Att leda utan att vara chef

Det finns många medarbetare som leder andra på jobbet utan att för den skull vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare, koordinator eller har en annan roll där du leder utan att ha formellt chefsansvar. Att ha självinsikt i rollen som ledare är av stor vikt för ett bra ledarskap. Du bör också känna trygghet och säkerhet med hur du ska agera i olika situationer.

Den här kursen vänder sig just till dig som är ledare utan att vara chef.

Målgrupp

Programmet för dig i privat eller offentlig sektor som har en roll som gör att du fungerar som en ledare utan att för den skull vara chef.

Efter programmet känner du en ökad säkerhet i hur du ska agera i din ledarroll. Du har fått en djupare förståelse för hur du kan hantera olika medarbetare genom att du lärt dig mer om både dig själv och ditt ledarskap.

I programmet genomför deltagarna IDI-beteendestilsanalys.

Innehåll

• Vad innebär och skiljer aktivt ledarskap och chefskap
• Kommunikation
• Coaching
• Självkännedom
• Situationsanpassat ledarskap
• Att motivera sig själv och andra
• Att hantera press och stress
• Att leda och verka i förändring
• Konflikthantering - att hantera besvärliga situationer
• Effektiva grupper och team
• IDI-profil

I utbildningen ingår att göra en IDI-beteendeprofil. Genom IDI får du en tydlig bild av hur andra uppfattar ditt beteende. Du ökar förståelsen för din egen och andras beteendestilar och får kunskap om hur du utvecklar dina starka sidor och bearbetar de svaga. Du förstår bättre vad det innebär att vara flexibel i samarbetet med andra och hur du skall agera för att förbättra din personliga effektivitet.

Inga tidigare ledarskapserfarenheter/utbildningar krävs.
2 + 2 dagar

Omfattning

4 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.