Truckförarutbildning, AB-kort

Goda kunskaper om regler och skyldigheter vid framförande av truck minskar risken för personskador.

Kursen vänder sig till dig som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder typ AB. Möjlighet finns dessutom att erhålla behörighet för C-kort. Om C-kort önskas är det viktigt att du anger detta vid anmälan. Behörighet på AB och C erhålles efter att uppkörning gjorts på aktuell trucktyp.

Målgrupp

Kurser riktar sig till personer som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder typ AB. A: Exempelvis låglyftare, låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande eller åktruck. B: Exempelvis motviktstruck, höglyftande plocktruck, åkstaplare, smalgångstruck, skjutstativtruck eller fyrvägstruck.

Samt även till personer som avser behörighet för C-kort, hjullastare, sidlastare, sidotruck, teleskoplastare eller timmertruck. Viktigt att dessa deltagare anmäler sig för C-behörighet i förväg.

Syftar till att ge truckförarna kunskap om regler och skyldigheter för att minska risken att skada sig själva och andra, samt därmed sänka kostnaderna för företaget. Behörighet på AB och C erhålles efter att uppkörning gjorts på aktuell trucktyp.

Innehåll

• Kursorientering
• Trucktyper och tillsatsaggregat
• Truckens konstruktion
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods
• Slutprov
• Praktisk körning och körteknik

För att få ta truckkort ska du vara 18 år fyllda och helst inneha körkort för bil.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss