Lean Ledarskap

Lean ledarskap handlar om att ge ledare förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt leda förändringar, initiativ och implementeringar inom Lean. Under utbildningen tränas ledarna bland annat i att ge och ta feedback, coachande förhållningssätt, skapa engagemang och motivation samt att leda workshops/utbildningar. Vidare bygger utbildningen på vedertagen forskning och teori inom Lean, exempelvis Toyota Kata, för att ledaren skall vara trygg i rollen som lean-ledare.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är chefer och ledare som i sin vardag jobbar med, eller kommer att jobba med, grupper och individer. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Innehåll

- Coachande ledarskap
- Feedback och aktivt lyssnande
- Skapa engagemang och motivation
- Toyota KATA
- Att leda förändring
- Att leda workshops/utbildningar
- Produktionssystem
- Hemuppgifter

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss