Professionella kundkontakter

Att ge utmärkt kundservice är ofta skillnaden mellan att få och behålla en kund eller att mista kunden. Att skapa en bra relation, ha en bra kommunikation och ett professionellt bemötande både när det gäller positiva och negativa besked är nyckeln till utmärkt kundservice.

Kursen vänder sig till dig som möter kunder i ditt dagliga arbete antingen personligen, i telefon eller via webben samt till chefer och ledare som aktivt vill stötta och utveckla sitt team kring kundfokus.

Målgrupp

Alla som behöver skapa positiva relationer med externa eller interna kunder personligen, i telefon eller via webben. Chefer och teamledare som vill hjälpa sin personal att bli mer kundfokuserad har också nytta av kursen.

Målet är att du ska känna dig trygg och kompetent i mötet med olika typer av kunder och frågeställningar. Kursen ger dig verktyg för att bygga upp och underhålla ömsesidigt fördelaktiga kundrelationer.

Innehåll

- Servicebegreppet
- Röst och Språk
- Frågeteknik
- Olika personligheter /kundpsykologi
- Feedback
- Grupprocesser
- Klagomålshantering
- Hur man säger NEJ på ett positivt sätt
- Stresshantering
- Mejlkultur, mm.

Du ska idag aktivt arbeta med kundservice och möta kunder i ditt dagliga arbete, ex i affär, kundsupport, reception, hantverkare mm som möter kund.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss