D-HLR, Hjärt- Lungräddning med hjärtstartare

När en olycka inträffat måste du snabbt kunna undersöka vad som har hänt, larma 112 och ta hand om en person med luftvägsstopp, medvetslöshet eller hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer(ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till all personal inom företaget och är pedagogiskt upplagd i olika steg. Utbildningen sker på plats hos er enligt överenskommelse.

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskap i hjärt- och lungräddning.

Innehåll

En "HLR kurs med hjärtstartare" ska innehålla vissa viktiga delar om den ska följa Svenska HLR-rådets riktlinjer.
• Larma 112
• Medvetandekontroll
• Andningskontroll
• Stabilt sidoläge
• HLR med god kvalitet
• Hantera en vuxen med luftvägsstopp (Heimlich manöver)
• Använda hjärtstartaren
Som extra tillägg ingår akut ingripande vid STROKE.

Omfattning

3 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss