Produktionsteknik längre grundutbildning

Behovet av produktionstekniker är stort. Företagsutbildarna har tillsammans med deltagare från Produktionschefsnätverket i Hudiksvall tagit fram en längre utbildning i produktionsteknik som kombineras med arbete i respektive företag. Utbildningen pågår i ett år fördelat på 20 utbildningsdagar, fysiska träffar ca 2 dagar/månad och mellan träffarna behöver deltagarna bedriva en del självstudier. Utbildningen genomförs i Hudiksvall, Sandviken och Gimo. Det är en grundläggande utbildning som levereras från Sandviks utbildningsföretag SUAB.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen inom produktionsteknik och skapa möjligheter för deltagarna att utvecklas på sina respektive företag. Varje deltagare behöver en mentor från det egna bolaget som tar fram ett produktionstekniskt projekt som deltagaren kan jobba med under utbildningen. Mentorn förväntas vara involverad i utbildningen för att säkerställa stöd och framdrift i projekt och utbildning (gärna en produktionstekniker).

Startdatum för utbildning är den 8 september, validering görs 5 maj.

Målgrupp

Operatörer eller industrimedarbetare som har ambitionen att utvecklas inom produktionsteknik. Det är en grundläggande utbildning för potentiellt blivande produktionstekniker. Kontakta din chef om detta är intressant för dig.

Innehåll

Validering av deltagare, sker med diagnostiskt matematikprov

Grundläggande matematik

Ritningsläsning, mätteknik
Form & läge standarder, handmätdon

Cad, Autodesk Fusion 360 del 1
Installation, introduktion och grundkurs

Autodesk Fusion 360 del 2

Produktframtagningsprocessen
Risk/Konsekvensanalyser/Produktframtagningsprocesser/CE QFD, FMEA, DFA
Modularisering/Produktionsberedning

Hållbar produktion
Hur jobba i projekt, Produktionsuppdraget,
Små kontra stor serietillverkning
Lager och lagerstyrning, Skräddarsydd tillverkning
Material och produktionsstyrning, Mia, Mps / Nyckeltal
Affärsidé, Vision, policy, produktivitet, lönsamhet

Ekonomisk styrning, Lönsamhet
Budgetering
Kalkylering
Investering
Uppföljning, produktivitet, lönsamhet nyckeltal
Redovisning
Teori + använda i skarpt läge i projektet

Grundläggande arbetsmiljö
Säkerhet och arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsmiljöansvar för olika roller
Produktionsteknikerns roll
Riskhantering
Maskinsäkerhet, CE-märkning

Informationsteknik, tillverkning av projektprodukt samt Ekonomistyrning
Digitalisering, beskriva vikten av att tänka och använda digitalteknik där det ger ett mervärde högt och lågt stort och smått,
CAM CAE, PDM.

Ledarskap/Medarbetarskap
Processkontroll/egenkontroll
5S, TQM, ISO9001
Processer och målnedbrytning

Trampbilsfabriken
Rätt från Mig
Standardiserat arbetssätt
Skapa Standarder och förbättra
Yttre inre effektivitet/Rationalisering/Uppföljning, ,
Omställnings effektivitet/TPM takt och OEE
Skapa en förståelse för förändringsprocessen

Redovisning eget projekt
Inför grupp och sitt egna företag.

Studiebesök på deltagarnas företag

Deltagarna ska under utbildningen arbeta med ett produktionstekniskt projekt som är kopplat till det egna företaget. Varje företag som skickar deltagare behöver utse en mentor till den som ska gå utbildningen
Egen laptop medtas, de programvaror som krävs i utbildningen tillhandahålls av SUAB

Omfattning

20 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss