Motorsågskörkort, AB

Arbetsgivare har ansvar att tillse att den som arbetar med motorsåg har utbildning och kompetens för det arbete som ska utföras. Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkortets nivå A och B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Kursen vänder sig till dig som är skogsägare samt till dig som ofta använder motorsåg.

Målgrupp

Kursen är lämpad för skogsägare samt personer som ofta använder motorsåg.

Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkortets nivå A och B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Minimiålder för kursdeltagande är 18 år.

Innehåll

Motorsågsutbildning, uppkörning och uppskrivning för nivå AB omfattar 24 timmar och ger en god kännedom om säkerhetsbestämmelser, risker i samband med motorsågsarbete, motorsågens säkerhetsdetalj er samt personlig skyddsutrustning.

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna utföra underhåll på sågen och med denna bemästra säker fällning, kvistning och kapning. Uppkörningen syftar till att såväl praktiskt som teoretiskt pröva de kunskaper och färdigheter som krävs för godkänt på AB-nivå.
Kraven är fastställda av Säker Skog.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss