Säkra lyft

Personal som arbetar med att koppla laster, assisterar vid lyft av laster eller i övrigt kommer i kontakt med olika lyftarbeten måste har rätt kunskap och säkerthetstänk för att undvika olyckor i lyftsituationer.

Målgrupp

Kursen, Säkra lyft, riktar sig till personal som kopplar laster, assisterar vid lyft av laster eller i övrigt kommer i kontakt med lyftarbeten. Den vänder sig även till personal som vill uppdatera sig vad gäller ansvar och skyldigheter vid lyftarbeten.

Deltagarna lär sig hur man utför lyftarbeten på ett säkert sätt, samt får en uppdatering om ansvar och skyldigheter i olika lyftsituationer.

Innehåll

Genomgång av:

• Lasthantering
• Lyftorgan
• Kranen
• Kranens säkerhetsanordningar
• Lyftarbetets organisation
• Fortlöpande tillsyn
• Personlyft

Deltagare förutsätts ha praktisk erfarenhet av lyftinrättningar och lyftredskap inom företagets verksamhet.

Omfattning

4 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss