Hydraulik grundkurs

Den som arbetar med hydrauliksystem bör ha en grundläggande utbildning om hydraulikens funktioner, kunskaper som går att applicera på de system som vederbörande möter i sitt dagliga arbete. Rätt kunskap underlättar såväl underhåll som felsökning och skapar dessutom trygga och effektiva medarbetare inom kunskapsområdet.

Målgrupp

Anställda som dagligen hanterar hydraulik i sitt arbete och som behöver en grundläggande kurs om hydrauliska system. Deltagaren bör också vara van vid matematiska beräkningar då sådana förekommer under kursen.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha fått en grund att stå på som går att hänföra till den egna arbetssituationen. Deltagaren ska också med hjälp av hydraulschema kunna utläsa ett hydraulsystems funktion och vara väl förtrogen med de ingående komponenternas arbetsprinciper och uppgifter i systemet.

Innehåll

I kursen varvas teori i lektionssal med praktiska laborationer i hydrauliklab. En hel del mattematiska beräkningar förekommer. Kursen är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering, Grundkurs 1:

Komponentkunskap, systemfunktion, schemaläsning

• Hydrauliska grundbegrepp
• Komponenter - pumpar, motorer, cylindrar, ventiler, arbetsprinciper och uppgifter i hydraulsystemet
• Symboler - schemaläsning
• Systemfunktion och systemuppbyggnad
• Praktiska tillämpningar i hydrauliklab
• Övningar i schemaläsning och systemförståelse

Hydraulvätskor, filtrering och förbindelseelement

• Krav på hydraulvätska
• Filtreringsmetoder
• Renhetskrav - åtgärder vid montering och reparation
• Olika kopplingar, rör och slangar

Säkerhet

• Riskfaktorer vid underhållsarbete i hydraulsystem

Kursdeltagaren ska arbeta med och förstå hydraulik samt även vara van vid mattematiska beräkningar inom området.

Omfattning

5 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss