Elsäkerhet vid arbete för elyrkesman (SSG 4500)

ELSÄK-FS 2006:1 ställer krav på innehavaren och arbetsgivaren att man ska ha rätt elsäkerhetskompetens för att utföra sina elarbetsuppgifter inom företaget. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. Utbildningen kan även genomföras med stöd av ESA och ESA Industri.

Målgrupp

Alla som utför elektriska arbeten på elektriska anläggningar t.ex. underhållsarbeten, felsökning, mätning och utcheckning inom industri, installationsföretag och elnätsföretag.

Denna elsäkerhetsutbildning lär kursdeltagaren att antingen skydda sig mot eller att eliminera faran eller risken. Kursdeltagaren får kunskaper för att kunna utföra säkerhetsåtgärder för elarbeten på ej spänningssatta lågspänningsanläggningar.

Innehåll

• Bakgrund till nya Starkströmsföreskrifter
• Genomgång av ELSÄK-FS 2006:1
• Förhållandet mellan föreskrift och SSG 4500
(alt. ESA och ESA Industri)
• Vilka säkerhetsåtgärder som kan tillämpas vid arbete på ej spänningssatt anläggning
• Kunskapstest (genomföres på webben)
• Verktyg för riskhantering
• Verktyg för kontroll
• Roller och bevisväxling vid arbete i högspänningsanläggningar
• Arbete och beteende i EX-klassade utrymmen
• Fört in kompetensbegreppen: Ny - God - Erfaren
• Yrkespersonens ansvar

08:00-16:00

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss