UGL - Utveckling av grupp och ledare

Kursen Utveckling av Grupp och Ledare passar dig som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem. Under fem heldagar får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera direkt och tydligt samt träna på konflikthantering och se en grupps utveckling.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av ledarskaps- och individutveckling och som vill bli effektivare i sin roll

UGL, är Sveriges mest använda ledar- och grupputvecklingskoncept. Kursen utvecklar individen att stå stärkt i sin egen utveckling, som ledare eller som medarbetare. Du lär dig hur du kan påverka och motivera medarbetarna i ditt arbetslag så att verksamhetens mål uppfylls på ett effektivt sätt.

Innehåll

• Reflektion och lärande, enskilt och i grupp
• Hantera och förstå konflikter. Kommunicera direkt och klart
• Känslors inverkan på individ och gruppnivå
• Ta och ge utvecklande feedback
• Hur påverkar värderingar relationer och ledarskap
• Olka stadier i en gruppsutveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa stadier
• Olika ledarstilar
• Ökad självkännedom och personlig utveckling

Omfattning

5 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss