Framgångsrik förhandling

Att lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda är en konst. I Framgångsrik förhandling, lär du dig att kommunicera och argumentera, förbereda och genomföra en förhandling. Du lär dig vad som kännetecknar en förhandling och dess olika faser, och att avgöra om det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge. Du får också lära dig vad som krävs för att uppnå ett förhandlingsläge.

Målgrupp

Chefer, inköpare och säljare.

Efter genomförd kurs inser du vikten av att vara väl förberedd för att genomföra en lyckad förhandling. Du förstår processen, kan identifiera de olika faserna samt får förståelse för hur du kan påverka händelseförloppet i en förhandling. Detta ger ökade förutsättningar för att uppnå lönsammare affärer, nöjda kunder och belåtna medarbetare.

Innehåll

Teori varvas med praktiska övningar. Exempel på olika förhandlingssituationer gestaltas och förhandlingens olika steg och ansikten presenteras. Vilken roll tar du och vilken roll får motparten?

Dag 1, Förberedelse, Information, Tid och Makt
• Förhandlingsprocessen
• Planera mål/taktiska nivåer
• Förhandlingens tre byggstenar; tid, information, makt
• Vikten av bra förberedelser, planering!
• Identifiera nya förhandlingsvariabler
• Förhålla sig i underlägen och överlägen
• Förhållningssätt under förhandlingen
• Eftergifter - motprestationer
• Skapa positivt förhandlingsklimat
• Frågeteknikens betydelse och strategi
• Att vinna respekt i förhandlingen
• Win-win förhandling
• Slutförhandling med uppföljning
• Skapa egen förhandlingsmanual
• Tips och Tricks

Dag 2 - Psykologi och Retorik konsten att övertyga!
• Att kunna skilja på människan och problemet, besvärliga förhandlingar
• Förhandlingens retorik, när du verkligen måste vara övertygande
• Kvalificerad frågemetodik
• Förhandlingsfasernas betydelse i varje fas i principöverenskommelsen Win-Win
• Strategiskt och taktiskt beteende i de olika förhandlingsfaserna
• Hur man bäst finner kreativa lösningar, inventera olika värden för båda parter
• Hantera svåra förhandlingar, ”dödlägen” återvändsgränder
• Kunna säga nej på ett konstruktivt sätt, behålla ett gott förhandlingsklimat
• Finn din maktpotential, den finns, du har mer makt än du tror, checklista på dina maktfaktorer ca 8-10st
• Sökandet efter den enda rätta lösningen
• Det är "deras" sak att lösa "deras" problem
• Hur man bemöter vi "fula tricks” vanliga knep som du ska parera på bästa sätt
• Förstå och hantera motpartens olika förhandlingsstilar
• Identifiera olika typer av kunder, kundbeteenden och anpassa dessa till ditt agerande

Kursledare
Jan Arvidsson, Venditia Utbildning & Projektledning AB

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss