Systematisk problemlösning

Systematisk problemlösning (SPL) är ett centralt verktyg inom Lean och kan ses som motorn för att eliminera slöserier, störningar och arbeta med ständiga förbättringar. Syftet är att hitta grundorsakerna till ett problem därefter bygga bort dem. Under utbildningen får deltagarna teori inom ämnet samt praktiska övningar för att öva på olika typer av verktyg och tekniker – på både fiktiva och verkliga problem.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är alla medarbetare inom företaget. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Innehåll

- Systematisk problemlösning (SPL)
- Tre fiender till Lean
- Verktyg
- Tekniker

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss