Att arbeta i projekt

Ett lyckat och framgångsrikt projektresultat är beroende av samspelet mellan deltagarna i projektgruppen. En gemensam syn på projektarbetet gör att alla deltagare drar åt samma håll.

Målgrupp

För alla som arbetar i ett befintligt projekt, eller som kommer att delta i ett projektarbete.

Kursdeltagarna ska utvecklas som projektmedlemmar genom att få insikt om och förståelse för projektarbetsformens unika förutsättningar. Deltagarna kommer efter utbildningen att kunna arbeta och samverka i ett projekt.

Innehåll

• Övergripande genomgång av projektmodell, projektstruktur och ansvarsförhållande
• Projekt som modell för förändringsarbete
• Arbetsformer och verktyg i projektets olika faser
• Hur man planerar och organiserar arbetet
• Projektstyrning och avvikelsehantering
• Dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring
• Kommunikation och samverkan
• Implementering av projekt till linjeverksamheten

Omfattning

3 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.