Projektledarutbildning

Idag bedrivs allt fler uppdrag inom olika verksamheter i projektform. Att ha en god projektstruktur är viktigt och ännu viktigare är en bra projektledare. Att vara projektledare är ett viktigt uppdrag och för att projekten ska bli framgångsrika behövs en person med förmåga att leda och inspirera. Den här utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation.

Kursen vänder sig till dig som leder eller ska leda projekt.

Målgrupp

Personer som idag leder eller ska leda projekt.

Målet är att ge ökade förutsättningar att leda och styra projekt. Genom tydliga och konkreta verktyg ökas möjligheterna till effektiv projektledning och projektstyrning. Bättre samordning mellan linje- och projektorganisation genom front loading principen.

Innehåll

• Front loading principen i praktiken
• Linjeorganisationens roller och ansvar
• Projektorganisationens roller och ansvar
• Styrmodell och projektmodell
• Effektiv projektstyrning
• Kommunikationen i styrmodellens olika faser
• Styra med beslutspunkter
• Dokumentation
• Leda med en projektplan
• Projektledarskap
• Leda projektgrupp
• Kommunikation i projektgenomförande
• Beslutsfattning i projekt
• Milstolpeplanering
• Avvikelsehantering
• Riskanalys
• Konflikhantering, uppföljning och kvalitetssäkring
• Projektöverlämning
• IDI-profil

I utbildningen ingår att göra en IDI- beteendeprofil. Genom IDI får du en tydlig bild av hur andra uppfattar ditt beteende. Du ökar förståelsen för din egen och andras beteendestilar och får kunskap om hur du utvecklar dina starka sidor och bearbetar de svaga. Du förstår bättre vad det innebär att vara flexibel i samarbetet med andra och hur du skall agera för att förbättra din personliga effektivitet.

Omfattning

4 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn