PPAP - Production Part Approval Process

PPAP - Production Part Approval Process, är en kvalitetssäkringsprocess för godkännande av nya eller ändrade produkter. Det innebär att leverantören måste visa att man förstår alla specifikationer och att de kan uppfyllas i den planerade produktionsprocessen. PPAP är en del i standarden ISO/TS 16949. Den här utbildningen ger en förståelse för vad PPAP är och hur det förhåller sig till standarden ISO/TS 16949 och vilka de ingående kraven är och vilka kvalitetsverktyg som efterfrågas (Core Tools).

Målgrupp

Utbildningen passar för alla inom en organisation som kommer i kontakt med PPAP kraven.

Deltagarna ska, efter avslutad kurs, ha kunskap i:

• Bakgrund och syfte med PPAP och hur det förhåller sig till APQP och ISP/TS 16949
• Vilka kravelement som ingår i en PPAP och vilka kvalitetsverktyg som efterfrågas; processflöden, FMEA, SPC, duglighet och MSA
• Hur man praktiskt lägger upp arbetet med PPAP

Innehåll

• Bakgrund och krav på kvalitetssäkring av produkter för leverans till fordonsindustrin
- Kort introduktion till kraven i ISO/TS 16949, APQP och PPAP
• Genomgång av kraven i PPAP och tillhörande metoder och verktyg (Core Tools)
- Uppbyggnad och struktur i PPAP
- Genomgång av kravelement, vad innebär varje krav
- Grunder i processledning och riskanalys; Process FMEA
- Grunder i statistisk processtyrning; styrplan, duglighetsstudier och MSA (mätsystemsanalys)
• Praktisk övning
- Öva på att upprätta en PPAP, på en av företaget vald produkt och process. Upprätta en plan för fortsatt datainsamling och komplettering av PPAP
• Tillämpningsområden för metoden, internt och externt

1 dags utbildning

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss