Heta Arbeten

Med rätt kunskap begränsas riskerna med arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel vid svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning och arbete med sliprondell eller varmluftspistol. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, till dig som på företaget är brandskyddsansvarig samt till dig som beställare av det Heta arbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, till dig som på företaget är brandskyddsansvarig samt till dig som beställare av det Heta arbetet.

Att bli medveten om riskerna och veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som "Hetarbetare" har, arbetsmetoder samt veta konsekvenser vid eventuella tillbud.

Innehåll

• Lagar och föreskrifter
• Brandrisker
• Säkerhetsregler
• Brands uppkomst och förebyggande
• Släck-utrustning och släckmedel
• Praktisk släckövning


Om du har tillgång till smartphone eller surfplatta ta gärna med den till kurstillfället då certifiering görs interaktivt. Kom även ihåg varma oömma kläder till praktikdelen som genomförs utomhus.

Omfattning

En dag

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se