Excel fördjupning Pivottabeller - digital utbildning

Om du arbetar i Excel utan att använda Pivottabeller lägger du troligtvis mycket tid på analyser som Excel kan göra åt dig. Denna onlinekurs vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och har grundläggande kunskaper i Excel. Efter kursen kommer du att kunna sortera, gruppera och analysera data på en djupare nivå.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper i Excel.

Innehåll

1. Introduktion till pivottabeller
2. Att bygga pivottabeller
3. Gruppera pivottabeller
4. Sortera pivottabeller
5. Filtrera pivottabeller
6. Utsnitt
7. Beräkningar i pivottabeller
8. Format för pivottabeller
9. Pivotdiagram
10. Tips för pivottabeller

Detta ingår:
– Tillgång till kursen: 12 månader
– Antal lektioner: 50
– Total videotid: 2h
– Beräknad kurstid (video+quiz): 3-4h
– Genomsnittlig längd per lektion: 2 min 30 sek
– Personligt kursbevis när du är klar

Excelversion:
Den här Excelkursen är inspelad i Excel 2019 och fungerar bra för Office365 samt tidigare
versioner av Excel bas till 2010. Har du Mac med Excel 2016 eller senare fungerar kursen
också.

Omfattning

4 timmar

Kontakt

För mer information: info@foretagsutbildarna.se