Rekrytering och introduktion

Nära hälften av alla småföretag anser att de har gjort en till tre felrekryteringar de senaste tre åren och en enda felrekrytering kan kosta företaget nära en miljon kronor. Det handlar om att hitta rätt person för ett jobb första gången genom relevant datainsamling och en professionellt utförd intervju.

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbets- / teamledare, HR-ansvariga, personalchefer, projektledare och specialister inom HR. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Inga direkta förkunskaper krävs.

Innehåll

När man väl hittat sin nya medarbetare så är det minst lika viktigt att introducera denne på ett så bra sätt som möjligt. Det första intrycket som en nyanställd får av företaget kan vara avgörande för hur det kommer att gå i fortsättningen med arbetet och relationen till kollegor. En bra introduktion skapar trivsel och en känsla av tillhörighet. Det gör att den nya medarbetaren snabbt kommer in i arbetet, vilket gynnar verksamheten både relationellt och ekonomiskt.

Den här utbildningen blandar teori, praktik genom gruppövningar och erfarenhetsutbyten. Deltagarna får öva på intervjuteknik och ställa uppföljningsfrågor. Hur man kan systematiskt bedöma och samla in information för att hitta rätt kandidat och kompetens samt vad man bör tänka på när det gäller en medarbetares första tid hos sin nya arbetsgivare.

• Inledning och syftet med att ha en omsorgsfull rekryteringsprocess
• Behovsanalys och kravprofil
• Annonsering och urval
• Intervju och val av kandidat
• Viktiga beståndsdelar i en introduktion
• Förberedelser och uppföljning av introduktion

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått kunskap och verktyg med sig för att kunna säkerställa en kvalitativ kompetensförsörjning och förstå konsekvenserna av vad en felrekrytering kan kosta företaget i både tid och pengar samt vikten av att ha en genomtänkt och planerad introduktion för den nya medarbetaren; första dagen; första veckan och första halvåret.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. info@foretagsutbildarna.se