Motorsågskörkort, A

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras. Kursen Motorsågskorkort A ger grundkunskaper i säker motorsågshantering vid kapning. Kursen berör också områdena personlig skyddsutrustning, motorsågens säkerhetsdetaljer samt arbetsmiljölagstiftning.

Den här kursen vänder sig bl. a. till dig som arbetar som vedkapare eller byggnadsarbetare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till bl.a vedkapare och byggnadsarbetare

Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper
för att klara säkert arbete med motorsåg vid enklare kapningsarbeten

Innehåll

Motorsågsutbildning, uppkörning och uppskrivning för nivå A omfattar i detta upplägg 8 timmar och ger grundkunskaper i säker motorsågshantering vid kapning, om personlig skyddsutrustning och motorsågens säkerhetsdetaljer samt kännedom om arbetsmiljölagstiftning. Uppkörning syftar till att såväl praktiskt som teoretiskt pröva de kunskaper och färdigheter som krävs för godkänt på A-nivå. Kraven är fastställda av Säker Skog.

18 år
08:00-16:00

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss