Scrum Master (utan certifiering)

Målet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur och varför Scrum fungerar, samt hur detta kan tillämpas rent praktiskt. Detta är en interaktiv kurs med fokus på verkliga exempel, övning och diskussion snarare än slides och passiv inlärning. Kursen genomförs på ett agilt sätt med en flexibel “kursbacklog” där du som deltagare har stor påverkan.

Innehåll

• Hur och varför Scrum fungerar
• Koppling till angränsade områden som Lean, Kanban och Systemtänkande.
• Kravhantering, releaseplanering och estimering
• Praktisk problemlösning och förbättringsarbete
• Att bygga effektiva och motiverade team
• Roller & ansvar
• Vanliga misstag och praktiska tips

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss