FMEA - Failure Mode and Effects Analysis

Att kunna förutsäga var möjliga fel kan uppstå är oerhört betydelsefullt för ett producerande företag. Att hitta hållbara vägar för att förhindra att dessa fel uppstår igen är ännu viktigare. FMEA - Failure Mode and Effects Analysis, är en systematisk och effektiv metod för att identifiera, analysera och prioritera felsätt, felorsaker och feleffekter i produkter och processer. Metoden används för att förebygga fel i produkter och processer och är en lämplig metod för att hantera kraven i ISO 9001:2008 8.5.3 Förbyggande åtgärder

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom produktionsledning, produktionsteknik, kvalitetsteknik, beredning, konstruktion och produktion som kan bidra till reducerade kvalitetsbristkostnader.

Kursdeltagarna skall efter kursen bli medvetna om FMEA-metodens styrka att reducera framtida kvalitetsbristkostnader samt kunna genomföra en FMEA.

Innehåll

• Olika typer av FMEA, historik
• Mappa processen inför FMEA
• Steg för att göra en FMEA på en process eller produkt
• Olika upplägg av en FMEA
• Bedömning av risktal
• Grupparbete och övningar
• Kopplig till kvalitetssäkring och kvalitetssystem

Utbildningen bygger på praktisk övning där grppen genomför en FMEA på vald produkt eller process.

1 dags utbildning.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss