Miljölagstiftning i praktiken

Miljölagarna är många och komplicerade men det är av stor vikt att få grundläggande kunskaper om vilka miljölagar som gäller för just ditt företag.

Målgrupp

Till dig som arbetar som miljöchef, miljösamordnare, miljöingenjör, miljöhandläggare, miljöansvarig, kvalitetschef, kvalitetsansvarig, produktionschef, inköpschef, logistikchef eller VD.

Utbildningens mål är att uppfylla kraven i miljöbalken 2 kap § 2, angående krav på kunskaper. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet får kunskap om vad som krävs i en verksamhet för att skydda miljön och människors hälsa mot skada eller olägenhet.

Innehåll

• Miljölagstiftningens uppbyggnad och struktur - vad gäller för ditt företag?
• De allmänna hänsynsreglerna
• Prövningsprocessen för tillstånd enligt 9 och 11 kap i Miljöbalken
• Praktisk genomgång av tillståndsprövningen
• Straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter
• Kraven på egenkontroll
• Tillsyn - så skapar du en god relation till tillsynsmyndigheten
• Speciella miljöområden
• Kemiska produkter - kemikalielagstiftningens uppbyggnad
• Avfall och producentansvar
• Explosiva och brandfarliga varor

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss