Imerys har behållt sin personal i över 20 år

Imerys PCC fabrik byggdes 2004 inne på Metsä Boards (dåvarande M-real) område i och med att Imerys tecknade ett 10-årskontrakt med Metsä board. Då som nu är vi leverantör av fyllnads- och bestryknings pigment, både till Metsä Board och SCA. Vi är en kemisk processindustri där bränd kalk är en del av råvaran, den andra delen är CO2 från Metsä Boards massabruk process.

Ni har nyligen genomfört ett omställningsarbete kopplat till den sociala arbetsmiljön, varför har ni valt att fokusera på det?

– 2015 var vi 26 medarbetare på siten i Husum och samma år konverterade våran största kund om från papperstillverkning till kartongtillverkning, vilket innebar att kundens behov av våra produkter minskade  och vi blev tvungna att anpassa den lokala organisationen (det skedde i två omgångar, 2016 & 2017) i form av skiftschema, roller, arbetsuppgifter, etc efter rådande situation.

Då kvarvarande (13 st) medarbetare hade stor erfarenhet, otrolig kompetens och ett jäkla engagemang blev vårat (ledningen) fokus att försöka behålla dessa. Detta gjordes med nyckelord på mjuka värden som till exempel: delaktighet , möjlighet att påverka, frihet under ansvar, teamdagar, gemensamt framtagen värdegrund.

Till det så adderade vi lite av hårda värden: ökad friskvårdssatsning med maxbelopp, genomlysning av löner för kollektivsidan, gemensamma friskvårdsdagar, etc. Sedan har vi aldrig släppt arbetet som vi gjorde under omställningsperioden utan fortsatt att utveckla detta årligen.

Hur har det påverkat er och vilka effekter har ni sett?

– Då målsättningen var att få behålla kvarvarande medarbetare så har vi lyckats över förväntan , samtliga på site (förutom en person som blev anställd 2021) har varit företaget trogen sedan starten 2004/2005, så ingen personalomsättning alls under 20 år.

Ett ytterligare kvitto på att det arbete vi investerade i, med start 2016, och fortsatt att investera i fram till dags datum, är att engagemanget hos samtliga medarbetare fortfarande är fantastiskt högt.

Hur har ni upplevt stöttningen ifrån oss och våra utbildare i detta?

– Företagsutbildarna har verkligen lyckats hitta konsulter som har haft (och har) en förståelse för det arbete och för det behov vi efterfrågat. Sammantaget så är vi väldigt nöjda med den återkoppling vi får, både från Företagsutbildarna och från konsulterna.

Hur ser ni på ert medlemskap hos oss och vilka förväntningar har ni på vårt samarbete?

– Vi tycker det är positivt att få hjälp med både öppna och interna utbildningar, kostnadsmässigt är det också en stor fördel med att vara medlem. Dom förväntningar vi har är  uppdateringar, information och återkoppling på genomförda och kommande utbildningar.  

Om det är något i vårt samarbete som du skulle vilja förbättra eller fördjupa, hur skulle det se ut? 

– Kompetenskartläggning skulle vara en del i ett fördjupat samarbete, en annan del skulle kunna vara administration av utbildningsdatabaser.

Dela denna nyhet via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post