Truckförarutbildning, repetition med praktik

Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra. Denna kurs syftar till att förnya deltagarens kunskap samt repetera regler och rutiner. I kursen ingår dessutom en praktisk genomgång av bland annat daglig tillsyn.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Truckförarutbildning AB-kort eller liknande utbildning.

Målgrupp

Personer som använder truck och eller hjullastare dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder och vars truckkort är mer än fem år gammalt.

Syftet med denna repetitionsutbildning är att säkerställa truckförarens kompetensnivå. Att hålla honom eller henne informerad om företagets likväl som myndigheternas krav på att materialhanteringen utförs på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Innehåll

• Kursorientering
• Truckens stabilitet
• Materialhantering och emballage
• Godshantering med truck
• Daglig tillsyn
• Trafik och säkerhet
• Lagar och arbetarskydd
• Farligt gods

Truckförarbevis klass A, B eller C

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss