3 nycklar till en framgångsrik arbetsmiljö

3 nycklar till en framgångsrik arbetsmiljö

Mats Lindberg är en av våra mest frekventa konsulter som framgångsrikt har utbildat våra medlemmar och kunder i arbetsmiljö i många år. Hans ledord är ”Hel hem – vill tillbaka”.

– Som utbildare inom arbetsmiljö har jag förmånen att få kunskap om och inblick i många olika typer av arbetsmiljöer. En god arbetsmiljö är sund och säker, dvs jag ska inte vara orolig för att inte komma hel hem, och jag ska ha ett jobb där jag kan arbeta länge och hålla, säger Mats Lindberg

Följ dessa tre nycklar för en sund och säker arbetsplats som kan skapa dessa förutsättningar 

 

1. Samverkan och delaktighet –  bygg en stark arbetsmiljökultur

Arbetsmiljö är inte enbart arbetsgivarens ansvar. För att skapa en arbetsplats där du kan känna dig trygg och engagerad krävs samverkan och delaktighet från alla inblandade.  

TIPS

– Som arbetsgivare: Stärka efter att ha stor delaktighet med personalen. Berätta, lyssna och involvera. 

– Som anställd: Ha en bra vardagsdialog med din chef och skyddsombud. Var med och påverka. 

(Arbetsmiljölagen) AML säger

 • Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. (Kap 2)
 • Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. (Kap 3)
 • Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. (Kap 3)
 • Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. (Kap 6)
 •  

2. Koll på riskerna – förebygg och hantera

Risker i arbetsmiljön kan variera från fysiska faror som buller och damm till sociala och organisatoriska problem såsom mobbning, stress och arbetsbelastning.

TIPS

– Som arbetsgivare: Jobba i vardagen med rikser av alla slag, inte bara de fysiska. Lyssna av med personalen vilka risker du ser och upplever

– Som anställd: Var rädd om dig! Chansa aldrig med säkerhet eller med din hälsa!

(Arbetsmiljölagen) AML säger

 • Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. (kap 3)
 • Arbetsgivaren ska fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete)
  •  

3. Kultur och bemötande – minska stress och främja välmående

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. För att skapa en sund arbetsmiljö är det viktigt att alla på arbetsplatsen har möjlighet att diskutera och hantera arbetsbelastning och välmående. En positiv arbetskultur och ett respektfullt bemötande på jobbet är avgörande för att alla ska trivas och må bra. Genom att skapa en kultur där medarbetare bryr sig om varandra och har kunskap om signaler på stress kan vi tillsammans bidra till en sund och säker arbetsmiljö.

TIPS

– Som arbetsgivare: Skapa möten, avstämningspunktier där det är möjligt att prata om stress, arbetsbelastning och mående. 

– Som anställd: Använd möjligheterna med avstämningspunkterna

(Arbetsmiljölagen) AML säger

Arbetsgivaren har ansvaret att se till att chefer och arbetsledare har kunskap om:

 • Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
 • Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. (Afs 2015:4)
 • Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.
 • Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. (Afs 2015:4)
  •  
Arbetsmiljö 3 tips

Dela denna nyhet via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post