Grundläggande LEAN

Med grund i den mest relevanta forskningen samt genom egna erfarenheter från 80-års samlad erfarenhet världen över av ledarskap, Lean och företagsutveckling bygger PT Leans grundläggande Lean-utbildning på inspirerande teori och på praktiska övningar – allt för att göra utbildningen så relevant som möjligt. Under utbildningen redogör PT Lean även för historian bakom Lean samt kritiska faktorer för att lyckas med implementering av Lean. Efter genomförd utbildning har deltagarna fått uppleva och känna på vad Lean innebär i teori och praktik, med andra ord lagt grunden för företagets utveckling.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är alla medarbetare inom företaget. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Innehåll

- Grunder, värderingar och principer inom Lean
- Introduktion till metoder och verktyg inom Lean
- Standardiserat arbete
- ”Lära sig se” – värdeflödet och de sju slöserierna
- Ständiga förbättringar

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss