Simatic S7, Service 2 (Siemens)

Simatic S7 Service 2 är en fortsättning till Simatic S7 service 1 och ger fördjupade kunskaper om felsökningsmöjligheterna i Simatic S7/Step 7. Målet med utbildningen är att lära sig hur man kan söka program- och hårdvarubetingade fel samt hur dessa avhjälps. Deltagarna vet hur man ska kunna använda anläggnings- och programdokumentation. De vet hur man använder Step 7 för felsökning och hur felen avhjälps. Upptäcka och åtgärda mjukvarufel som stoppar CPU:n samt kunna upptäcka och åtgärda logiska programmeringsmisstag och säkra/spara och dokumentera gjorda programändringar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll och som har grundläggande kunskaper enligt utbildningen Simatic S7 service 1.

Målgrupp

• Utbildningen vänder sig till de som arbetar med montage, drift och underhåll och som har grundläggande kunskaper enligt utbildningen Simatic S7 service 1.

Innehåll

• Datalagring i block
• Funktioner och funktionsblock
• Felsökning
• Systeminformation
• Organisationsblock
• Analogvärdeshantering
• Introduktion till Profibus DP
• Dokumentera, spara och arkivera


Omfattning

5 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss