Förhandlingsteknik, steg 1

Att lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda är en konst. I Förhandlingsteknik steg 1, lär du dig att kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling. Du lär dig vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, och att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge. Du får också lära dig vad som krävs för att uppnå ett förhandlingsläge.

Målgrupp

Chefer, inköpare och säljare.

Efter genomförd kurs inser du vikten av att vara väl förberedd för att genomföra en lyckad förhandling. Du förstår processen, kan identifiera de olika faserna samt får förståelse för hur du kan påverka händelseförloppet i en förhandling. Detta ger ökade förutsättningar för att uppnå lönsammare affärer, nöjda kunder och belåtna medarbetare.

Innehåll

Teori varvas med praktiska övningar. Exempel på olika förhandlingssituationer gestaltas och förhandlingens olika steg och ansikten presenteras. Vilken roll tar du och vilken roll får motparten?

• Förhandlingsprocessen
• Förhandlingens tre byggstenar; tid, information, makt
• Förberedelser, planering, mål
• Skapa ett positivt förhandlingsklimat
• Förhållningssätt under förhandlingen
• Olika förhandlingsstilar
• Frågeteknikens betydelse och strategi
• Att förstå motparten i förhandlingen
• Identifiera förhandlingsvariabler, egna och motpartens
• Eftergifter och motprestationer
• Att vinna respekt i förhandlingen
• Dödlägen, tidsutdragningar
• Läsa av motpart lättare
• Genomskåda tricks/fula knep av motpart
• Win-win förhandling
• Prova på att förhandla

Kursledare
Jan Arvidsson, Venditia Utbildning & Projektledning AB

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss