Truckförarutbildning, AB-kort

Till dig som vill ha förarbevis typ AB samt möjlighet för påbyggnad till C-kort. Vår säkerhetsutbildare Tom Andersson, LA Utbildning är godkänd truck- och maskininstruktör hos TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Efter avslutad kurs kommer du enkelt att via TYA:s hemsida kunna se dina truckförarbehörigheter direkt.

Målgrupp

Kurser riktar sig till personer som använder truck dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder typ AB. A: Exempelvis låglyftare, låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande eller åktruck. B: Exempelvis motviktstruck, höglyftande plocktruck, åkstaplare, smalgångstruck, skjutstativtruck eller fyrvägstruck.

Samt även till personer som avser behörighet för C-kort, hjullastare, sidlastare, sidotruck, teleskoplastare eller timmertruck. Viktigt att dessa deltagare anmäler sig för C-behörighet i förväg.

Syftar till att ge truckförarna kunskap om regler och skyldigheter för att minska risken att skada sig själva och andra, samt därmed sänka kostnaderna för företaget. Behörighet på AB och C erhålles efter att uppkörning gjorts på aktuell trucktyp.

Innehåll

• Kursorientering
• Trucktyper och tillsatsaggregat
• Truckens konstruktion
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods
• Slutprov
• Praktisk körning och körteknik

För att få ta truckkort ska du vara 18 år fyllda och helst inneha körkort för bil.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss