Målstyrning, prestation och lön

Målstyrning, prestation och lön – hur får du medarbetarna att förstå på vilket sätt de kan påverka sin lön?

Den här utbildningen blandar teori, praktik genom gruppövningar och erfarenhetsutbyten. Den ger dig en teoretisk och praktisk kunskap i hur du arbetar systematiskt med lönebildning. Hur sätter man smarta mål? Hur utvärderar man prestation? Hur trillar detta sedan ut i kronor och ören i en lönerevision?

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbets- / teamledare, HR-ansvariga, personalchefer, projektledare och specialister inom HR. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Inga direkta förkunskaper krävs men någon förståelse för och erfarenhet av lönebildning i en organisation är en fördel.

Innehåll

Att få medarbetarna att förstå kopplingen mellan mål, deras egen prestation och lön är en av de svåraste utmaningarna som företag och organisationer står inför när det gäller medarbetarnas engagemang.

Den största kostnadsposten i budgeten är lön för de allra flesta, så tänk om man istället skulle förvalta detta noggrant och använda lön som ett kraftfullt verktyg för att styra mot verksamhetens mål och i och med det öka engagemanget hos medarbetarna och därmed företagets lönsamhet!

Om det finns en tydlig och transparant lönebildning på företaget så säkerställer man sin kompetensförsörjning genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och på så vis skapa en känsla av rättvisa och tillit till dig som arbetsgivare.

• Inledning och vikten av att arbeta systematiskt med lönebildning
• Komponenter inom prestationshantering
- Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar
- Mål
- Förväntat beteende/kompetens/lönekriterier
- Utvecklingsplan
• Differentiering av prestation
• Element som styr lönen
• Att använda utvärdering av prestation vid lönesättning
• Förberedelser och genomförande av lönerevision
• Att hålla lönesamtal

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått ökad förståelse för sambandet mellan målstyrning, prestation och lön. Deltagarna ska också få idéer och tankar hur de själva kan arbeta med ämnet inom sin egen organisation, samt hur de anställda kan göras delaktiga och påverka lönebildningsarbetet.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.