Vi erbjuder utbildningar inom…

Söker du andra utbildningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller via e-post. Vi är flexibla och har stor erfarenhet av att skräddarsy nya utbildningar. Det du efterfrågar kanske fler företag är i behov av. Vi har kontakterna!

Förfina ditt urval

Orter

Datumsatta utbildningar

Kurs/Utbildning Längd Plats Kommande tillfällen

AFS 2017:3, dag 1. Nya regler för trycksatta anordningar.

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft 1 december 2017. Denna föreskrift ersätter AFS 2001:4 "Gasflaskor", AFS 2002:1 "Användning av trycksatta anordningar", AFS 2005:2 "Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar" och AFS 2005:3 "Besiktning av trycksatta anordningar". Utbildningen är uppdelad i två dagar och du kan välja, utifrån ansvarsområde, att gå bägge dagarna alternativt dag 1 eller dag 2. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest effektiva sätt kan uppfylla kraven i den egna anläggningen.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Dataskyddsförordningen - (GDPR)

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Genom de nya reglerna stärks individens rätt att själv bestämma över sina personuppgifter, vilket kommer att innebära att bl.a. reglerna om samtycken och informationsinsatser blir strängare. Under den här halvdagen får du insyn i vad förordningen innebär och du får också verktyg för hur du och din organisation kan arbeta med GDPR på ditt företag.

Längd: 3h
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Fåtal platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Frukostmöte - Digitalisering

Välkommen på ett frukostmöte om digitalisering, där får du information om den nationella satsningen Kickstart Digitalisering som just nu stärker konkurrenskraften och ökar digitaliseringstakten i små och medelstora industriföretag runt om i hela Sverige. Vilka möjligheter finns det med digitalisering för just ditt företag? Hur kommer man igång eller fortsätter den egna digitaliseringsresan? Hör Ola Wallberg, affärsutvecklare för Fiber Optic Valley/RISE ge insikt och inspiration för hur just ditt företag kan ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Varmt välkommen till Företagsutbildarnas frukostmöte 27 februari. 07:30 serveras en frukostmacka samt kaffe/the 08:00 - 09:00 föreläser Ola Wallberg, Fiber Optic Valley/RISE

Längd: 2h
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

AFS 2017:3, dag 2. Krav kring användning av trycksatta anordningar, för anläggningsägare

Från och med den 1 december gäller AFS 2017:3 som bl a innebär nya krav kring användning av trycksatta anordningar. I AFS 2017:3 dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT. Under dag 2 ingår också en kort beskrivning av de kommande kraven på att pannoperatörerna skall ha en giltig certifiering att ingå (övergångsregler gör att dessa träder i kraft först 3 år efter att föreskriften börjat gälla).

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Ansvarsutbildning för arbetsledare

Som ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar är det mycket du måste tänka på. Du bör ha kunskap om risksituationer, veta hur du förebygger olyckor och vad som händer vid en eventuell olycka. Du utfärdar även körtillstånd. Har ni exempelvis rätt försäkringar och följer ditt företag kraven i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete? Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. På kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vad de bakomliggande principerna är.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Fagersta
Sandviken
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers)

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Fagersta
Sandviken
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Fullbokad
Fagersta
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Hjullastarutbildning för material- och godshantering

Hjullastare för godshantering innebär att du har rätt att använda skopa och förflytta massor ovan jord, och utgör en obligatorisk grund för Hjullastare Anläggning. Den generella C-kursen ger behörighet för att köra hjullastare för industriell hantering med pallgafflar. Vår säkerhetsutbildare Lasse Andersson, LA Utbildning är godkänd truck- och maskininstruktör hos TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Efter avslutad kurs kommer du enkelt via TYA:s hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter direkt. Länk till TYA

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Sandviken
Hudiksvall
Fagersta
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Truckförarutbildning, AB-kort e-Truck

Största delen av grundutbildningen sker på digital väg via e-Truck. Deltagaren får en kod, loggar in på en hemsida, får sina frågor via datorn och kan svara med läroböcker som stöd. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Därefter väntar praktikprovet, som förutom uppkörningen även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Fåtal platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Excel grundkurs

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Fagersta
Sandviken
Sandviken
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Sandviken
Fåtal platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Truckförarutbildning, repetition med praktik

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra samt sänker kostnaderna för företaget. Praktisk genomgång av bland annat daglig tillsyn.

Längd: 1 dag
Iggesund
Fagersta
Iggesund
Sandviken
Iggesund
Iggesund
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Iggesund
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Iggesund
Platser kvar

Truckförarutbildning, uppgr. från AB- till C-kort

Är du truckförare med AB-kort kan du uppgradera dig till C-kort, vilket ger dig behörighet till specialmaskiner såsom Hjullastare, Sidlastare, Containertruck, Timmertruck, Grensletruck och Teleskoplastare, samtliga för industriellt bruk. Den generella C-kursen samt denna uppgradering ger behörighet för att köra hjullastare med pallgaffel för industriellt bruk. Vår säkerhetsutbildare Tom Andersson, LA Utbildning är godkänd truck- och maskininstruktör hos TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Efter avslutad kurs kommer du enkelt via TYA:s hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter direkt. Länk till TYA

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers), teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra samt sänker kostnaderna för företaget.

Längd: 4h
Örnsköldsvik
Fagersta
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Förhandlingsteknik, steg 1

Att lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda är en konst. I Förhandlingsteknik steg 1, lär du dig att kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling. Du lär dig vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, och att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge. Du får också lära dig vad som krävs för att uppnå ett förhandlingsläge.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Sandviken
Örnsköldsvik
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Mobila arbetsplattformar, repetitionsutbildning

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra, samt sänker kostnader för företaget.

Längd: 4h
Örnsköldsvik
Fagersta
Hudiksvall
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Fallskydd, Arbete på hög höjd

Fallolyckor är tyvärr vanligt förekommande på arbetsplatser i Sverige. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar på höjder över 2 meter, utan fasta fallskydd och där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Fagersta
Sandviken
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Hjärt-Lungräddning med vägledning vid elskada

Olyckor, tillbud och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa när som helst hemma, på arbetsplatsen eller under fritiden. När olyckan är framme är det mycket viktigt att den som finns i närheten, en familjemedlem, en arbetskamrat, en vän eller någon annan, kan göra något för att rädda livet på den som råkat ut för en olycka eller en sjukdomsattack. Det är därför av största vikt att så många som möjligt vet hur man ger första hjälpen och har mod att göra det

Längd: 3h
Iggesund
Sandviken
Iggesund
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Hantera stora datamängder mellan Access och Excel

Denna utbildning kombinerar Access och Excel för att kunna hantera stora datamängder och skapa just den lösning som du behöver. Kursen går igenom hur man kan ta hand om data, som tankats ner utifrån, i Access. Där kan tidsstämpling och andra bearbetningar och kompletteringar göras. Konkret: Vi lär oss skapa vissa typer av frågor i Access (select, append, update).

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Professionella kundkontakter

Att ge utmärkt kundservice är ofta skillnaden mellan att få och behålla en kund eller att mista kunden. Att skapa en bra relation, ha en bra kommunikation och ett professionellt bemötande både när det gäller positiva och negativa besked är nyckeln till utmärkt kundservice.

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Säker hantering av gas

Kunskapskraven ökar på de medarbetare som arbetar med gas och tillhörande utrustning. Ett förebyggande säkerhetsarbete minimerar risken för att en olycka ska inträffa. Den här utbildningen ger dig goda kunskaper i säker hantering av gaser.

Längd: 5h
Iggesund
Iggesund
Fåtal platser kvar

Projektledarutbildning

Idag bedrivs allt fler uppdrag inom olika verksamheter i projektform. Att ha en god projektstruktur är viktigt och ännu viktigare är en bra projektledare. Att vara projektledare är ett viktigt uppdrag och för att projekten ska bli framgångsrika behövs en person med förmåga att leda och inspirera. Den här utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Längd: 4 dagar
Örnsköldsvik
Fagersta
Sandviken
Örnsköldsvik
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Ställningsbygge upp till 9 meter

Sedan juli 2006 gäller att alla som arbetar med ställningar måste ha genomgått en utbildning, oavsett tidigare erfarenheter. Olika höjder kräver olika utbildningar. Byggutbildning Star ger kursen Ställningsbyggnad, allmän utbildning som ger behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd. Utbildningen vänder sig både till dig som leder och till dig som utför arbetet.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Excel fördjupningskurs, 2 dagar

Genom den här kursen får du fördjupad kunskap för att kunna utnyttja fler av Excels alla funktioner. Du ska bland annat kunna skapa och redigera diagram på olika sätt, behärska felsökning, funktioner och kunna skapa egna makron.

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare.

Längd: 1 dag
Sandviken
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Sandviken
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

D-HLR - Hjärt och lungräddning med hjärtstartare

När en olycka inträffat måste du snabbt kunna undersöka vad som har hänt, larma 112 och ta hand om en person med luftvägsstopp, medvetslöshet eller hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer(ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

Längd: 3h
Fagersta
Fagersta
Fagersta
Fagersta
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar
Fagersta
Platser kvar

Ekonomi för icke-ekonomer

Allt fler får ekonomiskt ansvar i sitt arbete och att läsa en ekonomisk rapport eller ett bokslut kan vara problematiskt om man inte har tillräckliga kunskaper inom området. Idag är det viktigt att ha kontroll över kostnader och förstå vart vinsterna genereras. Den här kursen ger dig grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå företagsekonomiska samband, det ökar dina egna möjligheter att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Hjullastarutbildning C2 för industriell hantering

Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö (dock ej skopa, då den inte räknas som lyftaggregat). Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Heta Arbeten

Med rätt kunskap begränsas riskerna med arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel vid svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning och arbete med sliprondell eller varmluftspistol. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Längd: 6.5h
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Nya ISO 9001 med riskhantering

Hösten 2015 uppdaterades kvalitetsledningsstandarden, ISO 9001. Standarden har blivit mer tjänsteorienterad och fått en ökad flexibilitet i gällande dokumentation. Nya ISO 9001:2015 ger även ett ökat fokus på ledarskapet. De största förändringarna handlar om åtgärder för att hantera risker och möjligheter i företaget och för strategiskt viktiga leverantörer. Vilket innebär höjda krav på riskhantering.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

PowerPoint 2016

Om du redan kan mycket av grunderna i PowerPoint 2016 är det här en kurs för dig. Vi kommer att gå igenom olika typer av mallar och du får lära dig att skapa egna teman och anpassa bakgrundslayouterna. Vi beskriver hur du konfigurerar bildspel och hur du använder olika övergångar och animeringar för att skapa en spännande presentation.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Att leda utan att vara chef

Det finns många medarbetare som leder andra på jobbet utan att för den skull vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare, koordinator eller har en annan roll där du leder utan att ha formellt chefsansvar. Att ha självinsikt i rollen som ledare är av stor vikt för ett bra ledarskap. Du bör också känna trygghet och säkerhet med hur du ska agera i olika situationer.

Längd: 4 dagar
Örnsköldsvik
Sandviken
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Jobba smartare med datorn

Microsoft Office - 4 program på 2 dagar! De flesta som arbetar med datorer har kommit i kontakt med Microsofts Officepaket. Många utnyttjar dock inte de användbara funktionerna som gör Word, Excel, PowerPoint och Outlook till kompletta program. Kursen lär dig de viktiga grunderna i programmen, tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör ditt arbete effektivare.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Truckförarutbildning, AB-kort

Till dig som vill ha förarbevis typ AB samt möjlighet för påbyggnad till C-kort. Vår säkerhetsutbildare Tom Andersson, LA Utbildning är godkänd truck- och maskininstruktör hos TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Efter avslutad kurs kommer du enkelt att via TYA:s hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter direkt.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Sandviken
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

PowerPoint - Intensivkurs för självlärda

Vill du få kunder, medarbetare och andra att uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med PowerPoint kan du skapa presentationer som övertygar lyssnarna. I denna kurs lär du dig att arbeta från grunden med PowerPoint och programmets mallar för att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan sedan visas på en datorskäm, med OH-bilder eller på en stor skärm via projektor. Kursen är upplagd som en intensivkurs med ett något komprimerat innehåll, och genomförs under en dag istället för grundkursens två dagar. För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivkursen är det bra om du redan kan delar av kursinnehållet.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

BAM - bättre arbetsmiljö

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Excel, Rapport och analys med pivottabeller

Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Mobila arbetsplattformar

Utbildningen för mobila arbetsplattformar (liftar) följer liftläroplanen LLP och SS-ISO 18878:2004. Nytt är användning av fallskydd i mobila arbetsplattformar enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Användare av mobila arbetsplattformar som kan regler och skyldigheter, minskar risken att skada sig själv och andra.

Längd: 1 dag
Fagersta
Hudiksvall
Sandviken
Örnsköldsvik
Hudiksvall
Fagersta
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar
Hudiksvall
Platser kvar

Elsäkerhet vid arbete för elyrkesman (SSG 4500)

ELSÄK-FS 2006:1 ställer krav på innehavaren och arbetsgivaren att man ska ha rätt elsäkerhetskompetens för att utföra sina elarbetsuppgifter inom företaget. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. Utbildningen kan även genomföras med stöd av ESA och ESA Industri.

Längd: 1 dag
Iggesund
Iggesund
Platser kvar

Förarkurs för kranar (Travers) Örnsköldsvik

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. 80% av alla olyckor sker på grund av nonchalans eller okunskap gentemot säkerhetsregler, detta kan minskas genom att ge medarbetaren rätt kunskap om Säkerhetsföreskrifter, Daglig tillsyn av lyftanordningar och lyftredskap, Säker lastkoppling och körning.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar
Örnsköldsvik
Platser kvar

Motorsågskörkort, A

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Sandviken
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Ny som chef

Chefsuppdrag ska vara tydligt och förankrat hos respektive chef. Förståelse och tolkningar av vad det innebär, är centralt för att uppfylla förväntningar och krav från den egna organisationen. Med stöd av mandat, rättigheter och skyldigheter samt lagstiftningen så är chefen ansvarig för mål och resultat i sin verksamhet. Vilka ansvar, befogenheter, rättigheter och skyldigheter som åligger chefen är basen i utbildningen. De personliga egenskaperna påverkar hur chefskapet utförs, därför kartlägger vi dessa för att se vilken inverkan de får på hur chefsuppdraget utförs. Utbildningen skapar en stabil grund för starten på ett gott chefskap.

Längd: 5 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Motorsågskörkort, AB

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras.

Längd: 3 dagar
Hudiksvall
Sandviken
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 1

Utbildningen omfattar två dagar och täcker grunderna inom området värmebehandling och tar upp processkunskap samt säkerhetsfrågor vid hanteringen av ugnar och gaser.

Längd: 2 dagar
Ramnäs
Ramnäs
Platser kvar

Excel fördjupningskurs, 1 dag

Med kalkylprogrammet Excel kan du göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Längd: 1 dag
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Röjsåg, röjningsteknik och säkerhet, Nivå RA Grund

Utbildning i röjningsteknik och säkerhet så att du kan hantera röjsågen på ett säkert och effektivt sätt.

Längd: 1 dag
Hudiksvall
Sandviken
Hudiksvall
Platser kvar
Sandviken
Platser kvar

Truckförarutbildning, teorirepetition

Längd: 3.5h
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Praktisk Arbetsmiljö - för medarbetare WEBB

Detta är en webbaserad utbildning där ni själva bestämmer startdag. Ett effektivt och digitalt verktyg för dig som ledare att använda tillsammans med dina medarbetare i ert arbete kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kursen bygger på ett brett grepp kring den sociala arbetsmiljön och faktorer som påverkar den. Här finns allt du behöver för att på ett nytt sätt arbeta med arbetsmiljön på just din arbetsplats. Dina medarbetare deltar själva aktivt i arbetsmiljöarbetet och kan medverka till bättre fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Alla har tillgång till samma kunskap och information, samtidigt.

Längd:
Platser kvar
Platser kvar

Strategisk ledning

När du arbetat ett antal år som chef och ledare är det viktigt att fylla på med kunskap och energi, både för din egen skull och för verksamheten som du är satt att leda. I den här utbildningen får du stöd i att utveckla företagets strategiska arbete och en fortsatt utveckling som chef och ledare.

Längd: 4 dagar
Söråker
Söråker
Platser kvar

Simatic S7, Service 1 (Siemens)

Att ha kunskap om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av systemet, hårdvarukonfiguration samt enklare programhantering, bidrar till utökade användningsmöjligheter för personalen.

Längd: 5 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Excel, Fortsättningskurs, Örnsköldsvik

Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Fullbokad

Handledarutbildning

Den som ska utbilda eller introducera en kollega eller elev har ett mycket betydelsefullt uppdrag. Hur identifierar man sin adepts talang på bästa tänkbara sätt? För att kunskapsöverföringen ska bli effektiv behövs ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt med god planering och rätt pedagogiska verktyg.

Längd: 1 dag
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Hydraulik - introduktionskurs

Den som i sitt arbete kommer i kontakt med produkter och komponenter inom det hydrauliska området behöver ha kunskap om hydraulikens grunder för att kunna utveckla ditt arbete.

Längd: 2 dagar
Hudiksvall
Hudiksvall
Platser kvar

Internrevision, ISO 9001 & ISO 14001

Syftet med interna revisioner är att identifiera förbättringsområden. Internrevisorn är ledningens förlängda arm ut i organisationen och nyckelperson i företagets arbete med ständiga förbättringar.

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Access grundkurs

Access är ett kraftfullt verktyg för att hantera relaterade tabeller och att skapa applikationer.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Tydligt ledarskap, 12 dagar

Nu bjuder vi in till ett nytt ledarskapsprogram för regionens chefer och ledare! I programmet får du möjlighet att bygga lokala och regionala nätverk, samtidigt som du arbetar med dina personliga utvecklingsmål och -planer samt ditt företags verksamhetsmål.

Längd: 12 dagar
Söråker
Söråker
Platser kvar

Från massa till papper och kartong

Pappersbruket berör en mängd olika yrkesroller både internt och bland leverantörer. Det finns vinst med att se sin del i ett större perspektiv och att förstå hur hela processen fungerar i ett integrerat massa- och pappersbruk. Kan vi använda det för att erbjuda ännu bättre lösningar och tjänster både internt och externt?

Längd: 2 dagar
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Grundkurs i logistik

Logistiken har en stor betydelse för ett företag. Bra logistik påverkar både företagets lönsamhet och kundservice. Det är ett mycket kraftfullt verktyg som ger positiva effekter på samtliga delar i lönsamhetsbegreppet såsom kostnader, intäkter och det totala kapitalet.

Längd: 2 dagar
Sandviken
Sandviken
Platser kvar

Datumsatta frukostmöten

Kurs/Utbildning Längd Plats Kommande tillfällen

Upplev möjligheterna med Office 365

Funderar ni på att övergå till Office 365? Kanske är ni redan mitt i en övergång... Under detta frukostmöte får du en introduktion till vad Office 365 omfattar och kunskap om hur verktygen samverkar och hur de kan öka affärsproduktiviteten. Den nya tekniken låter dig inte bara jobba där du är, utan den skapar förutsättningar för nya samarbetsformer. I ett scenariobaserade praktiska exempel får du inblick i hur du kan dra nytta av verktygen för effektivt samarbete och kommunikation.

Längd:
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Platser kvar

Ej datumsatta frukostmöten

Kurs/Utbildning

"Motivationskoden" - Tommy Lundberg

Vad är det som gör att vi går igång på jobbet – att vi blir inspirerade, engagerade och motiverade? Välkommen till en inspirerande föreläsning med Tommy Lundberg, uppmärksammad föreläsare och författare till boken ”Motivationskoden”. I Tommys föreläsning får vi följa med på en tankeväckande resa genom ekonomisk och psykologisk forskning, den mänskliga hjärnans märkliga vindlingar och Tommys egna erfarenheter och tankar om ledarskap.

Att främja mångfald på arbetsplatsen

Välkommen till frukostmötet Att främja mångfald på arbetsplatsen. Föreläsare Marianne Strindin och Sara Ekenstedt, ESAM AB föreläser om mångfald på arbetsplatsen.

Frukostmöte- Jobba med hjärnan i fokus. Varför är det viktigt att stanna upp och fokusera för att kunna prestera?

Under detta frukostseminarium berättar Ulrika Sedin, Modern Mind, om kopplingen mellan Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 och nyttan av att träna hjärnans ”uppmärksamhetsmuskel”. Vi får lära oss, hur kunskap om hjärnan gör skillnad i din organisation, på vilket sätt denna kunskap ökar förmågan att hantera e-post, möten, uppsatta mål och planering samt att det går att sänka stressnivåerna genom att jobba hjärnsmart. Teori och forskning kring mindfulness varvas med övningar och exempel på konkreta verktyg att använda i arbetsvardagen.

Hur rustar vi ledarskapet för en allt snabbare förändringstakt?

Förändringstakten ökar konstant i både näringsliv och offentlig sektor och utmanar både individ, ledare och organisation. Aldrig tidigare har människan på så kort tid utvecklat denna mängd ny avancerad teknologi och nya affärsmodeller. Ledare behöver därför utveckla sina egna förmågor. Men det räcker inte om man vill ligga i framkant. Vi behöver dessutom ett starkare samarbete med varandra och som ledare behöver vi göra både oss själva och våra medarbetare delaktiga och engagerade för att hantera utvecklingen. Elisabeth Ahremark och Lars Lagerstedt från Gaia Leadership kommer och föreläser om att leda i förändring. Lars arbetar sedan 30 år med ledningsgrupper, arbetsplats- och ledarskapsutveckling. Elisabeth har lång erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation och arbetar sedan 15 år som ledarskapskonsult.

Nya Dataskyddsförordningen GDPR berör alla

Ingen har råd att vara okunnig om nya Dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. GDPR ersätter Personuppgiftslagen PUL. GDPR säger att det idet är varje individs rättighet att veta vad som händer med dennes personuppgifter. Därför kommer det att krävas total transparens gentemot individen om hur företag använder personuppgifter. Med andra ord: det gäller att hålla koll på sina processer och den information som hanteras. Alla företag och organisationer som handhar personuppgifter berörs av förordningen och det är hög tid att börja förbereda sig. Om man inte uppfyller de nya kraven som kommer att ställas riskerar man vite på upp till 4 % av den totala koncernomsättningen.

Upplev möjligheterna med Office 365

Funderar ni på att övergå till Office 365? Kanske är ni redan mitt i en övergång... Under detta frukostmöte får du en introduktion till vad Office 365 omfattar och kunskap om hur verktygen samverkar och hur de kan öka affärsproduktiviteten. Den nya tekniken låter dig inte bara jobba där du är, utan den skapar förutsättningar för nya samarbetsformer. I ett scenariobaserade praktiska exempel får du inblick i hur du kan dra nytta av verktygen för effektivt samarbete och kommunikation.

Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Kurs/Utbildning

5S - ett leanverktyg

5S är en stabil grund att bygga ett förbättringsarbete på. Under arbetet med 5S bestämmer man sig för en standard om hur man vill att arbetsplatsen ska fungera. Standarden gör att det är lätt att upptäcka och åtgärda problem. 5S metoden blir ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang och effektivitet. Metoden skapar också ordning och reda på arbetsplatsen.

8D-metoden

För att hantera uppkomna problem och säkerställa att dessa inte inträffar igen krävs ett faktabaserat och systematiskt förbättringsarbete. Som hjälp i detta arbete finns bl.a. 8D-metoden som ger ett "steg för steg" stöd i förbättringsarbetet. I den här utbildningen varvas teori och praktik.

A3-metoden, ett leanverktyg

A3 är ett sätt att kommunicera, för att visualisera ett problemområde och skapa samsyn. Syftet är främst att lösa aktuella problem men också att göra problemlösningsprocessen transparent och lätt att lära ut. Med A3-metoden får du bättre kvalitet i både beslut och genomförande. Den skapar effektiva och lättillgängliga beslutsunderlag och rapporter och har en central roll i företagets managementsystem. Varje uppgift som en verksamhet ställs inför sammanfattas på ett enda papper.

Access grundkurs

Access är ett kraftfullt verktyg för att hantera relaterade tabeller och att skapa applikationer.

Affärsjuridik, Ö-vik

I varje företags vardag ingår situationer där avtal ska slutas och risker hanteras. I denna utbildning ligger fokus på grundläggande kunskaper samt medvetenhet om riskmoment inom affärsjuridiken. Genom ökad förståelse av affärsjuridiska begrepp och ökad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i olika inköps- och försäljningssituationer, blir deltagarna mer professionella i affärssammanhang och kan göra bra affärer på ett säkert sätt.

AFS 2017:3, dag 1. Nya regler för trycksatta anordningar.

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft 1 december 2017. Denna föreskrift ersätter AFS 2001:4 "Gasflaskor", AFS 2002:1 "Användning av trycksatta anordningar", AFS 2005:2 "Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar" och AFS 2005:3 "Besiktning av trycksatta anordningar". Utbildningen är uppdelad i två dagar och du kan välja, utifrån ansvarsområde, att gå bägge dagarna alternativt dag 1 eller dag 2. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest effektiva sätt kan uppfylla kraven i den egna anläggningen.

AFS 2017:3, dag 2. Krav kring användning av trycksatta anordningar, för anläggningsägare

Från och med den 1 december gäller AFS 2017:3 som bl a innebär nya krav kring användning av trycksatta anordningar. I AFS 2017:3 dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT. Under dag 2 ingår också en kort beskrivning av de kommande kraven på att pannoperatörerna skall ha en giltig certifiering att ingå (övergångsregler gör att dessa träder i kraft först 3 år efter att föreskriften börjat gälla).

Ansvarsutbildning för arbetsledare

Som ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar är det mycket du måste tänka på. Du bör ha kunskap om risksituationer, veta hur du förebygger olyckor och vad som händer vid en eventuell olycka. Du utfärdar även körtillstånd. Har ni exempelvis rätt försäkringar och följer ditt företag kraven i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete? Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. På kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vad de bakomliggande principerna är.

Arbete På Väg, nivå 1-2

En grundläggande utbildning som alla inom "Arbete på väg" måste genomgå, oavsett vilken arbetsuppgift man har. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen. Du som arbetar på vägen har eget ansvar att kunna visa upp kompetensbevis för din utbildningsnivå direkt på arbetsplatsen och din arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en kopia på detta. Dessa regler för "Arbete på väg" gäller som grund för både Trafikverket och Kommuner. Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK/TRVR Apv.

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Den här utbildningen vänder sig till dig som är chef och har gått BAM utbildning för ett antal år sedan. Det är en endags utbildning där du får fräscha upp kunskaperna inom arbetsmiljö och även får ta del av det som är nytt exempelvis i AFS 2015:4

Att arbeta i projekt

Ett lyckat och framgångsrikt projektresultat är beroende av samspelet mellan deltagarna i projektgruppen. En gemensam syn på projektarbetet gör att alla deltagare drar åt samma håll.

Att förebygga hot, mobbing och särbehandling på arbetsplatsen

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (1 §, AFS 1993:17) Mobbning, hot och trakasserier är exempel på kränkande särbehandling. Att uppmärksamma och förstå anledningen till att medarbetare utan synbar anledning håller låg profil, avstår från gemensamma aktiviteter och även avstår från befordran, är viktigt. Hur kan jag som chef, ledare och arbetskamrat närma mig och hantera dessa frågor utan att verka påträngande? Den här utbildningen ger verktyg för att se signaler och tecken på kränkande särbehandling och den ger också redskap för hur och när du som chef, ledare och arbetsmiljöombud ska agera.

Att leda effektiva möten - något du bara ska kunna?

Möten är ett av de vanligaste verktygen för kommunikation, beslutsfattning och utveckling. Olika uppskattningar visar att chefer och tjänstemän tillbringar mellan 30 - 70 % av sin arbetsdag i möten. Möten varierar från att vara effektiva, inspirerande och förtydligande sammankomster som driver verksamheten framåt, till att vara ett frustrerande och stressigt slöseri med tid, kompetens och resurser.

Att leda utan att vara chef

Det finns många medarbetare som leder andra på jobbet utan att för den skull vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare, koordinator eller har en annan roll där du leder utan att ha formellt chefsansvar. Att ha självinsikt i rollen som ledare är av stor vikt för ett bra ledarskap. Du bör också känna trygghet och säkerhet med hur du ska agera i olika situationer.

Avtalsrätt

Varje affär är ett avtal. Upprättande av avtal inom affärslivet är en process bestående av flera olika moment, där bindande rättsregler kan göra sig gällande redan innan själva avtalet kommit till stånd. För dig som gör affärer finns en hel del att hålla reda på. Med grundläggande kunskaper i avtalsrätt kan du räta ut många frågetecken och undvika misstag och fel.

Balanseringsteknik

Obalans är en av de vanligaste orsakerna till ohälsosamma maskinvibrationer. Balanseringsteknik ger kursdeltagaren nödvändiga kunskaper och färdigheter för att på ett effektivt sätt både fastställa och åtgärda maskiners obalans. Kursen blandar teori och praktik och fördjupar kunskaperna inom 1-plans och 2-plansbalansering. Kursen behandlar både fältbalansering och balansering i balanseringsmaskin. Utbildningen är instrumentoberoende

BAM - bättre arbetsmiljö

Vad bestäms av lagar och regler i din verksamhet? Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö - BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Bemanning och optimerad schemaläggning i offentlig sektor

Bemanningsplanering är en av de viktigaste ledningsprocesserna och det är chefens uppdrag att säkerställa att rätt resurs med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tid. I dag är schemaläggning en utmaning för många, den är matematiskt komplex samtidigt som många chefer upplever en stark målkonflikt där det är svårt att hålla alla nöjda.

Bli effektiv med Outlook

Idag är kraven ofta höga på att arbeta självständigt oavsett befattning. Vi har ofta ett överflöd av E-post, möten och information att hantera. Tid för reflektion och planering är däremot en bristvara. Att effektivt kunna använda sig av Outlook och förändra sina arbetsvanor kan både innebära bättre struktur och minska stressen.

Brandfarliga varor - föreståndare

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare.

Coaching för ledare

Coaching har idag blivit ett viktigt begrepp för ledare, med ett coachande förhållningssätt skapas en tydlig och effektiv kommunikation. En coachande ledare hjälper sina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och att ta ansvar för dessa. Detta utvecklar både medarbetare, ledare och verksamhet. I den här utbildningen får du praktisk erfarenhet av att coacha och att själv bli coachad.

D-HLR - Hjärt och lungräddning med hjärtstartare

När en olycka inträffat måste du snabbt kunna undersöka vad som har hänt, larma 112 och ta hand om en person med luftvägsstopp, medvetslöshet eller hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer(ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

Dataskyddsförordningen - (GDPR)

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Genom de nya reglerna stärks individens rätt att själv bestämma över sina personuppgifter, vilket kommer att innebära att bl.a. reglerna om samtycken och informationsinsatser blir strängare. Under den här halvdagen får du insyn i vad förordningen innebär och du får också verktyg för hur du och din organisation kan arbeta med GDPR på ditt företag.

Ekonomi för icke-ekonomer

Allt fler får ekonomiskt ansvar i sitt arbete och att läsa en ekonomisk rapport eller ett bokslut kan vara problematiskt om man inte har tillräckliga kunskaper inom området. Idag är det viktigt att ha kontroll över kostnader och förstå vart vinsterna genereras. Den här kursen ger dig grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå företagsekonomiska samband, det ökar dina egna möjligheter att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet.

Ekonomi för ledare

Som ledare fattar du dagligen beslut som påverkar företagets lönsamhet och kassaflöde. Att som ledare vara medveten om vilka beslut och aktiviteter som leder till ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde är viktigt. Med rätt kunskap om de ekonomiska sambanden och hur de interagerar varandra blir du en mycket bättre beslutsfattare i ekonomiska frågor.

EL-VIS Info, EL-VIS Kabel, EL-VIS Mall

Endags utbildning i EL-VIS, du lär dig programhantering och kabeldimensionering med fokus på kabeldimensionering. I den här utbildningen kan du arbeta med egna exempel.

Elsäkerhet vid arbete för elyrkesman (SSG 4500)

ELSÄK-FS 2006:1 ställer krav på innehavaren och arbetsgivaren att man ska ha rätt elsäkerhetskompetens för att utföra sina elarbetsuppgifter inom företaget. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. Utbildningen kan även genomföras med stöd av ESA och ESA Industri.

Engelska - Affärsinriktad

Framgångsrika affärsmetoder blir alltmer beroende av en effektiv användning av det engelska språket. Ju mer bekväm och säker man känner sig när man använder engelska i någon form eller situation, desto mer effektiv blir kommunikationen med exempelvis utländska ägare, samarbetspartners, leverantörer eller kunder.

Engelska - företagsanpassad

Behovet av att använda engelska i arbetet ökar på arbetsplatserna, dels i kontakter med kunder och även i tekniska manualer. För att kunna möta era kunders behov och att lättare förstå instruktioner på engelska erbjuder Företagsutbidarna en företagsanpassad utbildning i engelska.

Entreprenadjuridik - AB 04 i praktiken

Standardavtalet AB 04 är sannolikt de mest spridda entreprenadrättsliga villkoren. I denna kurs får du en grundläggande orientering i AB 04 där vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i standardavtalet och dess kopplingar till den allmänna avtalsrätten.

Excel fördjupningskurs, 1 dag

Med kalkylprogrammet Excel kan du göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Excel fördjupningskurs, 2 dagar

Genom den här kursen får du fördjupad kunskap för att kunna utnyttja fler av Excels alla funktioner. Du ska bland annat kunna skapa och redigera diagram på olika sätt, behärska felsökning, funktioner och kunna skapa egna makron.

Excel grundkurs

Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar.

Excel, Fortsättningskurs, Örnsköldsvik

Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Excel, Rapport och analys med pivottabeller

Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Fallskydd, Arbete på hög höjd

Fallolyckor är tyvärr vanligt förekommande på arbetsplatser i Sverige. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar på höjder över 2 meter, utan fasta fallskydd och där fallrisk föreligger, är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis

Att kunna förutsäga var möjliga fel kan uppstå är oerhört betydelsefullt för ett producerande företag. Att hitta hållbara vägar för att förhindra att dessa fel uppstår igen är ännu viktigare. FMEA - Failure Mode and Effects Analysis, är en systematisk och effektiv metod för att identifiera, analysera och prioritera felsätt, felorsaker och feleffekter i produkter och processer. Metoden används för att förebygga fel i produkter och processer och är en lämplig metod för att hantera kraven i ISO 9001:2008 8.5.3 Förbyggande åtgärder

Form och lägestoleranser med GPS

Du som behöver kontrollera om en detalj innehåller kraven på ritningen får kunskap om kravens innebörd och hur de kan utvärderas med handmätdon. Du som läser ritningar får grundläggande kunskap om toleranserna och vilka geometrikrav de förmedlar. Som konstruktör får du viktig grundkunskap som du behöver för att tillämpa en korrekt produktkravsättning.

Framgångsrik försäljning

Att kunna genomföra professionella säljsamtal både via telefon och ute hos potentiella kunder blir allt viktigare. Detta innebär större krav på den enskilde säljaren som dagligen ska sälja till allt mer slipade beslutsfattare och påverkare. I denna praktiskt inriktade utbildning får du de konkreta verktyg som behövs för att skapa bestående resultat i säljprocessen.

Frigör tid - Arbeta smart i Outlook och Onenote

Hela utbildningen består av två steg á 3 h. Mellan tillfällena är det ca 1 månad. Detta ger dig möjlighet att öva mellan tillfälle 1 och 2 och sedan ha möjlighet att repetera och få hjälp vid steg 2. Varje steg är uppbyggt som en workshop där deltagaren får tips och tricks i Outlook och OneNote. Workshopen varvas med teori och praktik. Under teorin kommer funktioner visas i Outlook och OneNote. Deltagarna får därefter testa funktionerna själv i sin dator. Konsulten finns som stöd och hjälp under det praktiska momentet

Frukostmöte - Digitalisering

Välkommen på ett frukostmöte om digitalisering, där får du information om den nationella satsningen Kickstart Digitalisering som just nu stärker konkurrenskraften och ökar digitaliseringstakten i små och medelstora industriföretag runt om i hela Sverige. Vilka möjligheter finns det med digitalisering för just ditt företag? Hur kommer man igång eller fortsätter den egna digitaliseringsresan? Hör Ola Wallberg, affärsutvecklare för Fiber Optic Valley/RISE ge insikt och inspiration för hur just ditt företag kan ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Varmt välkommen till Företagsutbildarnas frukostmöte 27 februari. 07:30 serveras en frukostmacka samt kaffe/the 08:00 - 09:00 föreläser Ola Wallberg, Fiber Optic Valley/RISE

Från massa till papper och kartong

Pappersbruket berör en mängd olika yrkesroller både internt och bland leverantörer. Det finns vinst med att se sin del i ett större perspektiv och att förstå hur hela processen fungerar i ett integrerat massa- och pappersbruk. Kan vi använda det för att erbjuda ännu bättre lösningar och tjänster både internt och externt?

Förarkurs för kranar (Travers)

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Förarkurs för kranar (Travers) Örnsköldsvik

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. 80% av alla olyckor sker på grund av nonchalans eller okunskap gentemot säkerhetsregler, detta kan minskas genom att ge medarbetaren rätt kunskap om Säkerhetsföreskrifter, Daglig tillsyn av lyftanordningar och lyftredskap, Säker lastkoppling och körning.

Förarkurs för kranar (Travers), teorirepetition

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra samt sänker kostnaderna för företaget.

Förbättringsarbete för kommuner

Filosofin kring Ständiga förbättringar sprider sig snabbt inom kommunala organisationer i Sverige. Det är inte en metod utan ett förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen. Allt fler förvaltningar och enheter når kraftigt förbättrade resultat efter att de anammat filosofin om ständiga förbättringar och flödeseffektivitet som sin strategi för verksamhetsutveckling. I denna för kommunsektor speciellt utformade introduktionskurs erbjuds chefer och medarbetare på kommunala förvaltningar en komplett introduktion samt metod, verktyg och vägledning för att påbörja en verksamhetsutveckling med målsättningen att leda till exempelvis minskade handläggningstider, ökad produktivitet och minskad stress.

Förebygga och utreda olyckor

Alla anställda vill ha en trygg och säker arbetsplats vilket kräver ett medvetet säkerhetsarbete på företaget, både med att förebygga och vid händelse även utreda olyckor. I den här utbildningen får du lära dig att göra en olycksfallsutredning och att dra slutsatser från olycksfallsutredningar för att kunna eliminera riskerna att liknade händelser händer igen. Grunden i utbildningen byggs utifrån ett verkligt fall.

Förebyggande konflikthantering

En bra ledare ska kunna förebygga konflikter på arbetsplatsen. Genom insikt och förståelse för människors olika ursprung, värderingar och reaktionsmönster skapas goda förutsättningar för bra kommunikation och god harmoni bland medarbetarna.

Förhandlingsteknik, steg 1

Att lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda är en konst. I Förhandlingsteknik steg 1, lär du dig att kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling. Du lär dig vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, och att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge. Du får också lära dig vad som krävs för att uppnå ett förhandlingsläge.

Förhandlingsteknik, steg 2

Att förstå vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge är bra att veta. Att kunna kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling är kunskaper som kan vara mycket vinstgivande för ett företag. Steg 2 ger en fördjupning där du kommer med egna önskemål och gör en uppföljning av dina erfarenheter från riktiga förhandlingar.

Försäljning för icke-säljare

Affärsmässighet – för framgångsrika och lönsamma affärer! I alla kontakter med kunder finns möjlighet till försäljning. I alla kundkontakter finns ett intresse för vad du kan erbjuda för att på bästa sätt matcha kundens behov. Ofta tar det dock emot att försöka sälja; här hjälper vi dig som inte är säljare att bli bekvämare i att agera på ett säljande sätt. Vi ger praktiska tips och verktyg som hjälper dig att utveckla kundkontakterna och se försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete.

Grundkurs i logistik

Logistiken har en stor betydelse för ett företag. Bra logistik påverkar både företagets lönsamhet och kundservice. Det är ett mycket kraftfullt verktyg som ger positiva effekter på samtliga delar i lönsamhetsbegreppet såsom kostnader, intäkter och det totala kapitalet.

Grundläggande Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete är grunden till ett väl fungerande brandskydd. För att det skall fungera i praktiken är det viktigt att all personal på företaget är medvetna om hur brandskyddet är organiserat. Systematiskt arbete innebär att följa ett visst arbetssätt såväl i det preventiva arbetet och när väl olyckan är framme. All personal bör därför ha tillräcklig kunskap och färdighet för att agera i olika roller vid en inträffad olycka.

Handledarutbildning

Den som ska utbilda eller introducera en kollega eller elev har ett mycket betydelsefullt uppdrag. Hur identifierar man sin adepts talang på bästa tänkbara sätt? För att kunskapsöverföringen ska bli effektiv behövs ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt med god planering och rätt pedagogiska verktyg.

Hantera stora datamängder mellan Access och Excel

Denna utbildning kombinerar Access och Excel för att kunna hantera stora datamängder och skapa just den lösning som du behöver. Kursen går igenom hur man kan ta hand om data, som tankats ner utifrån, i Access. Där kan tidsstämpling och andra bearbetningar och kompletteringar göras. Konkret: Vi lär oss skapa vissa typer av frågor i Access (select, append, update).

Heta Arbeten

Med rätt kunskap begränsas riskerna med arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel vid svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning och arbete med sliprondell eller varmluftspistol. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Hjullastarutbildning C2 för industriell hantering

Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö (dock ej skopa, då den inte räknas som lyftaggregat). Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar.

Hjullastarutbildning för material- och godshantering

Hjullastare för godshantering innebär att du har rätt att använda skopa och förflytta massor ovan jord, och utgör en obligatorisk grund för Hjullastare Anläggning. Den generella C-kursen ger behörighet för att köra hjullastare för industriell hantering med pallgafflar. Vår säkerhetsutbildare Lasse Andersson, LA Utbildning är godkänd truck- och maskininstruktör hos TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Efter avslutad kurs kommer du enkelt via TYA:s hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter direkt. Länk till TYA

Hjärt-Lungräddning med vägledning vid elskada

Olyckor, tillbud och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa när som helst hemma, på arbetsplatsen eller under fritiden. När olyckan är framme är det mycket viktigt att den som finns i närheten, en familjemedlem, en arbetskamrat, en vän eller någon annan, kan göra något för att rädda livet på den som råkat ut för en olycka eller en sjukdomsattack. Det är därför av största vikt att så många som möjligt vet hur man ger första hjälpen och har mod att göra det

Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning

Som chef och ledare ska du ha kunskap om hur du förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Fyra paragrafer i AFS 2015:4 innehåller krav på att chefer och ledare ska ha tillräcklig kunskap inom området. Det gäller att förebygga, se och åtgärda signaler på ohälsosam arbetsbelastning och psykisk ohälsa. Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg som du kan använda direkt med dina medarbetare.

Hydraulik - introduktionskurs

Den som i sitt arbete kommer i kontakt med produkter och komponenter inom det hydrauliska området behöver ha kunskap om hydraulikens grunder för att kunna utveckla ditt arbete.

Hydraulik grundkurs

Den som arbetar med hydrauliksystem bör ha en grundläggande utbildning om hydraulikens funktioner, kunskaper som går att applicera på de system som vederbörande möter i sitt dagliga arbete. Rätt kunskap underlättar såväl underhåll som felsökning och skapar dessutom trygga och effektiva medarbetare inom kunskapsområdet.

Hydraulik grundkurs, ITH, Ö-vik

Alla som arbetar inom industrin kommer i kontakt med någon form av hydraulik. Genom denna kurs får man de grundkunskaper man behöver för att kunna diskutera och förstå, felsöka och använda hydraulik.

Hydraulvätskor grundkurs, ITH

Kursen för dig som är i behov av grundläggande kunskaper om hydraulvätskor. Varför har oljor olika användningsområden och hur kan man minimera föroreningar? Vi pratar bl.a. om olika typer av hydraulvätska, dess uppbyggnad, tillsatser och du får lära dig om olika analysmetoder och tolkning av dess resultat.

Härdplastutbildning

Arbetsmiljöverkets skärper sina krav fr om 1 juni 2015 avseende information och dokumentation när det gäller målarfärger och härdplaster. (AFS 2014:43). Kraven säger att utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som innebära exponering av farliga kemiska produkter. Idag ställs kravet att utbildningsintyget får vara högst 5 år gammalt. Utbildningsintyget måste även beskriva de moment som ingår i utbildningen.

Internrevision, ISO 9001 & ISO 14001

Syftet med interna revisioner är att identifiera förbättringsområden. Internrevisorn är ledningens förlängda arm ut i organisationen och nyckelperson i företagets arbete med ständiga förbättringar.

Jobba smartare med datorn

Microsoft Office - 4 program på 2 dagar! De flesta som arbetar med datorer har kommit i kontakt med Microsofts Officepaket. Många utnyttjar dock inte de användbara funktionerna som gör Word, Excel, PowerPoint och Outlook till kompletta program. Kursen lär dig de viktiga grunderna i programmen, tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör ditt arbete effektivare.

Kemikalieåtervinning

Den här utbildningen ger en god inblick i hur man ur bi- och restprodukter utvinner energi och kemikalier på ett miljövänligt sätt. Du lär dig de kemiska och fysikaliska sambanden och fördelarna med att processen har en kemikaliebalans som är optimal som ger goda miljöeffekter. (Foto: Bergslagsbild AB)

Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatser är jobbiga och påverkar människan både i arbetet och privat. På arbetsplatsen kan arbetsglädjen och produktiviteten sänkas markant. Det är viktigt att se signaler på konflikt och ta tag i befintliga konflikter så tidigt som möjligt för att undvika att konflikten blir till svårigheter och obehag i våra liv. Kunskap om hur man hanterar konflikter kan lösa och mildra konflikter samt bidra till att konflikter inte behöver uppstå.

Konstruera för svetsning

En konstruktiv utformning som ger bra förutsättningar för svetsning samt klar och entydig specificering av svetsförband och kvalitetskrav, är en grundläggande förutsättningar föra att uppnå "rätt kvalitet" vid tillverkning. För konstruktören är även de tillverkningstekniska aspekterna avseende svetsning viktiga att beakta. Den här utbildningen är upplagd så att mycket är kopplat till praktiska produktionsaspekter.

Kontroll och kalibrering av mätdon

Det ställs krav på att den personal som utför kontroll och kalibrering ska ha utbildning för arbetsuppgiften. Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2000, kräver att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem.

Krishantering

En krissituation är en situation eller händelse som avviker från eller stör den dagliga verksamheten. När företag och organisationer hamnar i krissituationer fungerar inte verksamheten som vanligt, varken produktions- eller medarbetarmässigt. Det ställs stora krav på att organisationen skall klara av de förväntningar som ställs och därför är det av stor vikt att vara förberedd när det värsta händer. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag samt verkliga scenarier från arbetslivet.

Kvalitetssäkring av skruvförband

Att ha grundläggande kunskap om skruvförbandens funktion, tillämpning och eventuell problematik runt momentdragning av skruvförband är mycket viktig och skapar trygghet i arbetssituationen.

Lean Administration

Leanfilosofin sprider sig nu snabbt inom administration och tjänster. Lean är inte en metod, det är ett förhållningssätt, en ledarskapsfilosofi som måste genomsyra hela organisationen. Allt fler organisationer når kraftigt förbättrade resultat efter att de anammat Lean och flödeseffektivitet som sin strategi för verksamhetsutveckling. I denna kurs får du lära dig hur företaget kan arbeta med Lean inom administrativa stödprocesser som ekonomi, personal, inköp och kundtjänst, och därigenom förbättra organisationens resultat och få mer nöjda medarbetare.

Lean Management

Lean sprider sig snabbt i Sverige och utomlands, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Lean är inte en metod, det är ett förhållningssätt och en filosofi som måste genomsyra hela organisationen. En av anledningarna till att Toyota är ett av världens mest framgångsrika företag är att de utövar ledarskap enligt Lean, Lean Management. Toyotas ledarskap har bildat skola, nu finns möjlighet för fler att ta del av det lyckade konceptet.

Lean Produktion 7,5 hp

Mer värde för mindre arbete är den framgångsrika filosofin bakom Lean. Lean Produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet.

Lean Produktutveckling, grundkurs (LPD)

Att göra rätt från början är en av kvalitetsarbetets viktigaste utmaningar. I praktiken innebär det att rätt egenskaper måste byggas in redan då nya tjänster och varor utvecklas. Lean Produktutveckling (LPD) är ett utvecklingskoncept som på olika sätt bemöter utmaningarna att arbeta med effektiv och kundfokuserad produktutveckling.

Leanintroduktion för personal

Lean är en filosofi som bygger på ledningens och medarbetarnas engagemang för att ständigt utveckla och förbättra samtliga delar inom ett företag. Förutom engagemanget som kännetecknar ett Leanarbetssät är också enkelhet, struktur och visualitet ingredienser som ingår. Lean innebär att arbeta med värdehöjande aktiviteter och så långt som möjligt eliminera slöseri.

Leanspel - produktion

Mer värde för mindre arbete är den framgångsrika filosofin bakom Lean. Genom att spela Leanspel får deltagarna en konkret introduktion till Lean och en förståelse för grundprinciperna bakom Lean. Deltagarna deltar aktivt i spelet och får då prova på och uppleva hur Leans principer påverkar resultatet vid produktion av varor och tjänster.

Maskinsäkerhetsexpert

Medarbetarsamtal/svåra samtal

Oavsett om du, som chef, ska genomföra ett medarbetarsamtal med ett känsligt och svårt ämne eller ett medarbetarsamtal med mest positiva tongångar så krävs kunskap hos den som ska genomföra samtalet. Ett samtal som är väl förberett och har en bra struktur med en samtalsledare som är förberedd på vilka reaktioner som kan komma, kan lyssna aktivt och ge feedback på ett bra sätt kan var skillnaden om samtalet blir en succé eller katastrof.

Mentorprogrammet

Medarbetare som får chansen att utveckla sin kompetens genom personlig utveckling, bidrar i hög grad till att företag utvecklas.

Miljölagstiftning i praktiken

Miljölagarna är många och komplicerade men det är av stor vikt att få grundläggande kunskaper om vilka miljölagar som gäller för just ditt företag.

Mobila arbetsplattformar

Utbildningen för mobila arbetsplattformar (liftar) följer liftläroplanen LLP och SS-ISO 18878:2004. Nytt är användning av fallskydd i mobila arbetsplattformar enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Användare av mobila arbetsplattformar som kan regler och skyldigheter, minskar risken att skada sig själv och andra.

Mobila arbetsplattformar, repetitionsutbildning

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra, samt sänker kostnader för företaget.

Moderna inköp - nyckeln till lönsamhet

Att hantera sina inköp av varor och tjänster professionellt är oerhört centralt för att skapa, bibehålla och öka lönsamheten för alla företag och organisationer. De företag som bäst hanterar inköpen, kommer att klara sig bättre än sina konkurrenter. Motiverade, kompetenta inköpare och inköpsavdelningar som är proaktiva är i många fall skillnaden mellan vinst och förlust för många företag. Med den här utbildningen får du en konkret verktygslåda för lyckade, lönsamma och professionella inköp.

Motorsågskörkort, A

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras.

Motorsågskörkort, AB

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras.

MS Project, grund

Vill du kunna hantera ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att planera och genomföra komplexa projekt? Project är ett program för dig som arbetar med projekt och som vill växa i din roll som projektledare. Du lär dig ett hjälpmedel som ger dig en helt ny kontroll och överblick genom ett projekts alla stadier. Du får träna dig på att organisera, lägga upp och presentera ditt projekt, utforma rapporter och göra utskrifter. Efter två kursdagar kommer du att se helt nya dimensioner i din roll som projektledare!

Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Mötesfacilitering - Bra möten skapar lönsamhet (WPPF)

Whole Person Process Facilitation (WPPF) är en mötesmetod med helhetsperspektiv för lärande, utveckling och beslutsfattande. Mötesformen lämpar sig när man stegvis bearbetar och utvecklar information för att snabbt nå konkreta resultat, t.ex. vid styrelsemöten, projektmöten, beslutsmöten och utbildningar.

Ny förvaltningslag och ny kommunallag - vilka förändringar innebär det?

Under 2018 börjar både en ny kommunallag och en ny förvaltningslag att gälla. Båda lagarna påverkar hur ärenden i kommunerna ska handläggas såväl rättssäkert som effektivt.

Företagsutbildarna erbjuder under 2018 denna föreläsning i halvdagsformat med Lars Bejstam, juris doktor och docent i förvaltningsrätt.

Ny som chef

Chefsuppdrag ska vara tydligt och förankrat hos respektive chef. Förståelse och tolkningar av vad det innebär, är centralt för att uppfylla förväntningar och krav från den egna organisationen. Med stöd av mandat, rättigheter och skyldigheter samt lagstiftningen så är chefen ansvarig för mål och resultat i sin verksamhet. Vilka ansvar, befogenheter, rättigheter och skyldigheter som åligger chefen är basen i utbildningen. De personliga egenskaperna påverkar hur chefskapet utförs, därför kartlägger vi dessa för att se vilken inverkan de får på hur chefsuppdraget utförs. Utbildningen skapar en stabil grund för starten på ett gott chefskap.

Nya ISO 9001 med riskhantering

Hösten 2015 uppdaterades kvalitetsledningsstandarden, ISO 9001. Standarden har blivit mer tjänsteorienterad och fått en ökad flexibilitet i gällande dokumentation. Nya ISO 9001:2015 ger även ett ökat fokus på ledarskapet. De största förändringarna handlar om åtgärder för att hantera risker och möjligheter i företaget och för strategiskt viktiga leverantörer. Vilket innebär höjda krav på riskhantering.

Offentlighet och sekretess för kommunala förvaltningar och bolag

Offentlighetsprincipen, som har lång tradition i vårt land, garanterar medborgarnas insyn i den offentliga verksamheten och bidrar till kontroll av att myndigheterna inte missbrukar sin makt. Insynen i det offentligas verksamhet är dock inte utan begränsningar.

Företagsutbildarna erbjuder under 2018 en heldagsutbildning med Lars Bejstam, juris doktor och docent i förvaltningsrätt.

OneNote Grund

OneNote är ett program som ingår i Microsoft Office och fungerar som en digital anteckningsbok. OneNote hjälper dig att skapa en mer effektiv vardag genom att du samlar allt material digitalt och det blir lättsökt, lättarbetat och snyggt.

Open Space - metoden

Open Space metoden är en handlingsfokuserad mötesform som används för att nå hållbara resultat i utvecklingsprocesser i mer än 140 länder i världen. Metoden skapar förutsättningar för individer och grupper att utnyttja hela sin kapacitet och därmed bli mer effektiva medskapare i en föränderlig omvärld. Kursdeltagaren lär sig leda Open Space möten med maximal delaktighet samt skapa hållbara resultat genom strukturerad planering och uppföljning.

Optiskt strålskydd - lasersäkerhet

Arbetsgivaren ska säkerställa att de arbetstagare som utsätts för risker på grund av artificiell optisk strålning på arbetsplatsen och deras företrädare i arbetsmiljöfrågor, får all nödvändig information och utbildning som behövs för arbetsuppgiften. Kursens syfte är att skapa förståelse för egenskaperna hos olika laserkällor, kunna riskbedöma, hantera och skapa säkra rutiner kring hantering av laserutrustning i industrin för att förebygga hälsorisker och säkerhetsrisker som kan uppstå vid exponering för artificiell optisk strålning under arbetet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

31 mars 2016 trädde AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, i kraft. Bakgrunden är att antalet anmälningar om arbetssjukdom inom det området har de senaste fem åren ökat med ca 70 procent. AFS 2015:4 ställer nya och tydliga krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande med att minimera riskerna med sjukfrånvaro p g a psykosocial hälsa.

Outlook - tips & tricks

Denna kurs kommer att spara många arbetstimmar för dig som arbetar mycket i Outlook! Du får flera matnyttiga tips som hjälper dig att effektivisera din vardag. Sista passet under dagen kommer att behandla specifika frågor som deltagarna har med sig till kursen. På så sätt ges möjlighet att skräddarsy innehållet efter dina problemställningar och önskemål.

Outlook, grund, Ö-vik

PDF xchange

PDF har länge varit mycket statiskt med små möjligheter att anpassa och forma efter behov. De nya funktionerna gör det möjligt att skapa mer dynamiska PDF:er och användningsområdena blir därmed fler.

PEP - Personliga Effektivitets Programmet

Får du signaler från dina medarbetare att de har för stor arbetsbörda? Har du själv problem med att hinna med något annat än din e-post och ”släcka bränder”? Känner du att tiden ibland inte räcker till för allt som skall göras? Skulle du vilja känna större kontroll och glädje i arbetet, få mer tid för koncentrerat arbete och minska informationsmängden? Då är detta kursen för dig! PEP® leder till kostnadseffektiva förändringar för både individ och arbetsgivare.

PowerPoint - Intensivkurs för självlärda

Vill du få kunder, medarbetare och andra att uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med PowerPoint kan du skapa presentationer som övertygar lyssnarna. I denna kurs lär du dig att arbeta från grunden med PowerPoint och programmets mallar för att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan sedan visas på en datorskäm, med OH-bilder eller på en stor skärm via projektor. Kursen är upplagd som en intensivkurs med ett något komprimerat innehåll, och genomförs under en dag istället för grundkursens två dagar. För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivkursen är det bra om du redan kan delar av kursinnehållet.

PowerPoint 2016

Om du redan kan mycket av grunderna i PowerPoint 2016 är det här en kurs för dig. Vi kommer att gå igenom olika typer av mallar och du får lära dig att skapa egna teman och anpassa bakgrundslayouterna. Vi beskriver hur du konfigurerar bildspel och hur du använder olika övergångar och animeringar för att skapa en spännande presentation.

PPAP - Production Part Approval Process

PPAP - Production Part Approval Process, är en kvalitetssäkringsprocess för godkännande av nya eller ändrade produkter. Det innebär att leverantören måste visa att man förstår alla specifikationer och att de kan uppfyllas i den planerade produktionsprocessen. PPAP är en del i standarden ISO/TS 16949. Den här utbildningen ger en förståelse för vad PPAP är och hur det förhåller sig till standarden ISO/TS 16949 och vilka de ingående kraven är och vilka kvalitetsverktyg som efterfrågas (Core Tools).

Praktisk Arbetsmiljö - för medarbetare WEBB

Detta är en webbaserad utbildning där ni själva bestämmer startdag. Ett effektivt och digitalt verktyg för dig som ledare att använda tillsammans med dina medarbetare i ert arbete kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kursen bygger på ett brett grepp kring den sociala arbetsmiljön och faktorer som påverkar den. Här finns allt du behöver för att på ett nytt sätt arbeta med arbetsmiljön på just din arbetsplats. Dina medarbetare deltar själva aktivt i arbetsmiljöarbetet och kan medverka till bättre fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Alla har tillgång till samma kunskap och information, samtidigt.

Praktiskt förbättringsarbete

För att hitta rotorsaken till företagets kvalitetsproblem krävs ett faktabaserat och systematiskt förbättringsarbete. I den här kursen får du praktiska kunskaper i tillämpningen av grundläggande kvalitetsverktyg så att avvikelser och problem får en bestående lösning. Du får också veta hur kvalitetsverktygen förhåller sig till Lean, Six Sigma och ISO 9001.

Processledning - Facilitering av effektiva möten

Kursen ger dig praktisk erfarenhet och teori i facilitering/processledning av effektiva arbetsmöten. Många kallar detta även för workshopledning eller neutral mötesledning. Kursen är ett bra komplement till vanlig chefsutveckling, projektledarutbildningar samt för dig som vill få verktyg för förändringsledning. Du får kännedom om vad det innebär att agera som facilitator, checklista för möten och genomgång av olika typer av verktyg för att skapa delaktighet och engagemang. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett kortare möte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

Produktionsteknik

En flexibel produktion är ett måste för att ha möjlighet att möta de allt högre produktionskrav som ställs på tillverkande företag. Högre kompetens inom produktionsteknik efterfrågas allt mer, förutom den tekniska kompetensen krävs också kunskap om kvalitet och ekonomi. I den här kursen får deltagarna grunderna i produktionsteknik, kursen tar upp produktionsteknikens delar, kvalitetsarbete och även företagets ekonomiska villkor. Kursen består av teoretiska genomgångar och praktiska övningar som tillsammans blir en faktasamling som deltagaren tar med hem och kan använda i sitt arbete. Kursen är på 2 x 2 dagar och deltagarna gör en hemuppgift mellan seminarium 1 och 2.

Professionella kundkontakter

Att ge utmärkt kundservice är ofta skillnaden mellan att få och behålla en kund eller att mista kunden. Att skapa en bra relation, ha en bra kommunikation och ett professionellt bemötande både när det gäller positiva och negativa besked är nyckeln till utmärkt kundservice.

Projektledarutbildning

Idag bedrivs allt fler uppdrag inom olika verksamheter i projektform. Att ha en god projektstruktur är viktigt och ännu viktigare är en bra projektledare. Att vara projektledare är ett viktigt uppdrag och för att projekten ska bli framgångsrika behövs en person med förmåga att leda och inspirera. Den här utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Projektledarutbildning Örnsköldsvik

Bakom ett framgångsrikt projekt står en person med förmåga att leda och inspirera. Utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Projektmedarbetare

Projekt syftar ofta till att lösa en eller flera uppgifter med en temporär sammansatt grupp av medarbetare under en begränsad tid. Förutsättningen för att projektet ska vara effektivt är att alla strävar mot samma mätbara mål och att man har ett tydligt och strukturerat arbetssätt.

Proportionalteknik Hydraulik

Alla som arbetar inom industri eller inom mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av styrd hydraulik. Genom denna kurs får man kunskaper i ämnet för både öppna och slutna system, och kan därmed förstå, felsöka och använda proportionalteknik i både industriella system och fordonshydraulik.

Ritningsläsning, grundkurs

Vid tillverkning och kontroll av verkstadsprodukter är det mycket viktigt att personalen kan tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget. För blivande verkstadstekniker och kontrollanter är en grundutbildning i ritningsläsning nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I den här utbildningen får du grunderna i ritningsläsning enligt ISO-standard och du får även grunderna i form och lägestoleranser.

Röjsåg, röjningsteknik och säkerhet, Nivå RA Grund

Utbildning i röjningsteknik och säkerhet så att du kan hantera röjsågen på ett säkert och effektivt sätt.

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Samordningsansvar för arbetsmiljö

När flera arbetsgivare bedriver verksamhet på ett arbetsställe ska det finnas en som ansvarar för samordning av arbetsmiljöarbetet så att frågor kring säkerhet och hälsa kan bedömas och hanteras på ett effektivt sätt. Brister i samordningsansvaret kan leda till ökade risker för arbetsskador, både arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar.

Simatic S7, Service 1 (Siemens)

Att ha kunskap om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av systemet, hårdvarukonfiguration samt enklare programhantering, bidrar till utökade användningsmöjligheter för personalen.

Simatic S7, Service 2 (Siemens)

Den här utbildningen ger fördjupade kunskaper om felsökningsmöjligheter i Simatic S7/Step 7 och hur felen avhjälps. Deltagarna får också kunskap hur man använder och säkrar dokumentation av genomförda programändringar, vilket säkrar upp produktionen.

Six Sigma Green Belt

Utbildningen bygger på Six Sigma som är ett beprövat koncept för hur man lyckas genomföra förbättringsprojekt av genombrottskaraktär. En central del av konceptet är att utbilda projektledare enligt en specifik projekt metodik, DMAIC, med tillhörande kvalitetsverktyg. Utbildningen varvar teoretisk utbildning med praktisk tillämpning. Utbildningen sker under fyra månader med tre utbildningstillfällen om två dagar. Totalt sex dagars teoretisk utbildning. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna i ett eget förbättringsprojekt där teorin tillämpas. Stöd från kursledare finns att tillgå via telefon och mail.

Strategisk kompetensutveckling

Att kompetensutvecklingen går i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare. Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir dessutom både rekrytering och utveckling lättare.

Strategisk ledning

När du arbetat ett antal år som chef och ledare är det viktigt att fylla på med kunskap och energi, både för din egen skull och för verksamheten som du är satt att leda. I den här utbildningen får du stöd i att utveckla företagets strategiska arbete och en fortsatt utveckling som chef och ledare.

STS rörkopplingar

Kontrollkraven på svetsade rörsystem är normalt mycket omfattande i förhållande till system uppbyggda med rörkopplingar. Samtidigt rör det sig i många sammanhang om applikationer med samma konstruktions- och driftsdata (tryck, temperatur och media). Då processystem och impulsledningar oftast sitter i direkt förbindelse med varandra, bör kraven på montage och kontroll jämställas. Det är endast vid betraktandet av hela system och totala hanteringen, som man erhåller en verklig kontroll på säkerhet, miljö och ekonomi. Mot bakgrund av detta har Swagelok Sweden utvecklat utbildningarna STS rörkopplingar samt STS ventiler. STS står för Safety Training Seminar och behandlar den typ av frågeställningar som uppkommer vid val och handhavande av röranslutningar och ventiler i flödessystem.

Ställningsbygge upp till 9 meter

Sedan juli 2006 gäller att alla som arbetar med ställningar måste ha genomgått en utbildning, oavsett tidigare erfarenheter. Olika höjder kräver olika utbildningar. Byggutbildning Star ger kursen Ställningsbyggnad, allmän utbildning som ger behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisningar upp till nio meters höjd. Utbildningen vänder sig både till dig som leder och till dig som utför arbetet.

Svenska - Avancerad

Vi höjer nivån i arbetet med tala/skriva/lyssna/läsa, skruvar upp tempot en ytterligare och använder mer avancerad svenska samtidigt som vi fortsätter att bygga på ordförrådet och uttal.

Svenska 1 - för nybörjare

Här börjar vi ”från scratch” med det nya språket med tonvikt på uttal och vokabulär. Du kommer snabbt att kunna formulera enkla meningar och göra dig förstådd i vardagen. Vi använder läroböcker, men förankrar också språket i din dagliga miljö.

Svenska 2 - fortsättning

Vi fortsätter det påbörjade arbetet med tala/skriva/lyssna/läsa, skruvar upp tempot en aning och använder mer och mer svenska samtidigt som vi fortsätter att bygga på ordförrådet.

Säker hantering av gas

Kunskapskraven ökar på de medarbetare som arbetar med gas och tillhörande utrustning. Ett förebyggande säkerhetsarbete minimerar risken för att en olycka ska inträffa. Den här utbildningen ger dig goda kunskaper i säker hantering av gaser.

Säkerhet i hydraulik och trycksatta system

Den som arbetar med hydraulik och trycksatta system behöver ha kunskap om vilka risker som finns i arbetet. Bland annat så finns hälsorisker vid hantering av oljan, risker med trycksatta slangar och otäta hydraulsystem. Vad händer om man träffas av en stråle med ett tryck på 400 bar? Kursen är inriktad på säkerheten i hydraulik men många delar är även överförbara till andra trycksatta system.

Säkra lyft

Personal som arbetar med att koppla laster, assisterar vid lyft av laster eller i övrigt kommer i kontakt med olika lyftarbeten måste har rätt kunskap och säkerthetstänk för att undvika olyckor i lyftsituationer.

Säljhinderträning

Hjärtat i de flesta företagen är försäljning, utan marknad och kunder har företagen inte avsättning för sina affärsidéer.

Teamarbete - ska det vara så svårt?

Samverkan inom skola, omsorg och integration är en utmaning, både inom och mellan verksamheter. Lagen kräver handlingsplaner, genomförandeplaner och samordnade individuella planer.

Verkligheten ser ibland annorlunda ut. Vi vet att det är viktigt och vi vill få till team - men hur? Dessutom förväntas vi mer och mer bilda tillfälliga team kring den enskilde, hellre än att ha fasta team dit personen bjuds in. Detta ställer ytterligare krav på organisationen. När vi väl sitter där vet vi inte riktigt hur vi ska göra och vi får inte till den där planen i alla fall. Då är det lätt att man återgår till att alla sköter sitt och klagar på ”dom andra” för att det inte fungerar.

Kanske vi måste tänka nytt? Teamsamverkan kräver först insatser från ledningsnivå. När man väl fått till en struktur för samverkan, inom och mellan verksamheter, behövs en metod – tiden är för dyrbar för att bara träffas och prata. Med ett team kan vi fatta rätt beslut som den enskilde är delaktig i och allas kompetens och erfarenhet tas till vara.

Tillsyn av pallställ och övriga ställagetyper

I AFS anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras ska genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren måste därmed ha rutiner för fortlöpande kontroll av att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget upprättat måste det också klart framgå hur frekvent kontrollen utförs, vilka punkter som kontrolleras samt vem som ansvarar för att kontrollen utförs.

Truckförarutbildning, AB-kort

Till dig som vill ha förarbevis typ AB samt möjlighet för påbyggnad till C-kort. Vår säkerhetsutbildare Tom Andersson, LA Utbildning är godkänd truck- och maskininstruktör hos TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Efter avslutad kurs kommer du enkelt att via TYA:s hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter direkt.

Truckförarutbildning, AB-kort e-Truck

Största delen av grundutbildningen sker på digital väg via e-Truck. Deltagaren får en kod, loggar in på en hemsida, får sina frågor via datorn och kan svara med läroböcker som stöd. Steg två är att man träffas i en större grupp, repeterar teorin tillsammans och gör övningsuppgifter. Den teoretiska delen avslutas med ett slutprov, på samma sätt som när man tar körkort för bil. Därefter väntar praktikprovet, som förutom uppkörningen även innefattar daglig tillsyn och skötsel.

Truckförarutbildning, repetition med praktik

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra samt sänker kostnaderna för företaget. Praktisk genomgång av bland annat daglig tillsyn.

Truckförarutbildning, teorirepetition

Truckförarutbildning, uppgr. från AB- till C-kort

Är du truckförare med AB-kort kan du uppgradera dig till C-kort, vilket ger dig behörighet till specialmaskiner såsom Hjullastare, Sidlastare, Containertruck, Timmertruck, Grensletruck och Teleskoplastare, samtliga för industriellt bruk. Den generella C-kursen samt denna uppgradering ger behörighet för att köra hjullastare med pallgaffel för industriellt bruk. Vår säkerhetsutbildare Tom Andersson, LA Utbildning är godkänd truck- och maskininstruktör hos TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Efter avslutad kurs kommer du enkelt via TYA:s hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter direkt. Länk till TYA

Tydligt ledarskap, 12 dagar

Nu bjuder vi in till ett nytt ledarskapsprogram för regionens chefer och ledare! I programmet får du möjlighet att bygga lokala och regionala nätverk, samtidigt som du arbetar med dina personliga utvecklingsmål och -planer samt ditt företags verksamhetsmål.

UGL - Utveckling av grupp och ledare

Kursen Utveckling av Grupp och Ledare passar dig som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem. Under fem heldagar får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera direkt och tydligt samt träna på konflikthantering och se en grupps utveckling.

Underhållsteknik i Hydraulik

Alla som arbetar inom industri eller mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av hydraulik med ingående komponenter.

Vinnande presentationer 1 dag

Hur fångar jag åhörarnas eller en kunds intresse? I den här utbildningen lär du dig att hålla en vinnande och övertygande presentation. Du lär dig hur du skapar kontakt med lyssnarna, hur du förbereder din presentation och genomför den på ett sätt som gör att ditt budskap verkligen når fram och dröjer sig kvar hos dina åhörare.

Vinnande Presentationer och Retorik 2 dagar

Ingår det i ditt jobb att hålla presentationer för en större eller mindre grupp? Känner du ibland att du skulle vilja vässa dina presentationer ett snäpp till? Då är den här utbildningen för dig! Att presentera en idé eller ett förslag på ett engagerande och professionellt sätt är nödvändigt för att kunna förmedla ditt budskap och få gehör.

Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 1

Utbildningen omfattar två dagar och täcker grunderna inom området värmebehandling och tar upp processkunskap samt säkerhetsfrågor vid hanteringen av ugnar och gaser.

Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 2

Utbildningen omfattar två dagar med värmebehandlingsteorier och praktiska exempel och övningar. Praktikfall diskuteras och praktiska försök görs i laboratorieskala, t.ex. värmning och kylning med olika metoder.

Word Grundkurs

De flesta som arbetar med datorer har kommit i kontakt med ordbehandlingsprogrammet Word. Många utnyttjar dock inte de användbara funktionerna som gör Word till ett komplett program för alla som arbetar med texter. Kursen lär dig de viktiga grunderna i Word tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör ditt arbete effektivare.

Ej datumsatta seminarier

Kurs/Utbildning

Andas medvetet – Må bättre!

Välkommen till sopplunch och ett inspirerande seminarium om hur du kan andas medvetet och må bättre! Vi spenderar enorma summor pengar i jakt på bättre hälsa, bättre utseende, gå ned i vikt, komma i form, sova bättre, stressa mindre och få mer energi. Men faktum är att vi redan har nyckeln till allt detta, nämligen vår andning. Att det är viktigt att andas är ingen nyhet och vi vet alla att vi bara överlever några minuter utan att få luft. Men få av oss är medvetna om att HUR vi andas de 1 000 andetag vi tar varje timme påverkar varje liten del av vårt liv – våra tankar, känslor och fysiska kropp!

Härskartekniker - att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat

Den allmänna uppfattningen om kommunikation är att alla utgår ifrån att vi bemöter varandra med ömsesidig respekt. Ibland används dock kommunikation utifrån ett maktperspektiv, sk Härskartekniker. Hur bemöter man personer som använder sig av Härskartekniker? Ursula Lork, psykolog, föreläser om Härskartekniker och vad man kan göra för att bidra till en reell och långsiktig förändring av det sociala klimatet.