Arbetsmiljö för alla

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren men varje anställd har också ett ansvar att bidra till att arbetsmiljö och säkerhet i och kring arbetsplatsen blir så bra som möjligt. Det är allt ifrån hur man bemöter och blir bemött av sina arbetskamrater och chefer till att ha koll på säkerheten. I den här utbildningen får deltagarna en förståelse vilket ansvar den egna individen har, hur mitt beteende påverkar arbetsmiljö och säkerhet samt att öka riskmedvetenheten . Det här är en företagsintern utbildning som fått stor uppskattning, här är några citat från tidigare deltagare: "Professionell kursledare!. Det var inte tråkigt en sekund. Kursledarens engagemang och ton. Inkluderande och trovärdigt"

Målgrupp

Samtliga på företaget

Innehåll

Vad är arbetsmiljö?
Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
Kränkande särbehandling, stress och mobbing

Arbetsmiljölagen – Vad är kärnan i den?
Arbetsmiljöverket– föreskrifter & regelverk
Lokala regler, rutiner och instruktioner

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Varför behöver arbetsmiljöarbetet vara systematiskt

Ansvar- Påverkan
- Arbetsgivarens
- Skyddsombud
- Samordningsansvarig
- Arbetstagaren

Identifiera arbetsmiljörisker
(öka riskmedvetenheten genom reflektion och diskussion om vilka risker som finns i vår vardag, fysiska och psykosociala)
Vi gör en riskbedömning (övning)

Summering av dagen
Reflektion, vad kommer jag att ta med mig på arbetet

Under dagen varvas teori och workshops

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se