Röjsåg, röjningsteknik och säkerhet, Nivå RA Grund

Utbildningen i röjningsteknik och säkerhet syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt använda röjmotorsåg. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder röjsåg dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder på såväl privata som offentliga arbetsplatser, exempelvis med röjning av sly, arbete med grästrimmer eller nedsågning av mindre häck.

Målgrupp

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt använda röjmotorsåg vid diverse vanligt förekommande arbeten på privata och offentliga arbetsplatser, t.ex. arbete med grästrimmer, röjning av sly och att såga ner en mindre häck.

(Observera att teknik för skogsröjning med längre träd och riktad fällningsteknik inte ingår).

Innehåll

• Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2000:2)
• Färdigheter att starta och hantera den startade röjmotorsågen på ett säkert sätt
• Färdigheter att justera sele/såg för god ergonomi vid olika typer av skärutrustning/arbeten
• Grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)
• Färdighet och kunskap om effektiv och säker arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
• Färdighet att utföra daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
• Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion
• Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss