Våra nätverk

Din partner för framgångsrik karriärutveckling och affärsnätverkande!

Vi förstår vikten av att bygga starka yrkesnätverk för att främja din professionella tillväxt och öka ditt företags framgång. 

Med våra olika nätverk skapar vi en plattform där affärsprofessionella kan mötas, dela kunskap och skapa meningsfulla samarbeten.

Vi har nätverk inom bland annat produktion, ekonomi och ledarskap. 

Hållbarhetsnätverket

📍 Hudiksvall, 4 träffar/ år

För dig som strateg, hållbarhetsansvarig, chef eller medlem i ledningsgruppen.

Fokus är att fördjupa kunskaper och diskutera praktiska metoder och tillvägagångssätt. Målet är att kunskap från nätverket ska leda till konkret handling.

Nätverket riktar sig till industri- teknik- och industrinära företag i Hälsingland. 

HR-nätverket

📍 Hudiksvall, 4 träffar/ år

Nätverket är för personer som jobbar med HR-frågor i företagsövergripande form, självklart HR-chefer men även andra funktioner är relevanta beroende på hur företaget organiserat sig.

Syftet med nätverket är att skapa en arena för erfarenhetsutbyte inom HR-området.

 

Beräkningsnätverk

📍Hudiksvall, 4 träffar/ år

För dig som arbetar som beräknare i någon form. Det är bra om du har kännedom om FEM -beräkningar men generellt att du jobbar med påkända konstruktioner i någon form.

Även du som jobbar med mätning eller provning av påkänningar i någon form kan ha stor glädje av deltagande i nätverket.

Inkluderande ledarskap

📍 Hudiksvall, 4 träffar / år

Nätverket syftar till att ge deltagarna utrymme att utveckla både sitt eget ledarskap och sin organisations förmåga att vara en inkludernade, hållbar arbetsplats.

Nätverket uppstod utifrån ett gemensamt intresse för inkludering och mångfald som verktyg för att skapa en attraktiv, kreativ och socialt hållbar arbetsplats.

Lilla nätverket

📍 Hudiksvall, 4 träffar/ år

Ett lean-nätverk med fokus på metoder och förbättringsområden. Deltagarna delar case från sina företag och ger feedback baserat på erfarenheter. 

Värdföretaget ställer ofta en förutbestämd fråga för feedback eller delar sin ”best practice” för benchmarking. 

För dig som arbetar med leanprinciper. 

Nätverk för ekonomer

📍 Hudiksvall, 4 träffar/ år

Nätverket passar dig som sitter ensam i din befattning som ekonom, ekonomiansvarig, har en ansvarsfull roll eller vill träffa andra ekonomer för erfarenhetsutbyte. 

Vi diskuterar ett bestämt tema samt dagsaktuella frågeställningar.

Produktionschefs-nätverket

📍 Hudiksvall, 4 träffar/ år

För dig som som har en ledande befattning inom produktion. Med syfte att skapa en arena för erfarenhetsutbyte mellan produktionschefer eller motsvarande.

Vi diskuteras ett bestämt tema samt även aktuella frågor för deltagarna.

 

Produktutvecklings-nätverket

📍 Hudiksvall, 4 träffar/ år

För dig som är ansvarig för produktutveckling eller liknande befattning. Du bör ha bred kunskap om företagets arbete och ha mandatet att diskutera aktuella ämnen samt att ta emot nätverket på plats.

Det kan röra sig om mekanik, elektronik eller mjukvaruutveckling.

VD-nätverket

📍 Hudiksvall, 4 träffar/ år

Nätverket skapades som ett forum för att VD:ar ska kunna diskutera och stötta varandra i frågor rörande VD-ansvaret.

VD-jobbet kan vara ensamt då det blåser. Bollplanket som hanterar alla frågor strikt konfidentiellt blir ett viktigt stöd för deltagarna.

Nätverket riktar sig till dig i alla branscher