Mobila arbetsplattformar

Användare av mobila arbetsplattformar som kan regler och skyldigheter, minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att ge deltagaren kunskap om regler och rutiner runt mobila arbetsplattformar samt öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar.

Kursen vänder sig till alla som i arbetet kommer i kontakt med mobila arbetsplattformar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som på något vis kommer i kontakt med mobila arbetsplattformar.

Kursen syftar till att ge deltagaren kunskap om regler och rutiner runt mobila arbetsplattformar samt öka säkerhetstänket kring arbetet med dessa plattformar. Godkänd deltagare erhåller förarbevis, för bomlift och saxlift/bord, i körkortsformat samt intyg på utförd kurs.

Innehåll

• Kursorientering
• Olika typer av arbetsplattformar
• Liftens konstruktion
• Skötsel och daglig tillsyn
• Säkert arbetssätt
• Säkerhetsbestämmelser
• Lagar och arbetarskydd
• Praktiska övningar
• Användning av fallskydd i mobila arbetsplattformar

Åldersgräns 18 år

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss