Svensk och internationell moms

De flesta momsutbildningar du kan gå handlar om moms i Sverige, eller så handlar de om utländsk moms. Den här utbildningen tar upp momsfrågor inom både svensk handel och utrikes handel. I utbildningen ingår block ur vår heldagskurs kring internationell handel som vi bedömer vara särskilt viktiga och exempel på delar inom det svenska momsområdet där vi upplever att det finns mycket frågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig företag som arbetar nationellt och internationellt, personal som jobbar med ekonomi, sälj, projektledning eller inköp.

Innehåll

Varuhandel inrikes och utrikes
Tjänstehandel inrikes och utrikes
Vidarefakturering
Nyheter inom momsområdet i Sverige
Nyheter kring Brexit
Nyheter kring de nya internationella momsreglerna ”Quick Fixes”
Övergripande genomgång av svensk moms kring Fastigheter, Blandad verksamhet och Holdingbolag

Mål med kursen
Få en grundläggande kunskap kring nationell och internationell moms
Kunna veta när, hur och till vem du ska ställa frågor kring ämnet
Kunna veta hur olika affärsupplägg påverkar hanteringen av moms

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss