Engelska - företagsanpassad

Behovet av att använda engelska i arbetet ökar på arbetsplatserna, dels i kontakter med kunder och även i tekniska manualer. För att kunna möta era kunders behov och att lättare förstå instruktioner på engelska erbjuder Företagsutbidarna en företagsanpassad utbildning i engelska.

Målgrupp

Anställda som i någon form kommer i kontakt med det engelska språket.

Att öka deltagarna förmåga att kommunicera i engelska både muntligt och skriftligt, främst mot arbetsrelaterade situationer.

Innehåll

• Engelska i sociala sammanhang ex hälsningsfraser
• Strategier för att läsa engelska texter
• Beskriva och visa upp sin arbetsplats för besökare
• Teknisk engelska - orduppbyggnad- att beskriva en process
• Översättning av texter från svensk till engelska
• Möten

Vissa grundkunskaper i engelska
2 timmar á 10 gånger

Omfattning

20 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss