Säljhinderträning

Hjärtat i de flesta företagen är försäljning, utan marknad och kunder har företagen inte avsättning för sina affärsidéer.

Målgrupp

Att utveckla deltagarnas säljande förmåga på nya och befintliga kunder

Innehåll

Steg 1
Fastställande av prospekteringsmål på företag/individnivå

Steg 2
Deltagarna genomför testen SPQ*Gold

Steg 3
Workshop för samtliga deltagare

Steg 4
Åtgärdsprogram

Individuellt arbete
Deltagaren arbetar själv mot de prospekteringsmål som finns uppsatta innan start.

Kontakt

För mer information kontakta oss