Grundkurs i logistik

Logistiken har en stor betydelse för ett företag då den påverkar såväl företagets lönsamhet som kundservice. Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper i logistik samt skapa förståelse för vikten av ett logistiskt synsätt för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Kursen vänder sig till alla medarbetare i företaget.

Målgrupp

En utbildning som riktar sig till alla i företaget.

Målet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper i logistik och förståelse för vikten av ett logistiskt synsätt för ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Innehåll

• Vad är modern logistik?
• Vikten av helhetssyn
• Effektiva material- och informationsflöden
• Kapitalbindning
• Leveransservice, logistikaktiviteter och produktionsprinciper
• Kartläggning av verksamheten
• Planering - strategisk, taktisk och operativ
• Prognostisering, lagerstyrning och partiformning
• ABC-analys
• Vägen till det optimala flödet

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss