings- och programdokumentation. De vet hur man använder Step 7 för felsökning och hur felen avhjälps. Upptäcka och åtgärda mjukvarufel som stoppar CPU:n samt kunna upptäcka och åtgärda logiska programmeringsmisstag och säkra/spara och dokumentera gjorda programändringar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll och som har grundläggande kunskaper enligt utbildningen Simatic S7 service 1.

Six Sigma Green Belt

Utbildningen bygger på Six Sigma som är ett beprövat koncept för hur man lyckas genomföra förbättringsprojekt av genombrottskaraktär. En central del av konceptet är att utbilda projektledare enligt en specifik projekt metodik, DMAIC, med tillhörande kvalitetsverktyg.I utbildningen varvas teori och praktik Utbildningen sker under fyra månader med tre utbildningstillfällen om två dagar. Totalt sex dagars teoretisk utbildning. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna i ett eget förbättringsprojekt där teorin tillämpas. Stöd från kursledare finns att tillgå via telefon och mail.

Smarta®Möten

Effektiva möten ger bättre resultat på kortare tid med struktur och mål.
Idag upptar interna möten mellan 25 - 50 % av tiden för många tjänstemän. Vissa möten saknar syfte, har inga tydliga mål eller saknar agenda. Start och sluttider hålls inte och det fattas inte tillräckligt tydliga beslut. Känns det som om era möten tar tid och energi, istället för att leda verksamheten mot uppsatta mål? Vill ni se till att era möten blir effektiva med riktigt bra mötesteknik? Då har vi lösningen!

Utbildningen genomförs på ett roligt och inspirerande sätt där vi varvar teori med praktiska övningar och workshops. Det är ca 4 - 5 veckor mellan de 2 kurstillfällena för att ni ska ha möjlighet att öva och applicera kunskaperna på era ordinarie möten.

SmartaMöten® är en 1,5 dagars kurs i möteseffektivitet för dig som vill bli inspirerat och få handfasta tips på hur du kan lyfta dina möten till nya nivåer. Genom utbildningen kommer du att ta del av dom viktiga delarna som behövs för att skapa goda förutsättningar för bra möten. Utbildningen varvar teori med reflektion, samt praktisk eget arbete, där du får god tid på dig att kunna fokusera på dina egna möten och det du vill förbättra. Utbildningen i att skapa effektiva möten lämpar sig för alla typer av verksamheter, både privata och offentliga.

SmartTime®utbildning

SmartTime® är en utbildning i personlig effektivitet i 2 steg där syftet är att arbeta enklare och smartare med full kontroll och bra struktur på samtliga uppgifter och dokument, med en planering som verkligen fokuserar på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna. Målet för varje deltagare är att få mer gjort, få ökad kontroll, minska stressen och frigöra tid till det som är viktigt. Jobba smartare helt enkelt!

Starta Eget-kurs - regional utbildning för nyföretagare

Starta eget- kursen är en utbildning som förser dig med de nödvändiga kunskaper du behöver om du vill starta företag.

Strategi och ledning

Utbildningen i strategi och ledning ger deltagarna en insikt i hur en verksamhet kan styras och drivas genom operativa, taktiska och strategiska forum. Rätt agenda, rätt diskussion och rätt beslut vid rätt tillfälle – det är vad en välfungerande strategi och ledning ger. Med operativa, taktiska och strategiska forum för verksamhetens frågor får inte bara företagets chefer och ledare förutsättningar till att leda verksamheten framåt, även medarbetarna får en tydlighet att förhålla sig till.

Strategisk kompetensutveckling

Att kompetensutvecklingen går i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare. Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir dessutom både rekrytering och utveckling lättare.

Strategisk ledning

När du arbetat ett antal år som chef och ledare är det viktigt att fylla på med kunskap och energi, både för din egen skull och för verksamheten som du är satt att leda. I den här utbildningen får du stöd i att utveckla företagets strategiska arbete och en fortsatt utveckling som chef och ledare.

STS rörkopplingar

Kontrollkraven på svetsade rörsystem är normalt mycket omfattande i förhållande till system uppbyggda med rörkopplingar. Samtidigt rör det sig i många sammanhang om applikationer med samma konstruktions- och driftsdata (tryck, temperatur och media). Då processystem och impulsledningar oftast sitter i direkt förbindelse med varandra, bör kraven på montage och kontroll jämställas. Det är endast vid betraktandet av hela system och totala hanteringen, som man erhåller en verklig kontroll på säkerhet, miljö och ekonomi. Mot bakgrund av detta har Swagelok Sweden utvecklat utbildningarna STS rörkopplingar samt STS ventiler. STS står för Safety Training Seminar och behandlar den typ av frågeställningar som uppkommer vid val och handhavande av röranslutningar och ventiler i flödessystem.

Ställningsbygge upp till 9 meter

Sedan juli 2006 gäller nya regler att alla som arbetar med ställningar måste ha genomgått en utbildning, oavsett tidigare erfarenheter. Olika höjder kräver olika utbildningar. Kursen Ställningsbyggnad, allmän utbildning som ger behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd. Utbildningen vänder sig både till dig som leder och till dig som utför arbetet.

Svensk och internationell moms

De flesta momsutbildningar du kan gå handlar om moms i Sverige, eller så handlar de om utländsk moms. Den här utbildningen tar upp momsfrågor inom både svensk handel och utrikes handel. I utbildningen ingår block ur vår heldagskurs kring internationell handel som vi bedömer vara särskilt viktiga och exempel på delar inom det svenska momsområdet där vi upplever att det finns mycket frågor.

Svenska - Avancerad

Vi höjer nivån i arbetet med tala/skriva/lyssna/läsa, skruvar upp tempot en ytterligare och använder mer avancerad svenska samtidigt som vi fortsätter att bygga på ordförrådet och uttal.

Svenska 1 - för nybörjare

Här börjar vi ”från scratch” med det nya språket med tonvikt på uttal och vokabulär. Du kommer snabbt att kunna formulera enkla meningar och göra dig förstådd i vardagen. Vi använder läroböcker, men förankrar också språket i din dagliga miljö.

Svenska 2 - fortsättning

Vi fortsätter det påbörjade arbetet med tala/skriva/lyssna/läsa, skruvar upp tempot en aning och använder mer och mer svenska samtidigt som vi fortsätter att bygga på ordförrådet.

Systematisk problemlösning

Systematisk problemlösning (SPL) är ett centralt verktyg inom Lean och kan ses som motorn för att eliminera slöserier, störningar och arbeta med ständiga förbättringar. Syftet är att hitta grundorsakerna till ett problem därefter bygga bort dem. Under utbildningen får deltagarna teori inom ämnet samt praktiska övningar för att öva på olika typer av verktyg och tekniker – på både fiktiva och verkliga problem.

Säker hantering av gas

Kunskapskraven ökar på de medarbetare som arbetar med gas och tillhörande utrustning. Ett förebyggande säkerhetsarbete minimerar risken för att en olycka ska inträffa. Den här utbildningen ger dig goda kunskaper i säker hantering av gaser.

Säker kemikaliehantering

Grundkurs i kemikaliehantering. Oavsett om du arbetat länge i en miljö som hanterar kemikalier eller inte så är det bra att uppdatera kunskapen om kemikaliers påverkan på dig och din arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete, ansvarar för inköp eller på annat sätt kommer i kontakt med kemiska produkter. Ingen särskild förkunskap krävs.

Säkerhet i hydraulik och trycksatta system

Den som arbetar med hydraulik och trycksatta system behöver ha kunskap om vilka risker som finns i arbetet. Bland annat så finns hälsorisker vid hantering av oljan, risker med trycksatta slangar och otäta hydraulsystem. Vad händer om man träffas av en stråle med ett tryck på 400 bar? Kursen är inriktad på säkerheten i hydraulik men många delar är även överförbara till andra trycksatta system.

Säkra lyft

Personal som arbetar med att koppla laster, assisterar vid lyft av laster eller i övrigt kommer i kontakt med olika lyftarbeten måste har rätt kunskap och säkerthetstänk för att undvika olyckor i lyftsituationer.

Säljhinderträning

Hjärtat i de flesta företagen är försäljning, utan marknad och kunder har företagen inte avsättning för sina affärsidéer.

Tillsyn av pallställ och övriga ställagetyper

I AFS anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras ska genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren måste därmed ha rutiner för fortlöpande kontroll av att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget upprättat måste det också klart framgå hur frekvent kontrollen utförs, vilka punkter som kontrolleras samt vem som ansvarar för att kontrollen utförs.

Truckförarutbildning, AB-kort

Goda kunskaper om regler och skyldigheter vid framförande av truck minskar risken för personskador.

Kursen vänder sig till dig som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder typ AB. Möjlighet finns dessutom att erhålla behörighet för C-kort. Om C-kort önskas är det viktigt att du anger detta vid anmälan. Behörighet på AB och C erhålles efter att uppkörning gjorts på aktuell trucktyp.

Truckförarutbildning, AB-kort e-Truck

Största delen av grundutbildningen sker enskilt, på digital väg via e-Truck. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Därefter väntar praktikprovet, som förutom uppkörningen även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

Den här kursen riktar sig till personer som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder. TLP 10 är indelad i olika kurstyper, A, B, C och D. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör.

Truckförarutbildning, repetition med praktik

För att säkerställa truckförarens kompetensnivå och säkerställa att truckföraren är informerad om såväl företagets som myndigheternas krav på säker truckhantering är truckrepetition ett viktigt inslag i säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Repetition - och fortbildningskurser ger möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.

Truckförarutbildning, teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Truckförarutbildning.

Truckförarutbildning, uppgr. från AB- till C-kort

Är du truckförare med AB-kort kan du uppgradera dig till C-kort, vilket ger dig behörighet till specialmaskiner såsom Hjullastare, Sidlastare, Containertruck, Timmertruck, Grensletruck och Teleskoplastare, samtliga för industriellt bruk.

Den generella C-kursen samt denna uppgradering ger behörighet för att köra hjullastare med pallgaffel för industriellt bruk.

Tydligt ledarskap

Nu bjuder vi in till ett ledarskapsprogram för regionens chefer och ledare! I programmet får du möjlighet att bygga lokala och regionala nätverk, samtidigt som du arbetar med dina personliga utvecklingsmål- och planer samt ditt företags verksamhetsmål. Programmet vänder sig till dig som är företagsledare eller mellanchef i ett litet, medelstort eller stort företag eller koncern.

UGL - Utveckling av grupp och ledare

Utveckling av Grupp och Ledare passar dig som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem. Under fem heldagar får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera direkt och tydligt samt träna på konflikthantering och se en grupps utveckling.

Underhållsteknik i Hydraulik

Alla som arbetar inom industri eller mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av hydraulik med ingående komponenter.

Utveckling av ledningsgrupper

En effektiv, tydlig och samspelt ledningsgrupp skapar förutsättningar för framgångsrika organisationer. Denna utbildning för utveckling av ledningsgrupper bidrar till ökad förståelse om nuläge och stöttar gruppen i utvecklingsaktioner framåt. Utbildningen riktar sig till ledningsgrupper som vill få stöd och verktyg för att nå nästa nivå.

Vinnande Presentationer och Retorik 2 dagar

Ingår det i ditt jobb att hålla presentationer för en större eller mindre grupp? Känner du ibland att du skulle vilja vässa dina presentationer ett snäpp till? Då är den här utbildningen för dig! Att presentera en idé eller ett förslag på ett engagerande och professionellt sätt är nödvändigt för att kunna förmedla ditt budskap och få gehör.

Visuell svetskontroll

I en allt hårdare internationell konkurrens, blir det än viktigare att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Många svetsande företag lägger ansvaret för den visuella svetskontrollen på svetsarna (som egenkontroll). Upplägget är bra, men förutsätter erforderlig kunskap kring svetsbeteckningar och kvalitetsnivåer samt träning i att värdera svetsar mot gällande kravstandard (ISO 5817 / ISO 10042. I den här utbildningen ges deltagarna kunskap att självständigt kunna utvärdera kvaliteten hos svetsförband med hjälp av visuell kontroll. Detta innefattar att kunna särskilja och identifiera olika typer av svetsdiskontinuiteter, kunskap om kravstandarden SS-ISO 5817, kännedom om mätdon / mätteknik samt rutiner för rapportering.

Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 1

Utbildningen omfattar två dagar och täcker grunderna inom området värmebehandling och tar upp processkunskap samt säkerhetsfrågor vid hanteringen av ugnar och gaser.

Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 2

Utbildningen omfattar två dagar med värmebehandlingsteorier och praktiska exempel och övningar. Praktikfall diskuteras och praktiska försök görs i laboratorieskala, t.ex. värmning och kylning med olika metoder.

Word Grundkurs

De flesta som arbetar med datorer har kommit i kontakt med ordbehandlingsprogrammet Word. Många utnyttjar dock inte de användbara funktionerna som gör Word till ett komplett program för alla som arbetar med texter. Kursen lär dig de viktiga grunderna i Word tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör ditt arbete effektivare.